Ви є тут

Головна

Прізвище: Сметанін

Ім'я: Сергій

По батькові: Валентинович

 

Посада: старший викладач кафедри "Управління фізичною культурою та спортом"

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3635-9210

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=ow6i_GAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, енерго-механічний факультет, 1995 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Металургійні машини та устаткування», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»;
 • Запорізький інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного Міжрегіональної Академії управління персоналом, факультет управління фізичною культурою, спортом і туризмом, 2006 р., диплом з віднакою, спеціальність за дипломом – «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Викладач фізичного виховання та спорту, керівник фізичної культури та спорту»;
 • Запорізький національний технічний університет, факультет управління фізичною культурою та спортом, 2007 р., диплом з віднакою, спеціальність за дипломом – «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Магістр фізичного виховання та спорту, керівник фізичного виховання та спорту»
Наукові інтереси:
 • фізичне виховання різних верств населення
 • рекреаційна фізична культура
 • теорія спорту
 • теорія та методика силових видів спорту
 • теорія та методика викладання одноборств
 • біомеханіка фізичної культури і спорту
 • використання інформаційних технологій в галузі ФКС
 • організація та проведення спортивних змагань та фізкультурно-масових заходів.

Дисципліни, які викладає:

 • Атлетизм
 • Біомехнаніка
 • Гімнастика з методикою викладання
 • Інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті
 • Спортивно-педагогічне вдосконалення

Основні наукові роботи (публікації):

 • Шамардін В.М. Сметанін С.В. Теоретичні основи розвитку спортивного ушу. - Вісник Запорізького національного університету. - №1(3), 2010. - С. 249-252.
 • Корж Н., Сметанін С. Вплив акробатичних вправ на розвиток координаційних здібностей спортсменів в УШУ. - Спортивний вісник Придніпров'я, №2-3, 2009. - С. 128-131
 • Білогур В., Корж Н., Сметанін С., Мазін В. Передумови формування ціннісного ставлення у студентів технічних спеціальностей ЗНТУ до самостійних занять фізичною культурою та спортом. - Молода спортивна наука України: зб. наук. пр.–Львів: ЛДУФК, 2011. - Т.2. 0 С. 302.
 • Брухно Е.Л., Сметанін С.В. Використання засобів спортивного орієнтування  у фізичній підготовці студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості. - Вісник Чернігівського національного  педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – 380 с. (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) - С. 32-36.
 • Захарова О.М. Сметанін С.В. Здоров’язбережувальна освіта студентів у закладі вищої освіти. - Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. – С. 5-8.
 • Захарова О. М. Сметанін С.В. Теоретичні аспекти значення міждисциплінарного підходу у формуванні здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту / О. М. Захарова, С. В. Сметанін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2019. – №63. –Т. 1 – С. 45–49.
 • Захарова О. М., Корнілова Н. Ю., Сметанін С. В. Визначення емоційного стану жінок похилого і старечого віку в процесі занять за методом плейстік // Інноваційні педагогічні технології у фізичному вихованні та спорті: колективна монографія: авт. кол. Е. Л. Брухно, О. І. Верітов, Н. В. Глущенко та ін. / за ред. Н. В. Чухланцевої, Л. В. Шуби.– Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 169 с., С. 150-158.

Всього наукових праць: більше 20, з них монографій – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота (Подяка) Запорізького обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, 2021 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська, китайська (зі словником).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063
аудиторія (кабінет): 392 (4 корпус)
тел.: +380(61)7698575
e-mail: smetanin@zp.edu.ua
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=1209