Ви є тут

Головна

всього*:

13

    -з них за авторством молодих учених

3
 

1.         

 1. Рижова, І.С. «Smart технологии» как фактор инновационного развития «Smart-города»  [Текст] / І.С. Рижова, С.О. Захарова //INTERNATIONAL SCINTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва) рус.
 2. Станчева, Т. Коммуникативные особенности стиля Ар-деко и тенденции его развития в современной дизайнерской практике [Текст] / Т. Станчева, І. Рижова //INTERNATIONAL SCINTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва) рус.
 3. Сухачева, В. Преимущества инновационного развития графического дизайна [Текст] / В. Сухачева, І. Рижова //INTERNATIONAL SCINTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва) рус.
 4. Винниченко, Е. Социокультурное проектирование журнала мод как конкурентного. Формирование концепции коворкинг-центра средствами графического дизайна ее влияния на развитие пространственной среды города [Текст] / Е. Винниченко, І. Рижова //INTERNATIONAL SCINTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 (Литва) рус.
 5. Баранова, Т. Особенности комиксов как способа развития проектно-дизайнерской деятельности и развития креативной личности [Текст] / Т. Баранова, І. Рижова //INTERNATIONAL SCINTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2018, May 10-11 С. (Литва) рус.
 6. Демиденко, О. І. Основні прийоми побудови перспективи в рисунках міських пейзажів [Текст] / О. І. Демиденко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. диз. і мист. ; за ред. В. Я. Даниленка. — Харків : ХДАДМ, 2018. —  Вип. 1. — С. 29—33. — ІSBN
 7. Васіна, О. В. Проблеми аугментації в ергодизайні. Реалії та перспективи [Текст] / О. В. Васіна, М. Г. Дуднік // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. диз. і мист. — Харків : ХДАДМ, 2018. —  Вип. 5. — ІSBN
 8. Рижова, І. С. Вплив «smart технологій» на розвиток «smart-міста» в інформаційному суспільстві [Текст] / І. С. Рижова, С. О. Захарова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / Запоріжжя. держ. інж. акад. — Запоріжжя : ЗДІА, 2018. —  Вип. 72. — С. 81-91 — ІSBN (Фахове видання)
 9. Рижова, І. С. Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів [Текст] / І. С. Рижова, А. М. Дика // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. пр. / Запоріжжя. держ. інж. акад. — Запоріжжя : ЗДІА, 2018. — Вип. 73. — С. 72-87 — ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print) ; (Фахове видання)
 10. Рижова, И. С. «Smart технологии» как фактор инновационного развития «Smart-города» (Прибалтика) [Текст] / И. С. Рижова, С. О. Захарова // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos». Taptautinė mokslinė-praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11—12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11—12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7 (отримано сертифікат). Р. 163—173
 11. Рижова, Ірина. Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів [Текст] / Ірина Рижова, Дика Анжела // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2018. Вип. 73. С. 72—87 (Фахове видання)
 12. Баранова, Т. О. Генезис развития комиксов средствами графического дизайна в массовой культуре [Текст] / Т. О. Баранова, І. С. Рижова // (MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS. Mokslinių straipsnių rinkinys THEORY AND PRACTICE:  PROBLEMS AND PROSPECTS. Scientific articles (Kaunas, 2018). P.19—27
 13. Винниченко Екатерина. Формирование визуальных коммуникаций средствами графического дизайна в коворкинг-центрах [Текст] / Е. Винниченко, І. С. Рижова // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS. Mokslinių straipsnių rinkinys THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Scientific articles. Kaunas,  2018. P. 255—260.