Ви є тут

Головна

Розклад занять та консультацій

Усі консультації та іспити будуть відбуватися у дистанційному режимі. Зустріч з викладачем можлива за спеціальною домовленістю та лише після 25.01.21 за умови закінчення локдауна. Якщо студент через технічні або інші проблеми не може звязатися з викладачем через Moodle, то він може повідомити про це листом на адресу kafedra_fizika@zntu.edu.ua

 

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Лоскутов С.В.

 

 

 

 

 

1000-1200

 

 

Єршов А.В.

 

 

 

 

 

 

1155-1315

 

Правда М.І.

 

 

 

 

1155-1315

 

 

 

Курбацкий В.П.

 

 

 

 

 

 

 

1300-1430

Лущин С.П.

 

1155-1315

дистанційно

 

 

 

 

 

Золотаревський

І.В.

 

 

 

 

1155-1315

 

 

Лозовенко О.А.

 

 

 

 

 

1700-1820

дистанційно

 

 

Гуляєва Л.В.

 

 

 

1455-1615

дистанційно

 

 

 

Татарчук Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

1455-1615

дистанційно

Сейдаметов С.В.

 

 

 

1455-1615

 

 

 

 

 

Дата

проф. Лоскутов С.В.

доц. Лозовенко О.А.

доц. Правда М.І.

доц. Лущин С.П.

18.01 пн

 

 

Тз-319,819 - за індивідуальним графіком

Мсп-110,610,710, 810 (ІІ) – к

 

20.01 ср

 

Мзсп-1 к (IV) –к

КНТз-510 (ІІ) – к

Мсп-110,610,710, 810 (ІІ) – і

 

21.01 чт

 

Мзсп-1 к (IІ) – і

 

 

22.01 пт

 

 

КНТз-510 (ІІ) – і

Ез+Езсп - 1 к (VI) – і

25.01 пн

КНТ-510 (ІІ) – к

КНТ-810сп (ІІ) – к

Е-1 к – (І) – і

Е-410А (І) – і

Есп-210, 220,230,250 (І) – і

26.01 вт

КНТ-510(ІІІ) – і

КНТ-520(ІV) – к

РТ-310, 410,510,610 (ІІ) – к

КНТ-810сп (ІІ) – і

КНТ-810 (ІV) – к

 

 

27.01 ср

КНТ-520 (І) – і

РТ-310,410 (ІІ) – і

КНТ-810 (ІІ) – і

РТ-510,610 (ІІІ) – і

 

 

 

Дата

доц. Гуляєва Л.В.

доц. Золотаревський І.В.

доц. Татарчук Т.В.

ст.в. Сейдаметов С.В.

18.01 пн

 

РТз І та ІІ курси - поки що невідомо 

 

Тз-119,419 - за індивідуальним графіком

Мсп-210,310 (ІІ) – к

19.01 вт

 

 

 

РТсп-110, 510 (ІІ) – к

20.01 ср

ІФсп 9:00 – к

ІФз-519 – к

 

РТсп-110, 510 (ІІ) – і

Мсп-210,310 (ІІ) – і

21.01 чт

 

ІФз-519 – і

ІФз-119 – к

 

 

22.01 пт

 

ІФз-119 – і

ІФз-219 – к

 

Мз - 2 к (ІV) – к

23.01 сб

 

ІФз-219 – і

Есп-110, 510 (І) –к

Есп-310, 610 (ІІ) – к

Есп-410, 810 (ІІІ) – к

РТсп-610 (ІІ) – к

Мз - 2 к (ІІ) – к

25.01 пн

 

 

Есп-110,310, 410, 510, 610,810 (І) – і

РТсп-610 (ІІ) – і

26.01 вт

ІФсп 9:00 – і

РТ-210, 710, 810, 910 (ІІ) – к

 

 

27.01 ср

 

РТ-210,910 (ІІ) – і

РТ-710, 810 (ІІІ) – і

 

 

28.01 чт

 

 

 

РТсп-410, 210, 910 (ІІ) – к

29.01 пт

 

 

 

РТсп-410, 210, 910 (ІІ) – і

 

 

 

 

 

Консультації викладачів кафедри фізики

14.03.20 – 03.04.20

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Проф. Лоскутов С.В.

1000-1200

   

1000-1200

 

Проф. Єршов А.В.

 

1000-1200

 

1000-1200

 

Доц. Манько В.К.

 

830-1005

830-1005

 

 

Доц. Правда М.І.

1000-1200

 

 

 

1000-1200

 

Доц.  Лущин С.П.

1000-1200

 

1000-1200

 

 

Доц. Золотаревський І.В.

 

 

1000-1200

 

1200-1400

Доц. Соколов Є.П.

 

1000-1200

 

1000-1200

 

Доц. Гуляєва Л.В.

 

1000-1200

 

1000-1200

 

Доц. Татарчук Т.В.

Консультації онлайн,

скайп: tanko_ho

  1200-1400  

1000-1200

 

Доц. Лозовенко О.А.

1000-1200

   

1000-1200

 

Ст. викл. Сейдаметов С.В.

1000-1200

 

 

1000-1200

 

 

Розклад занять та консультацій на І семестр 2018-2019 н.р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
станом на 04.11.2022 р.
 
1. Назва наукової школи – «Сучасна стратегія розвитку суб’єкта господарювання як основа формування його економічної захищеності».
 
2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 06. Економіка. Економічні науки. УДК 658.06.81 Економіка та організація підприємств. Керування підприємством.
 
