Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засіданні Вченої ради 26.04.2018р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 49 26 17 14 1 8
Програмних засобів 27 37 1 1 2 3
Фізики 22 18 37 24 3 10
Технології авіаційних двигунів 51 9 35 2 4 7
Металорізальних верстатів та інструментів 1 37 54 16 5 12
Радіотехніки та телекомунікацій 29 30 4 4 6 6
Електричних та електронних апаратів 18 2 36 6 7 4
Транспортних технологій 36 15 50 23 8 20
Електричних машин 45 4 26 30 9 17
Фізичного матеріалознавства 2 12 32 3 10 2
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 5 18 55 26 11 18
Механіки 34 37 40 30 12 38
Двигунів внутрішнього згорання 38 18 38 30 13 29
Обладнання та технології зварювального виробництва 4 7 6 10 14 1
Машин і технології ливарного виробництва 6 3 29 11 15 5
Технології машинобудування 37 29 16 9 16 11
Комп’ютерних систем та мереж 53 5 25 7 17 9
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 46 51 18 18 39
Міжнародних економічних відносин 26 25 44 30 19 36
Теоретичної і загальної електротехніки 43 46 52 30 20 56
Менеджменту 20 22 33 30 21 28
Фінанси банкывська справа та страхування 3 33 2 30 22 14
Економічної теорії та підприємництва 44 37 45 30 23 49
Інформаційних технологій електронних засобів 41 37 5 30 24 37
Мікро- та наноелектроніки 14 16 8 30 25 15
Маркетингу та логістики 17 46 34 30 26 44
Управління персоналом та економіка праці 19 46 41 27 27 46
Журналістики 11 35 42 30 28 40
Автомобілів 32 14 13 27 29 21
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 48 16 58 30 29 51
Обробки металів тиском 50 46 46 5 29 45
Вищої математики 40 28 23 30 29 43
Електропостачання промислових підприємств 12 6 43 30 29 27
Іноземних мов 55 24 57 8 29 41
Будівельного виробництва та управління проектами 9 32 48 30 29 42
Дизайну 56 37 53 22 29 58
Охорони праці і навколишнього середовища 54 46 22 30 29 57
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 57 37 47 17 29 50
Захисту інформації 30 46 19 30 29 47
Прикладної математики 31 8 21 30 29 25
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 31 31 30 29 35
Обліку і опадаткування 13 23 7 27 29 19
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 46 30 21 29 52
Теорії та практики перекладу 16 46 11 20 29 30
Українознавства та загальної мовної підготовки 42 46 27 30 29 53
Філософії 28 46 15 12 29 31
Політології та права 47 1 20 30 29 32
Управління фізичною культурою та спортом 46 13 39 15 29 33
Спеціальної освіти та реабіліталогії 35 46 24 30 29 48
Приватної охоронної діяльності 39 33 49 30 29 55
Міжнародного туризму 15 11 9 25 29 13
Інфомаційних технологій в туризмі 52 46 56 30 29 59
Іноземної мови професійного спілкування 33 10 14 30 29 24
Кримінального, цивільного та міжнародного права 23 37 12 18 29 22
Конституційного, адміністративного та трудового права 7 18 3 30 29 16
Загальноправових та політичних наук 21 35 28 13 29 23
Психології 25 27 18 30 29 34
Соціальної роботи 10 27 18 30 29 26
Військової підготовки 59 46 10 30 29 54

Патентно-інформаційний відділ