Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Мазін Василь Миколайович д-р. пед. наук, професор в.о. завідувача кафедри, професор
Захаріна Євгенія Анатоліївна д-р. пед.наук, професор професор
Шамардін Валерій Миколайович д-р. наук фіз. вих. і спорту, професор професор
Шамардіна Галина Миколаївна канд. пед наук, професор професор
Глущенко Наталія Володимирівна канд. наук фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Корж Наталія Леонідівна канд. наук фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Курта Євген Олександрович канд. юр. наук, доцент доцент
Чередниченко Інна Анатоліївна канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Чухланцева Наталя Вікторівна канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Шуба Людмила Вікторівна канд. пед. наук, доцент доцент
Брухно Едуард Леонідович   ст. викладач
Захарова Олена Миколаївна   ст. викладач
Миргородський Олександр Володимирович   ст. викладач
Порада Оксана Володимирівна   ст. викладач
Сметанін Сергій Валентинович   ст. викладач