Ви є тут

Головна

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний технічний університет
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
Національний технічний університет «Дніпровська пoлiтехнікa»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у II Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих
учених «Інформаційні технології: теорія і практика»,
яка відбудеться
4 квітня 2019 р.

Конференція присвячується
120-річчю НТУ «Дніпровська політехніка»
20-річчю підготовки спеціальності «Системний аналіз» НТУ «ДП»
10-річчю першого випуску спеціальності «Системний аналіз і управління» ЗНТУ

Інформаційний лист (DOC, 1.1 MБ)

Заявка учасника (DOC, 24 KБ)

Шаблон тез (DOC, 228 KБ)

Робота конференції планується за такими напрямками:

– математичне та комп'ютерне моделювання в інформаційних системах,

– управління проектами та програмами,

– інформаційні ресурсоощадні, екологічно безпечні технології, геоінформаційні системи та технології,

– розпізнавання образів, цифрова обробка зображень і сигналів,

– інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, сфері цивільного захисту, екології та юриспруденції,

– програмна інженерія,

– комунікаційні, GRID та хмарні технології,

– дослідження та аналіз методів і засобів кібербезпеки,

– практична реалізація сучасних криптографічних стандартів,

– методи стеганографічної передачі інформації,

– технічний захист інформації,

– інтелектуальний аналіз даних, DataMining і BigData-технології,

– системний аналіз і управління.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запорізький національний технічний університет

кафедра захисту інформації

д.т.н., проф. Карпуков Л.М.

к.ф.-м.н., доц. Козіна Г.Л.

к.т.н., доц. Неласа Г.В.

кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

д. ф.-м.н., проф. Корніч Г.В.

д.е.н., проф. Бакурова А.В.

д. ф.-м.н., проф. Бахрушин В.Є.

к.т.н., доц. Денисенко О.І.

к.ф.-м.н., доц. Кривцун О.В.

к.ф.-м.н., доц. Подковаліхіна О.О.

к.ф.-м.н., доц. Терещенко Е.В.

 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кафедра прикладної математики і інформаційних технологій

д. ф.-м.н., проф. Новожилова М.В.

к.т.н., доц. Бочаров Б.П.

к.т.н., доц. Петрова О.О.

 

Національний технічний університет «Дніпровська пoлiтехнікa»

кафедра системного аналізу і управління

д.т.н., проф. Слєсарєв В.В.

к.ф.-м.н., доц. Коряшкіна Л.С.

к.ф.-м.н., доц. Ус С.А.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запорізький національний технічний університет

кафедра захисту інформації

к.ф.-м.н., доц. Козіна Г.Л.

студентка гр.. РТ-814м Гайтота Є.В.

кафедра системного аналізу та обчислювальної математики

к.ф.-м.н., доц. Савранська А.В.

к.ф.-м.н. Широкорад Д.В.

аспірант Ропало Г.М.

студент гр.КНТ-815 Омельчук А.

 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

кафедра прикладної математики і інформаційних технологій

к.т.н., доц. Яковлева І.О.

аспірант Зарицький О.

 

Національний технічний університет «Дніпровська пoлiтехнікa»

кафедра системного аналізу і управління

к.ф.-м.н., доц. Коряшкіна Л.С.

аспірант Гаранжа Д.М.

студент гр. 124-17-2 Кравченко Б.

 

За результатами роботи конференції буде опубліковано електронний збірник матеріалів конференції (ISBN).

Вимоги до оформлення тез

Текст повинен мати обсяг у 2 повні сторінки і може бути набраний українською чи англійською мовами у текстовому редакторі Word (формат .doc) у форматі А5 (148×210 мм). Орієнтування сторінки книжкове, дзеркальні поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, внутрішнє – 20 мм, зовнішнє – 15 мм. Відстань від краю до нижнього колонтитулу – 20 мм. Одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання на ширину рядка, абзацний відступ – 10 мм. Номер сторінки – знизу із зовнішнього боку. Шрифт Times New Roman – 10 pt.

Послідовність розміщення матеріалу тез:

– індекс УДК (ліворуч);

– прізвище та ініціали авторів (праворуч);

– назва тез (посередині рядка великими жирними літерами);

– текст тез;

– перелік посилань (не більше чотирьох);

– у нижній частині першої сторінки у вигляді виносок (шрифт 9 pt) необхідно навести наукову ступінь, посаду та місце роботи кожного з авторів.

У тезах необхідно чітко і послідовно викласти суть доповіді, нові оригінальні результати, які були отримані авторами.

Кожні матеріали, що подані на конференцію, будуть прорецензовані по закінченню терміну подачі та перевірені на плагіат.

Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2019 відправити заявку та тези на електронну пошту dmytro@shyrokorad.pp.ua (+380631182567, Широкорад Дмитро Вікторович).

Програма конференції буде надіслана після 25 березня 2019.

Участь у конференції безкоштовна.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

4 квітня 2019 р. Початок засідання скайп-конференції о 12:00