Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засіданні Вченої ради 26.04.2018р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Металорізальних верстатів та інструментів 1 37 54 16 5 12
Фізичного матеріалознавства 2 12 32 3 10 2
Фінанси банкывська справа та страхування 3 33 2 30 22 14
Обладнання та технології зварювального виробництва 4 7 6 10 14 1
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 5 18 55 26 11 18
Машин і технології ливарного виробництва 6 3 29 11 15 5
Конституційного, адміністративного та трудового права 7 18 3 30 29 16
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 31 31 30 29 35
Будівельного виробництва та управління проектами 9 32 48 30 29 42
Соціальної роботи 10 27 18 30 29 26
Журналістики 11 35 42 30 28 40
Електропостачання промислових підприємств 12 6 43 30 29 27
Обліку і опадаткування 13 23 7 27 29 19
Мікро- та наноелектроніки 14 16 8 30 25 15
Міжнародного туризму 15 11 9 25 29 13
Теорії та практики перекладу 16 46 11 20 29 30
Маркетингу та логістики 17 46 34 30 26 44
Електричних та електронних апаратів 18 2 36 6 7 4
Управління персоналом та економіка праці 19 46 41 27 27 46
Менеджменту 20 22 33 30 21 28
Загальноправових та політичних наук 21 35 28 13 29 23
Фізики 22 18 37 24 3 10
Кримінального, цивільного та міжнародного права 23 37 12 18 29 22
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 46 51 18 18 39
Психології 25 27 18 30 29 34
Міжнародних економічних відносин 26 25 44 30 19 36
Програмних засобів 27 37 1 1 2 3
Філософії 28 46 15 12 29 31
Радіотехніки та телекомунікацій 29 30 4 4 6 6
Захисту інформації 30 46 19 30 29 47
Прикладної математики 31 8 21 30 29 25
Автомобілів 32 14 13 27 29 21
Іноземної мови професійного спілкування 33 10 14 30 29 24
Механіки 34 37 40 30 12 38
Спеціальної освіти та реабіліталогії 35 46 24 30 29 48
Транспортних технологій 36 15 50 23 8 20
Технології машинобудування 37 29 16 9 16 11
Двигунів внутрішнього згорання 38 18 38 30 13 29
Приватної охоронної діяльності 39 33 49 30 29 55
Вищої математики 40 28 23 30 29 43
Інформаційних технологій електронних засобів 41 37 5 30 24 37
Українознавства та загальної мовної підготовки 42 46 27 30 29 53
Теоретичної і загальної електротехніки 43 46 52 30 20 56
Економічної теорії та підприємництва 44 37 45 30 23 49
Електричних машин 45 4 26 30 9 17
Управління фізичною культурою та спортом 46 13 39 15 29 33
Політології та права 47 1 20 30 29 32
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 48 16 58 30 29 51
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 49 26 17 14 1 8
Обробки металів тиском 50 46 46 5 29 45
Технології авіаційних двигунів 51 9 35 2 4 7
Інфомаційних технологій в туризмі 52 46 56 30 29 59
Комп’ютерних систем та мереж 53 5 25 7 17 9
Охорони праці і навколишнього середовища 54 46 22 30 29 57
Іноземних мов 55 24 57 8 29 41
Дизайну 56 37 53 22 29 58
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 57 37 47 17 29 50
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 46 30 21 29 52
Військової підготовки 59 46 10 30 29 54

Патентно-інформаційний відділ