Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 15.04.2019р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Фізичного матеріалознавства 1 10 33 3 9 1
Програмних засобів 42 16 7 2 3 2
Радіотехніки та телекомунікацій 33 7 3 12 7 3
Обладнання та технології зварювального виробництва 2 12 13 20 12 4
Електричних машин 23 9 6 26 2 5
Технології авіаційних двигунів 43 33 11 4 1 6
Електричних та електронних апаратів 26 20 19 16 8 7
Інформаційних технологій електронних засобів 14 7 44 9 20 8
Машин і технології ливарного виробництва 6 14 35 19 13 9
Менеджменту 8 18 5 26 19 10
Електропостачання промислових підприємств 18 5 45 26 6 11
Комп’ютерних систем та мереж 55 24 16 6 16 12
Мікро- та наноелектроніки 7 23 12 26 23 13
Теорії та практики перекладу 31 28 4 12 30 14
Управління фізичною культурою та спортом 34 1 31 15 30 15
Управління персоналом та економіка праці 20 6 41 17 28 16
Міжнародного туризму 30 36 27 1 30 17
Металорізальних верстатів та інструментів 38 29 47 11 10 18
Фізики 10 46 29 26 4 19
Конституційного, адміністративного та трудового права 12 21 9 26 30 20
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 32 38 39 10 15 21
Міжнародних економічних відносин 27 38 2 26 18 22
Психології 11 15 24 26 30 23
Технології машинобудування 41 34 20 5 30 24
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 2 37 26 25 25
Транспортних технологій 37 17 34 26 14 26
Соціальної роботи 3 27 52 26 17 27
Автомобілів 4 24 38 26 27 28
Філософії 9 29 22 26 30 29
Механіки 29 46 18 26 11 30
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 38 17 26 30 31
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 46 46 12 5 32
Кримінального, цивільного та міжнародного права 16 46 14 22 30 33
Обліку і опадаткування 35 34 1 26 30 34
Маркетингу та логістики 22 26 28 26 29 35
Охорони праці і навколишнього середовища 52 11 15 26 30 36
Будівельного виробництва та управління проектами 13 19 54 23 30 37
Захисту інформації 36 13 30 26 30 38
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 3 42 18 30 39
Політології та права 17 46 8 26 30 40
Фінанси банкывська справа та страхування 21 32 49 24 22 41
Загальноправових та політичних наук 25 38 43 21 24 42
Журналістики 19 38 23 26 30 43
Іноземної мови професійного спілкування 15 46 26 26 30 44
Обробки металів тиском 47 38 53 8 30 45
Прикладної математики 39 46 10 26 30 46
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 24 36 50 26 26 47
Іноземних мов 56 46 40 7 30 48
Спеціальної освіти 48 4 58 26 30 49
Дизайну 54 21 36 26 30 50
Теоретичної і загальної електротехніки 50 29 55 26 21 51
Вищої математики 46 46 21 26 30 52
Економічної теорії та підприємництва 45 46 25 26 30 53
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 40 38 48 26 30 54
Українознавства та загальної мовної підготовки 51 46 32 26 30 55
Двигунів внутрішнього згорання 49 38 51 25 30 56
Інфомаційних технологій в туризмі 44 46 56 26 30 57
Військової підготовки 58 46 56 26 30 58

Патентно-інформаційний відділ