Ви є тут

Головна

З 28 листопада по 09 грудня у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт за 11 секціями. Так цього року 233 автори (210 робіт) брали участь у конкурсі.

За результатами засідання комісії вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу визначено переможців за відповідними секціями:

 

Секція «Технічна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Дмитренко Юлія Сергіївна, ІФ-312 Визначення частки адгезійного руйнування покриття при плазмовому напиленні струмоведучим дротом марки ПП-100Х15М2Г2Р на сталь Ст3 Биковський Олег Григорович, професор кафедри обладнання і технології зварювального виробництва
II місце Стаднік Олександр Вікторович, Т-411м Дослідження та модернізація системи газорозподілу бензинового двигуна МеМЗ-307 шляхом застосування електрогідравлічного приводу клапанів Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигуни внутрішнього згорання
II місце Куртов Олександр Анатолійович, ІФ-312м Дослідження способу легування металу при електрошлаковому переплаві з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри обладнання і технології зварювального виробництва
III місце Осадча Катерина Олександрівна, ІФ-212м Вплив Ti, Zr і Hf на механічні властивості та жароміцність магнієвого сплаву Шаломєєв Вадим Анатолійович, професор кафедри фізичного матеріалознавства
III місце 1) Тришин Павло Романович, М-121м
2) Плєвака Костянтин Сергійович, М-112
Вимірювання силової дії нежорстких типів інструментів для фінішної обробки Гончар Наталя Вікторівна, завідувач кафедри технології машинобудування

 

Секція «Електрична інженерія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1) Брилистий Віктор Вікторович, Е-322м
2) Савілов Роман Ігорович, Е-313
Позиционный привод разомкнутой двухмассовой системы 1) Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
2) Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
I місце Скорик Світлана Володимирівна, Е-423 Системи антипомпажного керування відцентрованим компресором Цабенко Марина Володимирівна, старший викладач кафедри електричних та електронних апаратів
I місце Морозов Павло Юрійович, Е-324сп Розробка алгоритмів керування електроприводом з поліпшенням динамічних характеристик на базі синхронного двигуна з постійними магнітами Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
II місце Мацола Віктор Валерійович, Е-315 Мікропроцесорні вимірювальні системи як засіб автоматизації технологічного процесу Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
II місце Комаренко Оксана Миколаївна, Е-213 Магнітне поле обмотки збудження двигуна постійного струму Шлянін Олександр Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин
II місце Хоменко Катерина Павлівна, Е-423 Підвищення ефективності режиму гальмування противімкненням асинхронного двигуна з фазним ротором Коцур Михайло Ігорович, доцент кафедри електричних та електронних апаратів
II місце Жежера Іван Іванович, Е-412м Оптимізаційна модель розрахунку магнітних систем контакторів змінного струму Жорняк Людмила Борисівна, доцент кафедри електричних та електронних апаратів
II місце Малий Олександр Сергійович, Е-324сп Асинхронний електропривод на основі матричного перетворювача частоти Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
II місце Васинський Владислав Олександрович, Е-324сп Автоматизація дросельного електропривода механізму підйому вантажу Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
III місце Мельник Станіслав Миколайович, Е-113 Зниження втрат енергії від силових струмів в деталях конструкції силових трансформаторів Климко Олександр Миколайович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
III місце Черевко Володимир Геннадійович, Е-124сп Дослідження статичної стійкості синхронного генератора без автоматичного регулювання збудження (АРЗ) за допомогою ЕОМ Шрам Олександр Анатолійович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
III місце Доморощин Сергій Вікторович, Ез-141м Дослідження технічного стану та йомовірності відмови елегованого вимикача Махлін Павло Вадимович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
III місце Волков Михайло Андрійович, Е-121м Дослідження рівнів геоіндукованих струмів у магістральних електричних мережах 330-750 кВ України Кулагін Дмитро Олександрович, професор кафедри електропостачання промислових підприємств
III місце Житній Ярослав Русланович, Е-213 Дослідження впливу рівномірного розміщення регулювальних витків на картину поля розсіювання Солодовнікова Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри електричних машин
III місце Каркач Павло Сергійович, Е-213 Дослідження електричного поля кульових розрядників при змінній та постійній напрузі Куланіна Євгенія Вікторівна, старший викладач кафедри електричних машин
III місце Федоренко Олена Сергіївна, Е-214сп Дослідження впливу грозових перенапруг на обмотку ВН трансформатора ТДН-63000/110-У1 із заземленою та ізольованою нейтраллю Літвінов Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин
III місце 1) Цетва Ілля Миколайович, Е-313
2) Мельник Опанас Володимирович, Е-313
Асинхронний електропривод на основі 18-пульсного безпосереднього перетворювача частоти Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок
III місце Добров Богдан Сергійович, Е-822м Формалізація алгоритму перевірки вибору тиристора силового блоку перетворювальної установки Корнус Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри електричних та електронних апаратів

 