3. Загальні відомості про школу
3.1. Керівник (керівники) – засновник Ткаченко Алла Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 
3.2. Кількісний та кваліфікаційний склад наукової школи (осіб).
- докторів наук – 4: Ткаченко А.М., Левченко Н.М., Пожуєва Т.О., Кійко С.Г.;
- кандидатів наук, докторів філософії – 9: Круглікова В.В., Плинокос Д.Д., Лоза С.П., Лівошко Т.В., Севастьянов Р.В., Ханенко А.В., Крайнік О.М.,       Бугрім О.Ю., Силенко С.А., Чернова І.В.;
- старших викладачів – 1: Бобко Н.А.;
- аспірантів – 5: Григор’єва О.В., Левченко С.А., Донець В.І., Зикін О.В., Межерицький Д.А.;
- здобувачів вищої освіти – 2: Поляшова О.О., Дацько Н.М.
 
4. Наукові досягнення школи
4.1. Найбільш вагомі результати
Представники наукової школи – члени спеціалізованих вчених рад:
Ткаченко А.М. член спеціалізованої вченої ради:  Д 09.052.01 УДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)».
Професор А.М. Ткаченко впродовж 2017-2022 рр. виступила офіційним  опонентом понад 15 дисертаційних робіт, професор Н.М. Левченко – понад 10 дисертаційних робіт.
Левченко Н.М. член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління» (2016-2019).
Плинокос Д.Д. член спеціалізованої вченої ради Д 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету                           (м. Кропивницький) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» (2017-2020).
Участь у підготовці стандартів вищої освіти для спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Розробка освітніх програм та отримання сертифікатів акредитації підготовки бакалаврів, магістрів, Ph.D за спеціальностями:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
ОПП «Економіка підприємства» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
ОПП «Економіка підприємства» з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти;
ОПП «Економіка підприємства» з підготовки здобувачів вищої освіти третього (Ph.D) рівня вищої освіти;
ОПП «Економіка бізнесу» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
ОПП «Підприємницька діяльність» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
ОПП «Економіка АПК» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
073 «Менеджмент»:
ОПП «Менеджмент у будівництві» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
ОПП «Управління проектами» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
ОПП «Управління проектами» з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти.
8. Розробка нових навчальних дисциплін для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка підприємства»;
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент у будівництві»;
073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління проектами».
Відзнаки здобувачів вищої освіти:
Диплом II ступеня Бондаренко Сергій Вадимович виборов перемогу у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наук. кер., д.е.н., проф. Ткаченко А.М.) (2021);
Диплом II ступеня Яковенко Ольга Костянтинівна виборола перемогу у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наук. кер., д.е.н., проф. Ткаченко А.М.) (2020);
Диплом I ступеня Срібний Вадим Сергійович виборов перемогу у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наук. кер., д.е.н., проф. Ткаченко А.М.) (2019);
Грамота Гнилицька Марія Сергіївна «За висвітлення актуальних проблем розвитку» у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (наук. кер., д.е.н., проф. Ткаченко А.М.) (2020);
Диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Дацько Наталія Миколаївна. Номінація: економічні науки (2021);
Посвідка про участь Дацько Наталії Миколаївни в освітній події «Онлайн-толока EdCampUkraine: для розуму і серця. Гідність. Мир. Освіта»;
Сертифікат Дацько Наталії Миколаївни про участь у роботі IV Міжнародного форуму з економіки та гуманітарних питань.
 
4.2. Практичне використання отриманих наукових результатів
Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України впроваджено теоретико-прикладні рекомендації щодо формування управлінських рішень з питань економічної захищеності при підготовці парламентських слухань «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (02.07.2014 р.).
Департаментом управління державною власністю та розвитку промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі України враховано розроблені рекомендації щодо забезпечення захищеності, які дозволяють промисловим підприємствам своєчасно діагностувати її стан, провести вибір методів її оцінювання, підвищити ефективність управління ними в цілому (довідка     № 3242-10/2006-07 від 26.01.2016 р.).
Запорізькою обласною державною адміністрацією підтверджено використання промисловими підприємствами Запорізького регіону положень щодо формування економічної захищеності промислових підприємств (довідка   № 08-220358 від 20.11.2015 р.).
ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (довідка № 101-k-36 від 22.07.2013р.).
ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (довідка № 1/129 від 13.08.2013 р.).
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (довідка від 20.08.2013 р.).
ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (довідка              № 2061269 від 28.08.2013р.).
АТ «Мотор Січ».
ПАТ «Запоріжкран».
ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ».
ТОВ «Запорізький завод комплексних сплавів».
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет                (м. Дніпро).
Впроваджено в навчальний процес Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ при: підготовці підручника «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» (м. Дніпро, 2018 р.), який у 2019 р. Міністерством внутрішніх справ України було відзначено дипломом ІІІ ступеня в номінації «Підручники».
При формуванні навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Формування концепції безпеки підприємництва», «Ідентифікація загроз безпеці підприємництва» та «Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження від 08.05.2020 р.          № 32-01/2858).
Загальна сума економічного ефекту від впровадження у виробництво наукових результатів складає понад 2 млн. грн.
Практичне впровадження наукових розробок:

 • формульовано та теоретично обґрунтовано концепцію взаємозв’язку економічної захищеності промислового підприємства з напрямами її досягнення, що враховує прогноз ситуацій виникнення загроз, диверсифікацію напрямків інноваційної діяльності, інструментарій передачі ризиків та методи прямого управлінського впливу, що дає змогу досягти належного рівня захищеності і, як наслідок, – ефективного розвитку суб’єкта господарювання;
 • розроблено методологічні основи до оцінювання стану економічної захищеності промислового підприємства, що базуються на ідеї комплексного урахування здібностей менеджерів різних ланок, спираючись на результати впровадження таких методів, як експеримент, суцільні спостереження та контрольні заміри, що ґрунтуються на експертизо-узагальнюючих методичних прийомах з окресленням загального стану економічної захищеності шляхом застосування доцільних важелів з узагальненням та використанням певних видів експертиз, кластеризацією недоліків, систематизацією висновків та інтерпретацією отриманих результатів;
 • методологічно обґрунтовано критерії оцінювання рівня економічної захищеності промислового підприємства, які спрямовані на мінімізацію ймовірних загроз із урахуванням причин їх виникнення, призначення, напрямку, змісту та ступеня ризику, характеру прояву, видів ресурсів, рівнів ієрархії, форм і видів діяльності та комунікаційної системи конкретного суб’єкта господарювання;
 • запропоновано методологічний підхід до антикризового управління на підґрунті забезпечення економічної захищеності промислового підприємства, що базується на імперативах управління інноваційним розвитком та спирається на співвідношення його інновацій та обсягу інноваційних ресурсів, які необхідні для досягнення економічної стійкості, з урахуванням рівня інфляції та річної ставки відсотка, а також з використанням контролінгу в системі антикризового менеджменту;
 • удосконалено за детермінаційним підходом систему критеріїв оцінки забезпечення економічної безпеки підприємств, яка на відміну від існуючих, в умовах постійних трансформаційних змін в економіці передбачає його оцінювання за здатністю підприємств до резистентності, ризикоредукції та економічної сукцесії, застосування яких на практиці наддасть можливість металургійним підприємствам сформувати евентуальну стратегію розвитку на середньо- та довгострокових часових горизонтах і ефективно управляти впливом дестабілі-зуючих чинників;
 • запропоновано методику оцінювання стану економічної безпеки металургійних підприємств за «пірамідою економічної безпеки», яка, на відміну від існуючих, адаптована до інформаційного забезпечення Звіту про управління, сформованого за Global Reporting Initiative (GRI), Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), Іnternational Organization for Standardization's ISO 26000 (ISO 26000) та ґрунтується на виокремлених пріоритетних для досліджуваних підприємств компонентах економічної безпеки (здатності до резистентності, ризикоредукції і економічної сукцесії), визначених показниках їх каузальних взаємозв’язків з екзогенними й ендогенними чинниками впливу та диференційованих за їх результатами станах безпеки, застосування якої на практиці забезпечить більш реалістичне її оцінювання та оперативне прийняття рішень щодо ефективного і поступального реагування на нагальні загрози їх економічній безпеці;
 • розроблено систему забезпечення економічної безпеки металургійних підприємств шляхом модифікації механізму податкового стимулювання, сформованого за принципами справедливості та диференційованої відповідальності виробників металопродукції за досягнення визначених Паризькою кліматичною угодою та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (UNFCCC) цілей, який на відміну від існуючого, передбачає надання податкових преференцій інноваційно-активним підприємствам металургії за умови прозорої презентації ними результатів дотримання вимог зі скорочення викидів парникових газів внаслідок запровадження низьковуглецевих технологій;
 • уніфіковано розмаїття трактування базових детермінант поняття «забезпечення економічної безпеки підприємств», що дозволило в умовах трансформаційних змін в економіці розширити науковий тезаурус, сформованим за мерологічним підходом, авторським визначенням даного поняття, як чітко структурованої системи гарантування резистентності, ризикоредукції та економічної сукцесії підприємств в умовах невизначеності та мінливості середовища їх функціонування;
 • удосконалено методику Due Diligence звітності з управління підприємством шляхом її модифікації у відповідності до вимог Директиви №2013/34/ЄС, що на відміну від існуючої, дозволить сформувати якісне інформаційне забезпечення з оцінювання середовища функціонування підприємств, необхідне для своєчасного внесення коректив до системи забезпечення економічної безпеки підприємств;
 • розроблено модель оцінювання за декаплінг-підходом дієвості існуючої моделі забезпечення економічної безпеки підприємств за темпами змін економічної сукцесії підприємств (їх здатності до інвайронменального розвитку), яка на відміну від існуючих, ґрунтується на показниках resource та impact finan-, social- і есоdecoupling та передбачає визначення індикатора економічної сукцесії, як триєдиного показника;
 • побудовано модель форензік-супроводу діяльності металургійних підприємств шляхом розробки етапології кримінального аналізу за ризик-орієнтованими методами оцінювання привласнення фродстерами активів підприємств, заснованих на методиці FATF з оцінки ризиків по відмиванню коштів, запровадження якої на практиці забезпечить своєчасність вживання заходів щодо упередження виникнення загроз, зниження рівня вразливості підприємств та пом’якшення наслідків, зумовлених привласненням фродстерами їх активів;
 • сформовано імітаційну модель організації на підприємстві системи комплаєнс-контролю, яка, на відміну від існуючих, заснована на чіткому розмежуванні зони прийнятного ризику (максимального рівня залишкового ризику, який може прийняти на себе підприємство без загрози для його існуванню), що включає ризик-апетит та толерантність до ризику (додаткову величину залишкового ризику, яку компанія готова прийняти за умови вжиття заходів із мінімізації ризику) та зони неприйнятного ризику, яка починається із перевищення комплаєнс-ціни над втратами від комплаєнс-ризиків;
 • запропоновано авторську методику інтегрального оцінювання ESG-конкурентоспроможності металургійних підприємств, засновану на синтезі інтегрального й еталонного підходів до оцінювання гомеостазу бізнесу, адаптовану до інформаційного забезпечення Звіту про управління, сформованого за стандартами GRI (Global Reporting Initiative) та SASB (Sustainability Accounting Standards Board), яка, на відміну від існуючих, передбачає оцінювання за розширеним гомеостатичним плато динамічної системи визначення порогових значень меж оптимальності індикатора ESG-конкурентоспроможності підприємств і його компонентів Ej, Sj, Gj, що має стати основою ESG-рейтингування та фундаментальним підґрунтям визначення стратегічних імперативів управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах ESG-інтеграції;
 • визначено систему критеріїв оцінювання конкурентоспроможності підприємств за когнітивним підходом, яка, на відміну від існуючих, завдяки насиченню її модельним й інформаційним інструментарієм ґрунтується на латеральному осмисленні чіткості розмежування критеріїв та субкритеріїв оцінювання індикатора ESG-конкурентоспроможності та його компонентів Ej, Sj, Gj, запровадження якої на практиці забезпечить отримання реалістичних результатів та прийняття виважених рішень щодо посилення конкурентних переваг металургійних підприємств в умовах загострення конкуренції на світовому ринку металопродукції;
 • розширено усталену площину загроз конкурентоспроможності металургійних підприємств з урахуванням глобального тренду декарбонізації шляхом її розширення сукупністю загроз тиску декарбонізації, що дало змогу за принципом ізоморфізму сформувати портфоліо вразливості ESG-конкурентоспроможності металургійних гігантів України, встановити їх ризикостійкість та готовність до швидкого реагування на загрози мінливого середовища функціонування;
 • уточнено науковий тезаурус, який за принципом синкретизму, з урахуванням специфіки ESG-інтеграції, доповнено сформованим за комунікативною інтенцією авторським визначенням поняття «управління ESG-конкурентоспроможністю підприємств» як процесу координації діяльності підприємства, спрямованої на зміцнення конкурентних позицій на цільовому ринку завдяки Environmental-, Socialта Corporate Governance-перевагам над конкурентами та стратегії, заснованій на симбіозі підсилення життєздатності й адаптивності бізнесу до викликів середовища функціонування, забезпеченні збереження довкілля та благополуччя теперішніх і прийдешніх поколінь;
 • сформовано імітаційну модель меж оптимальності ESG-конкурентоспроможності металургійних підприємств шляхом встановлення за авторською методикою інтегрального оцінювання ESG-конкурентоспроможності, заснована на синтезі інтегрального й еталонного підходів до оцінювання гомеостазу бізнесу, порогових значень меж оптимальності інтегрального індикатора ESG-конкурентоспроможності металургійних підприємств і його компонентів Ej, Sj, Gj, яка має стати фундаментальним підґрунтям при прийнятті рішень щодо ESG-інвестування підприємств металургії;
 • розроблено гайд зі створення Єдиної інформаційної панелі ESG-конкурентоспроможності металургійних підприємств, який, на відміну від існуючих, доповнено етапом компаративного аналізу відхилення індикатора ESGконкурентоспроможності та його компонентів Ej, Sj, Gj від встановлених меж оптимальності, запровадження якого сприятиме усуненню бар’єрів ESGінвестування підприємств металургії;
 • запропоновано інструментарій управління ESG-конкурентоспроможністю металургійних підприємств через випуск облігацій «декарбонізації», який, на відміну від існуючого досвіду випуску «зелених» облігацій, сфокусований на формуванні Фонду декарбонізації та цільовому використанні його коштів на гепи фінансування проєктів з декарбонізації металургійного виробництва;
 • побудовано імітаційну інституційно-організаційну модель запровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, що, на відміну від існуючих, передбачає запровадження чіткого механізму моніторингу, звітності та верифікації викидів, створення системи збору ESG-звітності, запровадження програмного сервісу ESG-Rеport, формування цілісної інформаційної бази даних щодо скорочення вуглецевого сліду в межах НВВ2 до Паризької угоди та нормативно-правового регулювання процедури торгівлі квотами, що дозволить поліпшити фінансування процесу декарбонізації металургійного виробництва, убезпечити експорт металопродукції від впливу СВАМ та забезпечити збереження конкурентних позицій металургійних підприємств України у ТОП-10 світових лідерів з виробництва сталі;
 • удосконалено за ціннісно-орієнтованим підходом методику інвайронментального виміру сприятливості організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом модифікації мультикритеріального аналізу, чітко структурованою етапологією стейкхолдер- та декаплінг-аналізу, що, на відміну від існуючих, зумовить більш реалістичну оцінку рівня мотивації, стимулювання та гарантування сприятливості організаційно-економічного забезпечення до інноваційного розвитку підприємств і збалансування інтересів стейкхолдерів у генеруванні економічного зростання за інвайронменталізації індустрії;
 • розроблено методологію оцінювання за декаплінг-підходом інвайронментальної ефективності організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств, що на відміну від існуючих, дозволить визначити  критеріальну площину її змін залежно від змін обсягів фінансування інноваційної діяльності та темпів нарощування обсягів виробництва металопродукції, що має стати фундаментальним підґрунтям при прийнятті аргументованих рішень з визначення пріоритетних напрямків інноваційного розвитку підприємств на середньо- та довгострокових часових горизонтах;
 • сформовано модель архітектоніки прийняття рішень з управління інноваційним розвитком металургійних підприємств за QFD-методикою, яка, на відміну від існуючих, завдяки побудові «будинку якості» передбачає забезпечення збалансування інтересів/впливу стейкхолдерів у  інноваційно- й екологічно відповідальному спрямуванні інвестицій на виробництво за новітніми технологіями металопродукції світового рівня;
 • розроблено авторську методику стейкхолдер-аналізу збалансованості впливу/інтересів стейкхолдерів (зацікавлених сторін) на успішність реалізації інвестиційних проєктів запроваджено в навчальному процесі НУ «Запорізька політехніка» при підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та розробці НМК з дисциплін «Економіка та організація управління проєктами», «Проєктний аналіз», «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами» та ін. при підготовці навчального посібника Ткаченко. А.М., Левченко Н.М, Пожуєва. Т.О., Плинокос Д.Д. та Шишканова Г.А. «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 246 с.

Зміцнення зв’язків з підприємствами з метою науково-практичної взаємодії та розширення спектру наукових досліджень:
ПрАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»;
ПАТ «Запорізький завод феросплавів»;
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;
ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»;
АТ «Мотор Січ»;
ПАТ «Запоріжкран».
 
4.3. Наявність проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються з державного бюджету та інших джерел (короткий опис)
Програми та проєкти:
1. Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.
Кафедра ПТБД реалізує навчання за сертифікованою  програмою підвищення кваліфікації «Управління в органах місцевого самоврядування для лідерів громад та депутатів місцевих рад» у рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, та у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK, Польща), партнером Програми USAID DOBRE.
Викладачі кафедри проф. Ткаченко А.М., проф. Пожуєва Т.О., проф. Левченко Н.М., доц. Крайнік О.М., доц. Круглікова В.В., доц. Севастьянов Р.В., доц. Плинокос Д.Д. пройшли навчання за зазначеною програмою, яку проводили викладачі Малопольської школи державного управління при Краківському університеті економіки (Республіка Польща).
2. Проект «Підприємницький університет» за організації Міністерства освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP в партнерстві з Університетом Тарту, Garage48, Cisco, OKKO, Genesis за підтримки Генерального консульства України в Сан-Франциско та Міністерства закордонних справ Естонії.
На кафедрі з 2020 р. реалізується проєкт “Підприємницький університет”, у межах якого для здобувачів вищої освіти викладають курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Цей проєкт здійснюється  спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP. Викладачі кафедри проф. Ткаченко А.М., проф. Пожуєва Т.О., проф. Левченко Н.М., доц.        Плинокос Д.Д. пройшли навчання за програмою у українських та зарубіжних тренерів.
3. Проєкт Erasmus+ «Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті» (WORK4CE) (2020-2023 рр.) 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP “Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century” [WORK4CE], викладач кафедри доц. Плинокос Д.Д. учасник проєкту. В проєкті приймають участь університети України, Азербайджану, Німеччини, Бельгії, Іспанії. Мета проєкту розроблення нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетенції, що пов’язані з компетенціями, необхідними для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього. В рамках проєкту в 2021 р. доц. Плинокос Д.Д. прийняв участь у роботі зимової школи у м. Дортмунд (Німеччина) в Університеті прикладних наук м. Дортмунд. Під час навчання розглядалися питання з  впровадження Agile підходу у міжнародних проєктах.
Програмам міжнародного обміну сприяють укладені двосторонні угоди більш ніж з 60 університетами світу. Зокрема в 2021 р. було укладено договори з:
- Краківським економічним університетом (Республіка Польща);
- Гданською політехнікою (Республіка Польща);
- Технічним університетом Варна (Болгарія). 
Науково-дослідні роботи, що фінансуються з державного бюджету та інших джерел (короткий опис)
1. НДР 05615 «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» (керівник – к.е.н., доцент Бобровнікова Р.Г. 2015-2018 рр.);
2. НДР 01718 «Антикризове управління як головний чинник забезпечення сталого розвитку суб`єктів господарювання» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М., 2018-2021 рр.);
3. НДР 01711 «Управління конкурентоспроможністю суб`єктів господарювання як запорука економічної захищеності» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М. 2021-2024 рр.).
 
 
4.4. Кількість захищених (рекомендованих до захисту):
докторів – 2:

 1. Коваленко Олена Валеріївна тема «Формування механізму попередження загрози банкрутства на підприємствах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.04.2012 р. Інститут економіки промисловості НАН України.
 2. Іванова Марина Іллівна тема «Управління логістичною системою кластера промислових підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 28.09.2018 р. ДВНЗ «Криворізький національний університет».

кандидатів наук (докторів філософії) – 25 (наук. кер., д.е.н., проф.      Ткаченко А.М. – 24; наук. кер., к.е.н., доц. Плинокос Д.Д. – 1):

 1. Лівошко Тетяна Володимирівна тема «Вплив економічної інформації на планування господарської діяльності підприємства», спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами 20.12.2007 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 2. Шляга Ольга Володимирівна тема «Інформаційне забезпечення системи управління машинобудування підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування і металургія) 28.11.2007 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 3. Морщенок Тетяна Сергіївна тема «Стратегічне удосконалення управління персоналом», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності 24.04.2008 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 4. Асмолова Ганна Борисівна тема «Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) 25.06.2008 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 5. Гугля Марина Володимирівна тема «Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) 29.04.2009 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 6. Єлець Ольга Павлівна тема «Антикризова складова управління машинобудівним підприємством», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.05.2009 р. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 7. Бугрім Олександр Юрійович тема «Удосконалення системи управління машинобудівних підприємств на основі реструктуризації», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування і металургія) 17.03.2016 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 8. Єропутова Ольга Олександрівна тема «Методи планування і регулювання оборотного капіталу на машинобудування», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2010 р. Класичний приватний університет.
 9. Севастьянов Р.В. «Підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 31.05.2006 р. Криворізький технічний університет.
 10. Куташенко Максим Валентинович тема «Управління ризиками металургійних підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 08.06.2010 р. Класичний приватний університет.
 11. Рожков Вадим Олександрович тема «Формування системи управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в ринкових умовах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 07.12.2010 р. Класичний приватний університет.
 12. Резніков Олег Леонідович тема «Формування економічної безпеки промислового підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.04.2011 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 13. Топалов Сергій Анатолійович тема «Формування соціально-економічної сфери підприємств машинобудування», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 23.01.2013 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 14. Казачков Ігор Олегович тема «Вплив стратегічного управління на основі результати діяльності металургійного підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка підприємствами (за видами економічної діяльності) 14.02.2013 р. Національний університет «Харківський політехнічний інститут».
 15. Задніпряна Тетяна Сергіївна тема «Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 15.02.2013 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 16. Авдєй Олена Костянтинівна тема «Формування грошових ресурсів підприємств машинобудування та вплив на них курсової політики», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 15.02.2013 р. Класичний приватний університет.
 17. Богаченко Олена Петрівна тема «Оцінювання ефективності використання систем менеджменту якості на промислових підприємствах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)16.02.2013 р. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
 18. Гончарук Петро Адольфович тема «Забезпечення конкурентних переваг металургійного підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.02.2015 р. Класичний приватний університет.
 19. Бакута Алла Валеріївна тема «Управління складською діяльністю з використання інструментів логістики на підприємствах машинобудування» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 11.03.2015 р. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
 20. Лелі Юлія Георгіївна тема «Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства в сучасних умовах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 12.02.2016 р. Класичний приватний університет.
 21. Силенко Сергій Анатолійович тема «Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.04.2018 р. ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 22. Силенко Ольга Михайлівна тема «Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 17.09.2020 р. Національний університет «Полтавська політехніка».
 23. Тютченко Світлана Миколаївна тема «Забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 29.10.2020 р. Класичний приватний університет.
 24. Колесник Е.О. тема «Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в умовах ESG-інтеграції», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.12. 2021 р. Класичний приватний університет.
 25. Коваленко М.О. тема «Державне регулювання розвитку неформальної освіти в Україні», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством 2017 р. Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький).

 
4.5. Кількість патентів на корисну модель, авторських свідоцтв, інших документів права інтелектуальної власності – немає.
 
4.6. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників, у т.ч. опублікованих за кордоном
35 монографій;
19 посібників.
4.7. Кількість опублікованих статей у:
1) фахових виданнях – 679;
2) журналах, що входять до міжнародних науково-метричних баз Web of Science та Scopus – 31;
3) інших наукометричних базах – 49.
Члени редколегії фахових видань:
Професор А.М. Ткаченко є заступником головного редактора збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічного університет»» та членом редколегії збірника наукових праць «Вісник УДВНЗ «Криворізький національний університет».
Професор Н.М. Левченко є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»».   
 Професор Т.О. Пожуєва є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»».
 
4.8. Кількість виставок, ярмарок, інших науково-професійних заходів, на яких наукова школа презентувала свої розробки, досягнення
Кількість виставок та ярмарок – 3:
Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра 2019» інноваційні освітні технології щодо залучення на навчання та проведення освітнього процесу;
Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра 2020» інноваційні освітні технології щодо залучення на навчання та проведення освітнього процесу;
Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра 2021» інноваційні освітні технології щодо залучення на навчання та проведення освітнього процесу для іноземних студентів.
Всі ці напрацювання використовуються в роботі відділу ВМД та РІС НУ «Запорізька політехніка».
 
4.9. Кількість наукових конференцій: 1) міжнародних, 2) всеукраїнських,      3) регіональних, ініційованих, організованих та проведених представниками наукової школи (оргкомітет, програма тощо):
1) міжнародних – 8, а саме:
- організатор:
Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» (2020);
ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» (2021);
ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» (2022);
- співорганізатором:
 ІІІ-ї Міжнародного Євразійського конгресу економіки і соціальних наук     (м. Дніпро, Український державний хіміко-технологічний університет, 2018 р.);
Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2018 р.);
І-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2019 р.);
ІІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2020 р.);
ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2021 р.);
2) всеукраїнських – 2;
3) регіональних – немає.
 
4.10. Кількість доповідей на наукових конференціях:
1) міжнародних за кордоном – 157;
2) всеукраїнських – 145;
3) регіональних – 70.
 
4.11. Публікації про наукову школу та її членів
Наукова школа «Сучасна стратегія розвитку суб’єкта господарювання як основа формування його економічної захищеності» (кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» НУ «Запорізька політехніка») https://www.facebook.com/groups/354510949242206/?ref=share
Наукова школа «Сучасна стратегія розвитку суб’єкта господарювання як основа формування його економічної захищеності» (кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» НУ «Запорізька політехніка») https://zp.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti
 
4.12. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні звання, дипломи тощо)
Ткаченко А.М. – Відмінник освіти України (2008); Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку та будівництва України за реалізацію державної молодіжної політики (Наказ МінРегіонБуду від 13.11.2009 р.                № 140-ПГ); Подяка Міністерства освіти і науки України (2008); Почесна грамота Запорізької міської ради (2008); Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради (2009); Грамота Запорізької міської ради (2013); Грамота за книгу «Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством», яка посіла     I місце у номінації «Монографія» у XI обласному міжвузівському конкурсі на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2016); Грамота Запорізької міської ради (2019); Почесна грамота Запорізької обласної ради (2008); Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2018).
Пожуєва Т.О. – Почесна відзнака української федерації вчених (2005); Грамота за наукове керівництво у Всеураїнському конкурсі дипломних робіт (2019); Грамота за наукове керівництво у Всеураїнському конкурсі дипломних робіт (2020); Грамота за наукове керівництво у Всеураїнському конкурсі дипломних робіт (2021).
Левченко Н.М. – Грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради (2011); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014); Подяка Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» (2016).
Севастьянов Р.В. – Грамота Запорізької державної інженерної академії (2008); Почесна грамота Первинної профспілкової організації ЗДІА (2014); Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (2017); Почесна грамота НУ «Запорізька політехніка» (2019).
Плинокос Д.Д. – Почесна грамота міського голови м. Запоріжжя (2009); Почесна грамота Районної адміністрації ЗМР по Жовтневому району м. Запоріжжя (2014); Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2019); Подяка Міністерства освіти і науки (2020); Диплом Національної академії педагогічних наук України ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (2021).
Лівошко Т.В. – Почесна грамота Запорізької обласної ради (2008); Грамота Запорізького територіального відділення спілки аудиторів України (2013); Грамота Запорізького територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» (2017).
Крайнік О.М. – Грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради        м. Запоріжжя (2021); Грамота НУ «Запорізька політехніка» (2022).
Бобко Н.А. – Почесна грамота Національного університету «Запорізька політехніка» (2019).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основними напрямами наукової тематики кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є: модернізація системи управління підприємств, інноваційний розвиток підприємств за ресурсо- та енергозберігаючими підходами, підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах трансформації до низько вуглецевої економіки, міжнародне співробітництво у забезпеченні сталого розвитку бізнесу тощо.

     Впродовж 2017-2022 рр. затверджено та виконано такі теми наукових досліджень:

НДР 05615 «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» (керівник – к.е.н., доцент Бобровнікова Р.Г. 2015-2018рр.);

НДВ 01718 «Антикризове управління як головний чинник забезпечення сталого розвитку суб`єктів господарювання» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М., 2018-2021рр.);

НДР 01711 «Управління конкурентоспроможністю суб`єктів господарювання як запорука економічної захищенності» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М.. 2021-2024рр.).

     На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів. Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня наукового ступеня здійснюють: проф. А.М. Ткаченко, проф. Н.М. Левченко, проф. Т.О. Пожуєва.

    Під науковим керівництвом проф. А.М. Ткаченко впродовж 2017-2022 рр. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистили 4 аспіранта, на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук - 1. Результати фундаментальних і прикладних досліджень аспірантів та докторантів опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях та симпозіумах. Викладачі кафедри поєднують освітню та наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасної теорії та практики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

    Впродовж 2017-2022 рр. видано 3 монографії, 2 навчальних посібника, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців та практиків.

    За результатами досліджень викладачі кафедри впродовж 2017-2021рр. опублікували понад 73 наукових статей та 298 тез доповідей на наукових конференціях. Наукові статті  публікуються в іноземних виданнях з індексацією Scopus, Web of Science та вітчизняних фахових виданнях: «Сталий розвиток економіки», «Економічний вісник ЗДІА», «Інвестиції: досвід та практика», «Економічний простір», «Держава та регіони», «Інноваційна економіка», «Економічний вісник УДХТУ», «Економічний вісник ЗНУ» та ін.

    Професор А.М. Ткаченко є заступником головного редактора збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник ДВНЗ «Українського хіміко-технологічного університету» та членом редколегії збірника наукових праць «Вісник УДВНЗ «Криворізького національного університету».

    Професор Н.М. Левченко є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».   

    Професор Т.О. Пожуєва є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

     Професор А.М. Ткаченко є членом постійної спеціалізованої вченої ради:  Д 09.052.01 УДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами діяльності).

Професор А.М. Ткаченко впродовж 2017-2021рр. виступила офіційним  опонентом понад 15 дисертаційних робіт, професор Н.М. Левченко – 9 дисертаційних робіт.

     Одним із важливих напрямків наукової роботи кафедри є проведення наукових конференцій, метою яких є висвітлення та розв’язання  актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також підвищення фахового рівня аспірантів і здобувачів вищої освіти.

     Впродовж 2017-2022 рр. кафедра стала:

-  організатором Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М., 2020. – 408 с. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7667);

-  організатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року / Редкол.: А. М. Ткаченко (відпов. ред.). – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 391 с. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7666);

-  організатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року / Редкол.: А. М. Ткаченко (відпов. ред.). – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 410 с. https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/conference_2022.pdf);

- співорганізатором ІІІ Міжнародного Євразійського конгресу економіки і соціальних наук (м. Дніпро, Український державний хіміко-технологічний університет, 2018р.);

- співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2018р.);

- співорганізатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2019р.);

- співорганізатором ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2020р.);

- співорганізатором ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2021р.).

