Ви є тут

Головна

З 28 листопада по 17 грудня 2018 р. у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт за 13 секціями. Так цього року 239 автора (212 робіт) взяли участь у конкурсі.

Наказ №01-с від 09.01.19 «Про підсумки університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2018/2019 н.р. та конкурсу, запровадженому Запорізькою обласною державною адміністрацією та оголошення подяки студентам-переможцям» (PDF, 16 MБ)

Наказ №02-м від 09.01.19 «Про оголошення подяки керівникам наукових робіт, головам конкурсних комісій та організаторам університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2018/2019 н.р. та конкурсу, запровадженому Запорізькою обласною державною адміністрацією» (PDF, 12 MБ)

Переглянути результати >>

За результатами засідання комісії вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу визначено переможців за відповідними секціями:

Секція «Технічна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1. Щербина Марія Андріївна, М-113м
2. Логінова Валентина Володимирівна, М-126сп
Дослідження дисипативних властивостей та характеристик поверхневого шару наноструктурованих покриттів пера лопаток ГТД Пухальська Гюльнара Вікторівна, доцент кафедри технології машинобудування
I місце Полуведько Сергій Юрійович, Т-414м Дослідження процесу продувки двотактного бензинового карбюраторного двигуна з системою продувки циліндрів чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників Cлинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигуни внутрішнього згорання
I місце Фетісов Руслан Юрійович, ІФ-316 Технологія виготовлення перового свердла із стружки сталі Р18 Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва
II місце 1. Блід Костянтин Георгійович, М-113м
2. Пазій Андрій Сергійович, М-113м
Дослідження закону коливального руху тонкостінного елемента деталі за допомогою базових фрагментів осцилограми та його вплив на формування обробленої поверхні Дядя Сергій Іванович, завідувач кафедри технології машинобудування
II місце Тхор Євген Анатолійович, Т-414м Дослідження особливостей діагностики технічного стану ДВЗ з використанням акустичних систем Cлинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигуни внутрішнього згорання
II місце 1. Гелетій Іван Андрійович, М-717
2. Кононенко Андрій Вікторович, ІФ-317
Дослідження напружено-деформованого стану балки змінного перерізу на пружній основі з двома коефіцієнтами постелі Рягін Сергій Львович, доцент кафедри механіки
III місце Кучеренко Андрій Юрійович, М-313 Визначення контактної міцності сталі ВКС-5 і ДІ-3 А та способи її підвищення Сидоренко Михайло Володимирович, доцент кафедри деталей машин і підйомно-транспортних машин
III місце Соломонов Іван Костянтинович, ІФ-214 Дослідження впливу легування ущільнювальних покриттів на їх експлуатаційні властивості Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри фізичного матеріалознавства
III місце Кузьма Сергій Олександрович, ІФ-413 Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важельних процесів Андрущенко Михайло Іванович, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва
III місце Білий Роман Юрійович, Т-418сп Модернізація затискного пристосування для фрезерування контуру деталі Рягін Сергій Львович, доцент кафедри механіки

