Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 15.04.2019р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Обліку і опадаткування 35 34 1 26 30 34
Міжнародних економічних відносин 27 38 2 26 18 22
Радіотехніки та телекомунікацій 33 7 3 12 7 3
Теорії та практики перекладу 31 28 4 12 30 14
Менеджменту 8 18 5 26 19 10
Електричних машин 23 9 6 26 2 5
Програмних засобів 42 16 7 2 3 2
Політології та права 17 46 8 26 30 40
Конституційного, адміністративного та трудового права 12 21 9 26 30 20
Прикладної математики 39 46 10 26 30 46
Технології авіаційних двигунів 43 33 11 4 1 6
Мікро- та наноелектроніки 7 23 12 26 23 13
Обладнання та технології зварювального виробництва 2 12 13 20 12 4
Кримінального, цивільного та міжнародного права 16 46 14 22 30 33
Охорони праці і навколишнього середовища 52 11 15 26 30 36
Комп’ютерних систем та мереж 55 24 16 6 16 12
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 38 17 26 30 31
Механіки 29 46 18 26 11 30
Електричних та електронних апаратів 26 20 19 16 8 7
Технології машинобудування 41 34 20 5 30 24
Вищої математики 46 46 21 26 30 52
Філософії 9 29 22 26 30 29
Журналістики 19 38 23 26 30 43
Психології 11 15 24 26 30 23
Економічної теорії та підприємництва 45 46 25 26 30 53
Іноземної мови професійного спілкування 15 46 26 26 30 44
Міжнародного туризму 30 36 27 1 30 17
Маркетингу та логістики 22 26 28 26 29 35
Фізики 10 46 29 26 4 19
Захисту інформації 36 13 30 26 30 38
Управління фізичною культурою та спортом 34 1 31 15 30 15
Українознавства та загальної мовної підготовки 51 46 32 26 30 55
Фізичного матеріалознавства 1 10 33 3 9 1
Транспортних технологій 37 17 34 26 14 26
Машин і технології ливарного виробництва 6 14 35 19 13 9
Дизайну 54 21 36 26 30 50
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 2 37 26 25 25
Автомобілів 4 24 38 26 27 28
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 32 38 39 10 15 21
Іноземних мов 56 46 40 7 30 48
Управління персоналом та економіка праці 20 6 41 17 28 16
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 3 42 18 30 39
Загальноправових та політичних наук 25 38 43 21 24 42
Інформаційних технологій електронних засобів 14 7 44 9 20 8
Електропостачання промислових підприємств 18 5 45 26 6 11
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 46 46 12 5 32
Металорізальних верстатів та інструментів 38 29 47 11 10 18
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 40 38 48 26 30 54
Фінанси банкывська справа та страхування 21 32 49 24 22 41
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 24 36 50 26 26 47
Двигунів внутрішнього згорання 49 38 51 25 30 56
Соціальної роботи 3 27 52 26 17 27
Обробки металів тиском 47 38 53 8 30 45
Будівельного виробництва та управління проектами 13 19 54 23 30 37
Теоретичної і загальної електротехніки 50 29 55 26 21 51
Інфомаційних технологій в туризмі 44 46 56 26 30 57
Військової підготовки 58 46 56 26 30 58
Спеціальної освіти 48 4 58 26 30 49

Патентно-інформаційний відділ