Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засіданні Вченої ради 26.04.2018р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Політології та права 47 1 20 30 29 32
Електричних та електронних апаратів 18 2 36 6 7 4
Машин і технології ливарного виробництва 6 3 29 11 15 5
Електричних машин 45 4 26 30 9 17
Комп’ютерних систем та мереж 53 5 25 7 17 9
Електропостачання промислових підприємств 12 6 43 30 29 27
Обладнання та технології зварювального виробництва 4 7 6 10 14 1
Прикладної математики 31 8 21 30 29 25
Технології авіаційних двигунів 51 9 35 2 4 7
Іноземної мови професійного спілкування 33 10 14 30 29 24
Міжнародного туризму 15 11 9 25 29 13
Фізичного матеріалознавства 2 12 32 3 10 2
Управління фізичною культурою та спортом 46 13 39 15 29 33
Автомобілів 32 14 13 27 29 21
Транспортних технологій 36 15 50 23 8 20
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 48 16 58 30 29 51
Мікро- та наноелектроніки 14 16 8 30 25 15
Двигунів внутрішнього згорання 38 18 38 30 13 29
Фізики 22 18 37 24 3 10
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 5 18 55 26 11 18
Конституційного, адміністративного та трудового права 7 18 3 30 29 16
Менеджменту 20 22 33 30 21 28
Обліку і опадаткування 13 23 7 27 29 19
Іноземних мов 55 24 57 8 29 41
Міжнародних економічних відносин 26 25 44 30 19 36
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 49 26 17 14 1 8
Психології 25 27 18 30 29 34
Соціальної роботи 10 27 18 30 29 26
Вищої математики 40 28 23 30 29 43
Технології машинобудування 37 29 16 9 16 11
Радіотехніки та телекомунікацій 29 30 4 4 6 6
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 31 31 30 29 35
Будівельного виробництва та управління проектами 9 32 48 30 29 42
Фінанси банкывська справа та страхування 3 33 2 30 22 14
Приватної охоронної діяльності 39 33 49 30 29 55
Загальноправових та політичних наук 21 35 28 13 29 23
Журналістики 11 35 42 30 28 40
Металорізальних верстатів та інструментів 1 37 54 16 5 12
Дизайну 56 37 53 22 29 58
Механіки 34 37 40 30 12 38
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 57 37 47 17 29 50
Інформаційних технологій електронних засобів 41 37 5 30 24 37
Програмних засобів 27 37 1 1 2 3
Економічної теорії та підприємництва 44 37 45 30 23 49
Кримінального, цивільного та міжнародного права 23 37 12 18 29 22
Обробки металів тиском 50 46 46 5 29 45
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 46 51 18 18 39
Теоретичної і загальної електротехніки 43 46 52 30 20 56
Охорони праці і навколишнього середовища 54 46 22 30 29 57
Захисту інформації 30 46 19 30 29 47
Маркетингу та логістики 17 46 34 30 26 44
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 46 30 21 29 52
Теорії та практики перекладу 16 46 11 20 29 30
Українознавства та загальної мовної підготовки 42 46 27 30 29 53
Філософії 28 46 15 12 29 31
Спеціальної освіти та реабіліталогії 35 46 24 30 29 48
Управління персоналом та економіка праці 19 46 41 27 27 46
Інфомаційних технологій в туризмі 52 46 56 30 29 59
Військової підготовки 59 46 10 30 29 54

Патентно-інформаційний відділ