Секція «Економіка»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Напрям «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці»
I місце Басенко Катерина Андріївна, МТУ-212м Мотивація студентів до навчання Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
Напрям «Гроші, фінанси і кредит»
I місце Наливайко Ксенія Валеріївна, ФЕУ-113 Моделювання рівня боргової безпеки України Фатюха Наталія Георгіївна, доцент кафедри фінанси і кредит
Напрям «Підприємництво»
I місце Мельник Опанас Володимирович, Е-313 Вторинне використання сміття: проблеми і можливості для розвитку економіки України Чумак Олена Василівна, старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва
Напрям «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»
I місце Дметренко Олександра Олександрівна, ГФ-223 Глобальні дисбаланси та сучасна криза світової економіки Єгоров Андрій Олександрович, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Напрям «Економіка та управління підприємствами»
I місце 1) Курликов Дмитро Андрійович, Т-112м
2) Марущак Михайло Михайлович, Т-112м
Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні Борисенко Олена Євгенівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Напрям «Менеджмент»
I місце Коляда Юлія Григорівна, МТУ-212м Формування корпоративної культури підприємства Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

 

Секція «Транспортна та загальноінженерних дисциплін»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1) Морозова Ольга Ігорівна, Т-513
2) Юзвук Надія Сергіївна, Т-513
Аналіз коливань рівня аварійності Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій
II місце Тарасенко Сергій Олександрович, М-615 Графічне моделювання впливу металургійних факторів виробництва на якість вторинних алюмінієвих сплавів Лютова Ольга Валеріївна, доцент кафедри нарисної геометрії та комп'ютерної графіки
II місце Кодісов Арсен Віталійович, М-312 Оптимізаційний параметричний синтез багато важільних плоских виконавчих механізмів Явтушенко Олександр Вікторович, професор кафедри деталей машин і підйомно-транспортних машин
III місце Юдіценко Артем Вікторович, Т-412м Методика експериментальної оцінки параметрів трибологічного стану трибоз'єднань циліндро-поршневої групи ДВЗ Кубіч Вадим Іванович, доцент кафедри двигуни внутрішнього згорання
III місце Салюк Артур Святославович, Т-111м Зниження коливань підресорної маси автоцистерни з метою підвищення безпеки перевезення рідких вантажів Слюсаров Олександр Степанович, доцент кафедри автомобілів

 

Секція «Гуманітарна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Маслова Анастасія Андріївна, ГФ-323 Англійські неологізми сфери мобільного зв'язку та специфіка їх перекладу українською мовою Хавкіна Олена Миколаївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
II місце Швед Дмитро Іванович, РТ-714 Участь українських військових у миротворчих та антитерористичних операціях (1991-2016 рр.) Коянс Анріс Арвідович, асистент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
II місце Багнюк Світлана Юріївна, ГФ-314 Функційні особливості веб-коміксів як полі кодових утворень у сучасному англомовному кіберпросторі Кузнецова Марія Олександрівна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
III місце Головань Ольга Олександрівна, ГФ-313 Інтерпретація античного міфу в сонетах Р.М. Рільке Волошук Вікторія Іванівна, професор кафедри теорії та практики перекладу
III місце Лисак Юлія Віталіївна, ГФ-313 Трансформація детективного жанру в романі А. Переса-Реверте «Фламандська дошка» Гура Наталя Петрівна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
III місце Шевченко Анжела Дмитрівна, Е-514 Феномен «гри в довіру» в українському соціальному просторі Бондаревич Ірина Миколаївна, доцент кафедри філософії

 

Секція «Електроніка та радіотехніка»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1) Захарова Марія Валентинівна, РТ-912м
2) Луковенко Павло Сергійович, РТ-912м
Модель хмарного сховища даних для операторів стільникового зв'язку Мороз Гаррі Володимирович, асистент кафедри радіотехніки та телекомунікації
II місце Піроженко Олександр Олександрович, РТ-112 Технологія розпізнавання схем електричних принципових Фурманова Наталія Іванівна, старший викладач кафедри інформаційних технологій електронних засобів
III місце Жалдаков Дмитро Олегович, РТ-312 Модельна реалізація імпульсного зворотно ходового перетворювача у програмі TINA-TI Нагорна Ніна Миколаївна, старший викладач кафедри мікро- та наноелектроніки

 

Секція «Комп'ютерні науки, програмні засоби»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце 1) Задорожній Євген Віталійович, КНТ-121м
2) Твердохліб Євген Романович, КНТ-213
Методи розпізнавання відкритих та закритих очей людини Федорончак Тетяна Василівна, доцент кафедри програмних засобів
I місце Захарова Марія Миколаївна, КНТ-122м Дослідження та програмна реалізація методів цифрової обробки даних на основі вейвлет-аналізу Дубровін Валерій Іванович, професор кафедри програмних засобів
II місце Овчар Анастасія Олександрівна, КНТ-534сп Система захисту передачі даних в мережі Киричек Галина Григорівна, доцент кафедри комп'ютерних систем та мереж
II місце Нагулов Сергій Васильович, КНТ-822м Дослідження властивостей класифікації ТЕМП та КОРА Терещенко Еліна Валентинівна, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики
III місце Корнієнко Олександр Вікторович, КНТ-422м Підсистема прогнозування здоров'я людини Федорченко Євген Миколайович, старший викладач кафедри програмних засобів
III місце Лех Вікторія Олександрівна, РТ-812м Клептографічна атака на ECDSA Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації
IV місце 1) Гужва Артем Алімович, РТ-812м
2) Локтіонов Денис Васильович, РТ-812м
Реалізація цифрових сертифікатів для розмежування доступу до СУБД Куцак Сергій Вікторович, старший викладач кафедри захисту інформації

