Ви є тут

Головна
 1. Левицька Т.І. Застосування методу суперелементів до розрахунку складених оболонок // Матеріали VI-ої міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука. – Київ. – 1997. – С. 244.
 2. Левицька Т.І. Розрахунок власних частот осесиметричних коливань  оболонок обертання методом скінчених елементів// Матеріали VII-ої міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука. – Київ. – 1998. – С. 274.
 3. Levitskaya T.I., Sysoev Yu.A. Calculation of the Rib’s Influence on the Close Shell of Revolution // Abstracts of  the XXII Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, YUCTAM BEOGRAD’97. – Belgrade. – 1997. – P. 160.
 4. Левицкая Т.И. Использование метода суперэлементов для расчета НДС оболочек вращения. – Тези доповід. на наук. конф.ЗНТУ «Тиждень науки». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – С. 206-207.
 5. Левицька Т.І. Розрахунок напруженого стану складеної оболонки обертання, яка знаходиться під дією силового навантаження та температур// Матеріали ХІІ-ої міжнародної наукової конференції ім. академіка М.Кравчука. – Київ. – 2008. – С. 236.
 6. Левицька Т.І. Задачі термопружності для складених оболонок обертання – Тези доповід. на наук. конф.ЗНТУ «Тиждень науки». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 1 с.
 7.  Левицкая Т.И. Модифицированный матричный метод с выбором строки и столбца реализации нечетких арифметических операций // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 9-10 квітня 2009 р. – Х.: ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 214-217.
 8. Левицька Т.І. Когнітивне моделювання асортиментної політики // Тези щорічної наукової конференції ЗНТУ, 2009. – 2 с.
 9. Левицька Т.І. Моделювання асортиментної політики з використанням нечіткої логіки в середовищі Fuzzy Logic Toolbox системи MATLAB// Тези щорічної наукової конференції ЗНТУ, 2010. – 1 с.
 10. Левицька Т.І. Побудова функцій належності нечітких множин // Тези щорічної наукової конференції ЗНТУ, 2011. – 1 с.
 11. Мастиновский, Ю.В. Нестационарное деформирование стержня с начальной прогибью [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Т.И. Левицкая // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: тез. докл. / IX Междунар. научно-техн. конф., 24-29 сентября 2012 г., Алушта / АО «Мотор Січ», Запорожье, 2012, C. 168-171.
 12. Левицька, Т.І. Напружено-деформований стан складеної конструкції: пластина – армований шар [Текст] // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 1 с.
 13. Левицька, Т.І. Напружено-деформований стан складеної конструкції, підкріпленої ребрами жорсткості [Текст] / Т.І. Левицька // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 92-93.
 14. Левицька, Т.І. Моделювання еволюції соціодинамічних систем / Т.І. Левицька // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 394-395.
 15. Левицька, Т.І. Невизначеності при моделюванні економічних систем та підходи до їх подолання [Текст] / Т.І. Левицька // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. У 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 347-349.
 16. Левицька, Т.І. Аналіз механічного поводження нестаціонарного навантаження армованого композита [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 647-649.
 17. Левицька, Т.І. Модифікований матричний метод реалізації нечітких арифметичних операцій до економічних моделей [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 953-954.
 18. Пожуєва, І.С. Порівняльний аналіз динаміки складних оболонкових конструкцій [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, Т.І. Левицька // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 145-146.
 19. Левицька, Т.І. Розв'язання задачі термопружності з квадратичним розподілом температур для оболонок обертання [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 122- 123.
 20. Левицька, Т.І.  Дослідження напружено-деформівного стану оболонки з малим початковим прогином [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 131-132.
 21. Левицька, Т.І. Аналіз методів побудови функцій належності нечітких множин для розв’язання прикладних задач [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 771-774.