Ви є тут

Головна

Прізвище: Купін

Ім'я: Арнольд

По батькові: Павлович

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-7400-4501

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/3447315

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zPXkahMAAAAJ

Обліковий запис науковця (Scopus): 57217096108

Освіта: вища
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, підготовки слідчих, 2000, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.060101«правознавство», спеціалізація – « кваліфікація за дипломом – « юрист »

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»: «Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного вилучення в адміністративно-юрисдикційній сфері», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

адміністративне право, адміністративний процес, фінансове та інформаційне право

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Kupin A.P. Іmplementation of guarantees of rights and freedoms as an element of the political and legal status of a citizen // Krakowskie Studia Malopolskie – Krakow, Wydawnictwo Adam Marszalek, 2022 – Vol. 26/2022 – С.91–96. (Фахове видання)

Kupin A.P. Features of the administrative and legal status of volunteer organizations// Jurnalul juridic national: teorie şi practică – Kyshyniv, Respublika Moldova, 2022 – № 1 (48)/ 2022 – С 87-97 (Фахове видання)

Купін А.П. Адміністративно-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 16–18.

Купін А.П., Оболєнцев В.В. Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 18–20.

Купін А.П., Моргуль Д.Т. Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за несплату аліментів [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 20–22.

Купін А.П., Розгон О.І. Теоретико-правові засади адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 22–24.

Купін А.П., Свідзинська А.А. Адміністративна відповідальність за порушення правил тримання тварин [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 24–26

Купін А.П., Трофімов Є.В. Характеристика корупції та корупцiйних правопорушеннь [Текст] / Купін А.П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехника», 2022.– С. 26–28.

          Купін А.П. Актуальні питання адміністративної відповідальності під час воєнного стану [Текст] / Купін А.П. // Тези доповідей науково-практичної  конференції «Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану», 7 грудня 2022 р. / Харків, Харківський  національний  університет  внутрішніх справ – С. 29-31

          Купін А.П. Особливості адміністративно-правового статусу волонтерських організацій на сучасному етапі [Текст] / А.П. Купін // Матеріали круглого столу «Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність, перспективи», Київ, 28 серпня 2022 р. / Київ : Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН. – 2022 – С. 51-53

          Купін А.П. Право свободи пересування під час дії воєнного стану //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне», 6-7 жовтня 2022 р. / Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2022 – С.74-79.

          Купін А.П. Практика законодавчого регулювання правових обмежень щодо права свободи пересування [Текст] / А.П. Купін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності», 89  жовтня 2022 р. / Одесса: Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, – С.33-35.

 

  Всього наукових праць: більше180 науково-методичних праць (1 монографія, 14 навчальних посібників, 34 наукових статей, у тому числі 2 у наукометричній базі Web of Science та Scopus, понад 78 доповідей на конференціях в Україні та ЄС.

  Участь у конференціях:

  Додаткові відомості:

  Є автором та співавтором навчальних видань з історії, правознавства, документознавства та адміністративного права

  Рік початку діяльності в університеті: 2010.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника), німецька (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com