 

Секція «Правознавство та приватна охоронна діяльність»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Бабак Максим Андрійович, ЮФ-124 Особливості кримінальної відповідальності за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів Філей Юрій Володимирович, декан юридичного факультету
I місце Легенчук Ірина Анатоліївна, ЮФ-215 Теоретико-методологічні та праксеологічні підходи до комплексного аналізу діяльності народних депутатів України Арабаджиєв Дмитро Юрійович, завідувач кафедри загальноправових та політичних наук
II місце Парфеменко Анастасія Едуардівна, ЮФ-112с Охорона географічних зазначень як об'єкта прав інтелектуальної власності в умовах інтеграційних процесів України - ЄС Бараннік Роман В'ячеславович, доцент кафедри конституційного, цивільного та міжнародного права
II місце Коса Дар'я Олександрівна, ЮФ-112м Захист прав національних меншин: міжнародне право та законодавство України Тимчук Олексій Леонідович, доцент кафедри конституційного, цивільного та міжнародного права
III місце Щербіна Марія Геннадіївна, ЮФ-125 Кримінальна відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в країнах СНД Леоненко Тетяна Євгенівна, завідувач кафедри конституційного, цивільного та міжнародного права
III місце Щербіна Марія Геннадіївна, ЮФ-125 Юридичні фікції Саміло Ганна Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
III місце Полівода Ольга Валеріївна, ГФ-223 Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні та європейських державах Кириченко Юрій Вікторович, доцент кафедри політології та права

 

Секція «Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Шуміліна Юлія Сергіївна, ФСНз-312м Особливості візуального контенту у журналістському блозі Тонкіх Ірина Юріївна, доцент кафедри журналістики
II місце Козлова Любов Іванівна, ФСН-211м Політичний вибір особистості як суб'єктний вчинок Походенко Світлана Володимирівна, доцент кафедри психології
III місце Білоглазова Уляна Ігорівна, МТУ-113 Перспективи створення туристичних кластерів в Запорізькому регіоні Безхлібна Анастасія Павлівна, доцент кафедри міжнародного туризму

 

Секція «Фізичне виховання та фізична реабілітація»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I місце Титаренко Юлія Олександрівна, УФКС-211м Ефективність методів фізичної реабілітації в процесі відновлення функцій колінного суглобу у школярів-футболістів Присяжнюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри фізичної реабілітації та рекреації
I місце 1) Чарун Василь Вікторович, УФКС-113
2) Скотаренко Ольга Олександрівна, УФКС-113
Формування здорового способу життя молодших школярів у сільській місцевості засобами фізичного виховання Шуба Людмила Вікторівна, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом
II місце Галюлько Владислав Вікторович, УФКС-113 Розвиток витривалості у юнаків 15-17 років, які навчаються у військових місцях Чухланцева Наталя Вікторівна, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом
III місце Соловей Марина Володимирівна, УФКС-212м Підвищення рівня фізичного здоров'я учнів середніх класів засобами фізичної рекреації Гагара Володимир Федорович, доцент кафедри фізичної реабілітації та рекреації

 

Секція «Дизайн»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Секція «Інтер'єр»
I місце Демко Ірина Віталіївна, ГФ-934сп Застосування нових технологій в ресторанному бізнесі Бобровський Ігор Володимирович, старший викладач кафедри дизайну
Секція «Промисловий дизайн»
I місце Сухачова Вероніка Сергіївна, ГФ-913 Дизайн для людей з особливими потребами. Концепт стільця для дітей з дисплазією тазостегнового суглоба Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
II місце Ушенко Анастасія Анатоліївна, ГФ-913 Дизайн для людей з особливими потребами. Концепт купе з поворотними платформами Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну

 

Щиро вітаємо наших переможців, їхніх наукових керівників
та бажаємо їм подальших успіхів у наступному турі!

Відділ наукової роботи студентів


 

Секція «Технічна»

 

Секція «Електрична інженерія»

 

Секція «Економіка»

 

Секція «Транспортна та загальноінженерних дисциплін»

 

Секція «Гуманітарна»

 

Секція «Електроніка та радіотехніка»

 

Секція «Комп'ютерні науки, програмні засоби»

 

Секція «Правознавство та приватна охоронна діяльність»

 

Секція «Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія»