Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 15.04.2019р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Управління фізичною культурою та спортом 34 1 31 15 30 15
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 2 37 26 25 25
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 3 42 18 30 39
Спеціальної освіти 48 4 58 26 30 49
Електропостачання промислових підприємств 18 5 45 26 6 11
Управління персоналом та економіка праці 20 6 41 17 28 16
Радіотехніки та телекомунікацій 33 7 3 12 7 3
Інформаційних технологій електронних засобів 14 7 44 9 20 8
Електричних машин 23 9 6 26 2 5
Фізичного матеріалознавства 1 10 33 3 9 1
Охорони праці і навколишнього середовища 52 11 15 26 30 36
Обладнання та технології зварювального виробництва 2 12 13 20 12 4
Захисту інформації 36 13 30 26 30 38
Машин і технології ливарного виробництва 6 14 35 19 13 9
Психології 11 15 24 26 30 23
Програмних засобів 42 16 7 2 3 2
Транспортних технологій 37 17 34 26 14 26
Менеджменту 8 18 5 26 19 10
Будівельного виробництва та управління проектами 13 19 54 23 30 37
Електричних та електронних апаратів 26 20 19 16 8 7
Дизайну 54 21 36 26 30 50
Конституційного, адміністративного та трудового права 12 21 9 26 30 20
Мікро- та наноелектроніки 7 23 12 26 23 13
Автомобілів 4 24 38 26 27 28
Комп’ютерних систем та мереж 55 24 16 6 16 12
Маркетингу та логістики 22 26 28 26 29 35
Соціальної роботи 3 27 52 26 17 27
Теорії та практики перекладу 31 28 4 12 30 14
Металорізальних верстатів та інструментів 38 29 47 11 10 18
Теоретичної і загальної електротехніки 50 29 55 26 21 51
Філософії 9 29 22 26 30 29
Фінанси банкывська справа та страхування 21 32 49 24 22 41
Технології авіаційних двигунів 43 33 11 4 1 6
Технології машинобудування 41 34 20 5 30 24
Обліку і опадаткування 35 34 1 26 30 34
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 24 36 50 26 26 47
Міжнародного туризму 30 36 27 1 30 17
Двигунів внутрішнього згорання 49 38 51 25 30 56
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 40 38 48 26 30 54
Обробки металів тиском 47 38 53 8 30 45
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 32 38 39 10 15 21
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 38 17 26 30 31
Міжнародних економічних відносин 27 38 2 26 18 22
Загальноправових та політичних наук 25 38 43 21 24 42
Журналістики 19 38 23 26 30 43
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 46 46 12 5 32
Вищої математики 46 46 21 26 30 52
Фізики 10 46 29 26 4 19
Іноземних мов 56 46 40 7 30 48
Механіки 29 46 18 26 11 30
Прикладної математики 39 46 10 26 30 46
Економічної теорії та підприємництва 45 46 25 26 30 53
Українознавства та загальної мовної підготовки 51 46 32 26 30 55
Політології та права 17 46 8 26 30 40
Інфомаційних технологій в туризмі 44 46 56 26 30 57
Іноземної мови професійного спілкування 15 46 26 26 30 44
Кримінального, цивільного та міжнародного права 16 46 14 22 30 33
Військової підготовки 58 46 56 26 30 58

Патентно-інформаційний відділ