Секція «Електрична інженерія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Електричні машини»
I місце Бабкін Денис Олегович, Е-214м Вплив гармонічних складових струму на втрати в шинопроводі Яримбаш Дмитро Сергійович, завідувач кафедри електричних машин
I місце Качан Ігор Сергійович, Е-214м Визначення розподілу магнітних потоків в магнітній системі трансформатора типу ТМН-1600/35 в режимі неробочого ходу Яримбаш Сергій Тимофійович, доцент кафедри електричних машин
II місце Харченко Віталій Анатолійович, Е-214м Визначення впливу нелінійних властивостей електротехнічної сталі магнітної системи на енергію магнітного поля та на параметри неробочого ходу силового трансформатора типу ТМ - 4000/10-У1 Дівчук Тетяна Євгеніївна, старший викладач кафедри електричних машин
II місце 1. Солодов Владислав Юрійович, Е-226сп
2. Круголь Олександр Миколайович, Е-214м
Використання віртуальної моделі асинхронного двигуна в спрощеній моделі векторного керування Куланіна Євгенія Вікторівна, старший викладач кафедри електричних машин
III місце Скомська Анастасія Сергіївна, Е-214м Визначення залежностей відносної магнітної проникності від індукції магнітного поля із врахуванням анізотропії сучасних марок холоднокатаних електротехнічних сталей Яримбаш Дмитро Сергійович, завідувач кафедри електричних машин
III місце Губарєв Володимир Ігорович, Е-227сп Дослідження впливу форми пазів короткозамкненого ротора асинхронного двигуна на пускові властивості Коцур Ігор Михайлович, доцент кафедри електричних машин
III місце Довжик Артем Володимирович, Е-214м Дослідження енергії магнітного поля трансформатора ТМ-10000/35 на різних ступенях регулювання напруги Літвінов Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин
Підсекція «Електричні та електронні апарати»
I місце Жабицький Роман Сергійович, Е-816 Система керування насосів цеху водопостачання з нечутливістю до змін гідравлічного опору мережі водоспоживання Антонова Марина Володимирівна, старший викладач кафедри електричних та електронних апаратів
II місце 1. Гавров Артем Ігорович, Е-127сп
2. Маслов Сергій Олександрович, Е-127сп
Розрахунок робочих точок та енергії втрат постійних магнітів Гуляєва Тетяна Василівна, доцент кафедри фізики
Підсекція «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
I місце Шульженко Сергій Сергійович, Е-314м Ідентифікація ступеня завантаження двошвидкісного ліфта Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
II місце Олєйніков Микола Олександрович, Е-326сп Розробка та дослідження спрощеної моделі позиційного електропривода Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
III місце Васинський Владислав Олександрович, Е-313м Математична модель вентильного-індукторного електроприводу Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
III місце Малий Олександр Сергійович, Е-313м Дослідження систем автоматичного керування при наявності чистого запізнювання в об'єкті Казурова Аліна Євгенівна, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
Підсекція «Електротехнічні системи електроспоживання»
I місце Бочаров Андрій Михайлович, Е-315 Компенсація реактивної потужності в підземній системі електропостачання шахт напругою 6(10) кВ на основі конденсаторних установок типу УКРВ Антонов Микола Леонідович, декан електротехнічного факультету
II місце Костюченко Аліна Андріївна, Е-515 Підвищення ефективності живлення учбового корпусу вищого учбового закладу за рахунок використання автономної сонячної електростанції Немикіна Ольга Володимирівна, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств

Секція «Економіка»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Гавриленко Валерій Геннадійович, ГФ-217 Трудова міграція українського населення: проблеми і шляхи подолання Губарь Олена Василівна, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва
I місце Заїка Валерія Владиславівна, ФЕУ-516 Трудова міграція в Україні: проблеми та шляхи подолання Шитікова Лариса Віталіївна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
II місце Колєснік Вікторія Ігорівна, ФЕУ-113м Удосконалення фінансового планування на основі фінансового контролінгу Андрющенко Ірина Євгеніївна, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
II місце Засоріна Ганна Володимирівна, МТУ-214м Дослідження зовнішньої трудової та освітньої міграції в Україні Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
III місце Здорова Катерина Олександрівна, ФЕУ-115 Подолання бідності в Україні: стан та її оцінка Фатюха Наталія Георгіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
III місце Оболадзе Альона Нугзарівна, ФЕУ-515 Формування методу оцінки репутації регіону Нечаєва Ірина Анатоліївна, доцент кафедри менеджменту

