Ви є тут

Головна

Прізвище: Левицька

Ім'я: Тетяна

По батькові: Ігорівна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8002-156X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 6603431333

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9zM4QzUAAAAJ

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; кваліфікація за дипломом – Математик; рік закінчення  – 1994.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04.  Тема кандидатської дисертації: «Пружно-деформований стан оболонок обертання зі шпангоутами складної форми», рік захисту дисертації 2000, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

Наукові інтереси:

 • Механіка деформівного твердого тіла;
 • Математичні моделі в економіці.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Pozhuyeva I. S. Stress-deformed state of the shell with a small initial deflection under the action of the end load / I. S. Pozhuyeva, T. I. Levitskaya //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2021. – №. 1. – С. 67-72. 
 • Левада, В.С. Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 78-84.
 • Левада, В.С. Інтегральне представлення розривного розв'язка плоскої задачи теорії пружності для анізотропного середовища / В.С. Левада, Т.І. Левицька, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. –  2016. – №1. – С. 146-152.
 • Levada, V. S. Integral representation discontinuous solution of the problem of bending of anisotropic plates/ V. S. Levada, V. K. Khizhnyak, T.I. Levitskaya // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2015. – №1. – С.107-114.
 • Пожуєва, І.С. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів [Текст] / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник ЗНУ. Економічні науки. –  2014. – №2 (22) – С. 107-115. EIR ZNTU
 • Левада, В.С.  Изгиб полубесконечной анизотропной пластины с шарнирно-опертым краем, находящейся под действием сосредоточенной нагрузки [Текст] / В.К. Хижняк, В.С. Левада, Т.И. Левицкая // Методи розв’язування прикладних задач механіки де формівного твердого тіла. – 2012. – Вип. 13. – С. 254-259.EIR ZNTU
 • Т.І. Левицька, Я.В. Чумаченко. Розрахунок напруженого стану замкненої складеної оболонки обертання, яка знаходиться під дією осесиметричного силового навантаження та температури // Вестник двигателестроения. – 2008. – № 2. – С.40-44. EIR ZNTU

Всього наукових праць: 21, з них навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Левицька, Т.І. Невизначеності при моделюванні економічних систем та підходи до їх подолання [Текст] / Т.І. Левицька // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 347-349.
 • Левицька, Т.І. Моделювання еволюції соціодинамічних систем / Т.І. Левицька // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 394-395.
 • Левицька, Т.І. Напружено-деформований стан складеної конструкції, підкріпленої ребрами жорсткості [Текст] / Т.І. Левицька // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 92-93.
 • Левицька, Т.І. Напружено-деформований стан складеної конструкції: пластина – армований шар [Текст] // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 1 с.
 • Мастиновский, Ю.В. Нестационарное деформирование стержня с начальной прогибью [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Т.И. Левицкая // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: тез. докл. / IX Междунар. научно-техн. конф., 24-29 сентября 2012 г., Алушта / АО «Мотор Січ», Запорожье, 2012, C. 168-171.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

           адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
           аудиторія (кабінет): 354
           тел.: +380(61)7698266
           e-mail: tigr_lev@ukr.net

 

До перегляду розділу кафедри прикладної математики