Секція «Транспортна та загальноінженерних дисциплін»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1. Гелетій Іван Андрійович, М-717
2. Марченко Андрій Андрійович, М-617
Оптимізація висоти та крейсерської швидкості літака для досягнення максимальної дальності польоту Єршов Анатолій Васильович, професор кафедри фізики
I місце Скребцов Олексій Андрійович, Т-313м Складання маршрутів пасажирських автобусних перевезень на території Широківської об'єднаної територіальної громади Падченко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри транспортних технологій
II місце Трошин Максим Юрійович, М-313м Дослідження болтових з'єднань металоконструкцій вантажопідйомних кранів Руднєв Олександр Михайлович, доцент кафедри деталей машин і підйомно-транспортних машин
II місце Юзвук Надія Сергіївна, Т-813м Аналіз аварійності на залізничних переїздах України та шляхи її зниження Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій
III місце Чеботар Катерина Микитівна, Т-316 Дослідження рівня використання водіями засобів пасивної безпеки Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій
III місце Рожманова Анастасія Віталіївна, Т-313м Особливості пасажирського перевезення на автобусному маршруті, що не дублюється Веремеєнко Лілія Анатоліївна, старший викладач кафедри транспортних технологій

Секція «Гуманітарна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Коваленко Єлизавета Віталіївна, ГФ-217 Міжнародна трудова міграція як фактор соціально-економічного розвитку Прушківська Емілія Василівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
I місце Корольова Аліна Олександрівна, ГФ-315 Традиції та новаторство у романі Емілії Бронте «Буремний перевал» Костенко Ганна Миколаївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
I місце Кононенко Андрій Вікторович, ІФ-317 Військове мистецтво козаків Спудка Ірина Миколаївна, доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
II місце Максимовська Анастасія Русланівна, ГФ-315 Художня своєрідність оповідань Джека Лондона Костенко Ганна Миколаївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
II місце Фесечко Дар'я Михайлівна, ГФ-315 Інтертекстуальність роману А. Переса-Реверте «Клуб Дюма, або Тінь Рішельє» Гура Наталя Петрівна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
II місце Лисенко Анастасія Ігорівна, ГФ-315 Моральний вибір людини в абсурдному світі Айріс Мердюк (за романом «Втеча від чарівника») Лут Катерина Анатоліївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
II місце Гавриленко Валерій Геннадійович, ГФ-217 Фінансовий сектор Нідерландів Дєдков Микола Васильович, професор кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
III місце Полковникова Софія Миколаївна, БАД-538 Політична активність та підприємницька діяльність модерної української еліти XIX поч. XX ст. Васильчук Тетяна Василівна, доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
III місце 1. Виновець Олексій Віталійович, ГФ-215
2. Гнатенко Сніжана Олексіївна, ГФ-215
Бельгійське та люксембурзьке питання у зовнішній політиці Франції, Англії та Пруссії в 60-х - на поч. 70-х рр. XIX ст. Сарнацький Олександр Петрович, професор кафедри міжнародних економічних відносин
III місце Апостолова Марина Вікторівна, БАД-115 Садиба Попова у Василівці - унікальна пам'ятка цегляної архітектури кінця XIX ст. Жаданова Клавдія Федорівна, доцент кафедри будівельного виробництва і управління проектами
III місце Микало Анастасія Миколаївна, МТУ-118 Сучасний англійськомовний лексикон як носій глобальної соціокультурної інформації Наумчук Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри іноземних мов професійного спілкування

Секція «Радіоелектроніка та телекомунікації»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Електроніка»
I місце Алексєєнко Ігор Олександрович, РТ-314м Автоматизований багатокоординатний верстат для різання пінополістиролу Василенко Ольга Валентинівна, доцент кафедри мікро- та наноелектроніки
II місце Шмигля Юрій Олексійович, РТ-313м Розробка ехолокаційної системи стеження на платформі Arduino Рева Віталій Ігорович, старший викладач кафедри мікро- та наноелектроніки
Підсекція «Радіотехніка»
I місце Новітченко Вадим Сергійович, РТ-216 Кодові послідовності з низьким рівнем бічних пелюсток Чорнобородов Михайло Петрович, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
II місце Поляруш Денис Андрійович, РТ-914 Мультичастотна антенна система для пристрою подавлення сигналу мобільного телефону Бугрова Тетяна Іванівна, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
III місце Костяной Павло Андрійович, РТ-115 Методика визначення оптимальної кількості датчиків для системи автоматичного пожежогасіння Фурманова Наталія Іванівна, доцент кафедри інформаційних технологій електронних засобів
Підсекція «Телекомунікації»
I місце 1. Бондарєв Максим Ігорович, РТ-914м
2. Чудеснова Ольга Євгенівна, РТ-914м
Li-Fi як технологія бездротового мережевого доступу в захищених спорудах Мороз Гаррі Володимирович, асистент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
II місце Садовський Олександр Сергійович, РТ-915 Передача даних для терміналів самообслуговування в закладах харчування Мороз Гаррі Володимирович, асистент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
Підсекція «Кібербезпека»
I місце Гуменяк Данило Вадимович, РТ-814 Реалізація функції хешування Купина (ДСТУ 7564:2014) для фреймворку Spring Security Неласа Ганна Вікторівна, доцент кафедри захисту інформації

Секція «Комп'ютерні науки, програмні засоби, системний аналіз та інформаційні технології»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Комп'ютерні науки»
I місце Лимарєв Ігор Олегович, КНТ-415 Аналіз та перетворення нестаціонарних сигналів діагностування для прогнозування у нейромережевих моделях Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів
II місце Харченко Анастасія Сергіївна, КНТ-116 Система автоматизованого обліку роботи магазину одягу Федорченко Євген Миколайович, старший викладач кафедри програмних засобів
Підсекція «Комп'ютерна інженерія»
I місце Толочек Роман Андрійович, КНТз-513м Автоматизована система збору та обробки радіолокаційної інформації Касьян Костянтин Миколайович, доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж
II місце Копарейко Олександр Сергійович, КНТ-513м Веб-сервіс підбору відео контенту за інтересами користувача Касьян Костянтин Миколайович, доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж
Підсекція «Інженерія програмного забезпечення»
I місце Гончаренко Дмитро Андрійович, КНТ-216 Розробка системи управління персоналом, проектами та фінансами для IT-компаній Федорченко Євген Миколайович, старший викладач кафедри програмних засобів
II місце Горелікова Тетяна Олексіївна, КНТ-726сп Аналіз вузлів газотурбінних двигунів Федорончак Тетяна Василівна, доцент кафедри програмних засобів
Підсекція «Кібербезпека»
I місце Розумовський Кирило Ігорович, РТ-714м Аналіз функції гешування SHA-3 Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації
II місце Колесніков Деніс Анатолійович, КНТ-214м Безпека життєдіяльності в умовах перманентного впливу електромагнітного випромінювання технічних засобів комунікації Коробко Олександр Вікторович, старший викладач кафедри охорони праці і навколишнього середовища
Підсекція «Системний аналіз та інформаційні технології»
I місце Біла Василина Сергіївна, КНТ-814м Кластеризація біометричних даних Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики
II місце Куц Катерина Миколаївна, КНТз-813 Аналіз залежності рівня злочинності від рівня добробуту населення України Бакурова Анна Володимирівна, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Секція «Правознавство, політичні науки та правоохоронна діяльність»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Бабак Максим Андрійович, Ю-314м Адміністративно-правовий механізм перетину лінії зіткнення на сході України через призму захисту дитинства від торгівлі людьми Філей Юрій Володимирович, декан юридичного факультету
I місце Риженко Анастасія Олексіївна, Ю-188 Правова природа законодавчої процедури Саміло Ганна Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
II місце Павелко Марина Сергіївна, Ю-217 Консцієнтальна війна: Українські фронти Волобуєв Владислав Владиславович, доцент кафедри загальноправових та політичних наук
II місце Самоха Богдан Андрійович, Ю-217 Адміністративно-територіальна реформа як основа децентралізації Бабарикіна Надія Анатоліївна, старший викладач кафедри загальноправових та політичних наук
III місце Шинкаренко Дмитро Олександрович, Ю-127сп Особливості реалізації конституційного права людини і громадянина на захист від обвинувачення у вчиненні злочину Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права
III місце Байрамова Діана Азерівна, Ю-128 Демографічна функція сучасних держав Саміло Ганна Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Секція «Журналістика»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Андрієць Віталій Михайлович, СН-314м Військове радіо «Армія FM» в дискурсі інформаційної війни в Україні Пода Олена Юріївна, доцент кафедри журналістики
II місце Постол Анастасія Вікторівна, СН-314м Особливості контенту інформаційно-розважального інтернет-видання для молоді Тонкіх Ірина Юріївна, доцент кафедри журналістики
III місце Грибко Вікторія Валеріївна, СН-326 Екстремальна журналістика в умовах російської збройної агресії проти України (на прикладі репортажів Євгенії Цвєтанської) Скуртул Ганна Сергіївна, доцент кафедри журналістики
III місце Саприкіна Ксенія Максимівна, СН-325 Прояви консюмеризму в телепередачі «Орел и решка. Шопинг» Волинець Галина Миколаївна, доцент кафедри журналістики

Секція «Туризм»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Туризм»
I місце Яценко Дмитро Ярославович, МТУ-124м Крафтовий пивний туризм Гурова Дар'я Дмитрівна, доцент кафедри міжнародного туризму
II місце Шимонівська Анна Вікторівна, МТУ-124м Аналіз конкурентоспроможності ринку туристичних послуг Запорізького регіону Бут Тетяна Вікторівна, доцент кафедри міжнародного туризму
Підсекція «Готельно-ресторанний бізнес»
I місце Ковальова Анастасія Сергіївна, МТУ-125 Запозичення європейського досвіду ресторанної гостинності на прикладі ресторану MCDONALD'S у місті Запоріжжя Никоненко Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного туризму

Секція «Соціальна робота та психологія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Садикіна Альона Сергіївна, СН-116 Психосемантичні особливості ставлення до інтуїції у студентів-психологів Бородулькіна Тетяна Олександрівна, доцент кафедри психології
I місце Зайченко Ірина Анатоліївна, СНз-123м Корекція ауто стимуляції у дітей дошкільного віку з РАС Походенко Світлана Володимирівна, доцент кафедри психології
II місце Романова Олександра Олександрівна, СН-215 Соціальна робота з дітьми алкозалежних сімей Щербина Сергій Степанович, доцент кафедри соціальної роботи
III місце Доценко Євгенія Юріївна, СН-113 Психологічні основи ре соціалізації особистості періоду пізньої зрілості Дергач Маргарита Альфрітівна, професор кафедри психології

Секція «Фізичне виховання та фізична терапія, ерготерапія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Біла Христина Сергіївна, УФКС-115 Шляхи удосконалення силових здібностей юнаків 16-17 років засобами силової аеробіки на заняттях фізичною культурою Корж Наталія Леонідівна, доцент кафедри управління фізичною культурою і спортом
I місце Жатченко Олена Владиславівна, УФКСз-213м Сколіоз і можливості його корекції методом постізометричної релаксації Єрмолаєва Алла Вячеславівна, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії
II місце Бугайова Валерія Вікторівна, УФКСз-213м Розвиток координаційних здібностей у дітей з дитячим церебральним паралічем засобами фізичної терапії Присяжнюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії
III місце Доценко Ігор Сергійович, УФКС-113 Формування культури здоров'я молодших школярів на уроках фізичної культури Буренко Марина Сергіївна, доцент кафедри управління фізичною культурою і спортом

Секція «Дизайн»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Промисловий дизайн»
I місце Шлянін Даніїл Олегович, БАД-515 Актуальність дирижаблів у сучасному світі та напрями розвитку дирижаблів Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
II місце Маргес Аліна Миколаївна, БАД-515 Розробка міні-трактора з навісним обладнанням для прибирання міста Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
III місце Семенова Катерина Віталіївна, БАД-515 Пристосувати мінітрактор до міських умов Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
Підсекція «Дизайн середовища»
I місце Вакулюк Яна Євгенівна, БАД-115 Інноваційні технології застосування зеленої покрівлі при проектуванні будівель і споруд Щербина Лариса Володимирівна, доцент кафедри будівельного виробництва і управління проектами

Щиро вітаємо наших переможців, їхніх наукових керівників та бажаємо їм подальших успіхів у наступному турі!

Відділ наукової роботи студентів