     Викладачі кафедри неодноразово приймали участь у міжнародних конференціях, серед яких останні:

- Міжнародна наукова конференція EDAMBA 2019 «Empowering Acions to Achieve Global Goals: implications for Economics Management and Related Discplines» (м. Катовіце, Польща);

- Науково-практична конференція «Schiller International  University. Paris Campus. Enhancement programme: Education process innovative methods and education technologies ( Experience of Schiller  International University)»

 (м. Париж, Франція);

- Науково-практична конференція « Professional and qualification enhancement  programтe: Contemporary Tendencies of Higher Education in - European Union Countries Experience of Technical / University of Varna» (м. Варна , Болгарія);

- Науково-методичний семінар «Особливості підготовки наукових кадрів в країнах ЄС» (м. Братислава, Словаччина).

     Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності традиційно є учасником щорічних науково-практичних конференцій у рамках проведення «Тижня науки» Національного університету «Запорізька політехніка». Колектив кафедри постійно підвищує професійний рівень завдяки стажуванню. Зокрема: професор А.М. Ткаченко – Schiller International University. Paris Campus. Enhancement programтe: Education process, innovative methods and education technologies (Experience of Schiller International University). (108Hours). Certificate of achievement #02-17-P02. April 18-28, 2017. Доцент О.М. Крайник проходила стажування з теми «Інноваційні технології в освіті» в рамках реалізації міжнародного проекту «Євроінтеграція  в  освіті, науці  та  культурі» у Вищій технічній школі м. Катовіце (жовтень, 2019. Польща). (Сертифікат #2/10/2019). Професор Н.М. Левченко – міжнародне післядипломне практичне стажування «New and innovative teaching methods» організоване Малопольською школою державного управління Краківського університету економіки (14вересня – 09 жовтня 2020 року). (м. Краків, Польща).

 

 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Розклад занять груп ОПП «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» знаходиться за посиланням.

Розклад занять знаходиться за посиланням.

Розклад занять із посиланнями на платформи дистанційного навчання знаходиться за посиланням.

Графік консультацій викладачів знаходиться за посиланням.


Графік затвердження дипломних проектів кафедри "Електропостачання промислових підприємств" у групах Е–119, Е–129, Е–519, Ез–118, Ез–128, Ез–518, Е–110, Е–120,Е–130, Е–510, Ез–120, Ез–130, Ез–520

П.І.Б. стверджуючого

Дата

Аудиторія

Час

Метельський В.П. 28.04.14 292 10.00-12.00
Авдєєв І.В. 29.04.14 298 9.00-11.00
Махлін П.В. 29.04.14 387в 9.00-11.00
Байша О.І. 05.05.14 387б 10.00-12.00
Махлін П.В. 06.05.14 387в 11.00-13.00
Авдєєв І.В. 07.05.14 298 09.00-11.00
Метельський В.П. 08.05.14 292 11.00-13.00
Байша О.І. 12.05.14 387б 11.00-13.00
Махлін П.В. 13.05.14 387в 11.00-13.00
Авдєєв І.В. 14.05.14 298 09.00-11.00
Байша О.І. 15.05.14 387б 11.00-12.00
Метельський В.П. 16.05.14 292 11.00-13.00
Махлін П.В. 19.05.14 387в 11.00-13.00
Авдєєв І.В. 20.05.14 298 09.00-11.00
Байша О.І. 21.05.14 387б 11.00-13.00
Метельський В.П. 22.05.14 292 11.00-13.00
Махлін П.В. 23.05.2014 387в 11.00-13.00

Розклад міжсесійних консультацій на I семестр 2014-2015 навчального року заочного відділення.

Дата

Пара

Ауд.

Ез-111,121,131,141

Ауд.

Ез-511

Субота

27 вересня 2014 року

11 жовтня 2014 року
25 жовтня 2014 року

08 листопада 2014 року
22 листопада 2014 року

I 299 ОРЗ та А
Шрам О.А.
298 Споживачі ЕЕ
Прихно В.Л.
 
 
     
II 286 Електромеханічні ПП
Яримбаш Д.С.
299 ОРЗ та А
Шрам О.А.
21 Основи охорони праці
Лавренко А.С.
299 Основи енергозбереж.
Заболотний А.П.
III 298 Електропостачання
Прихно В.Л
368 Менеджмент та МД
Бобровнікова Р.Г.
 
 
  21 Основи охорони праці
Лавренко А.С.
Субота

04 жовтня 2014 року
18 жовтня 2014 року

01 листопада 2014 року
15 листопада 2014 року
29 листопада 2014 року

I 526 Основи ЕП
Бондаренко В.І.
387б Ел. системи та мережі
 
 
     
II 387б Ел. системи та мережі 526 Основи автомат. ЕП
Бондаренко В.І
296 Монтаж ЕУ
Авдєєв І.В.
286 Основи енергоменедж.
Попов В.В.
III 535 Політологія
Орлянський В.С.
535 Політологія
Орлянський В.С.
 
 
     

 

Дата

Пара

Ауд.

Ез-110

Ауд.

Ез-510

Субота

27 вересня 2014 року

11 жовтня 2014 року
25 жовтня 2014 року

08 листопада 2014 року
 

I 299 Енергозбереження
Заболотний А.П.
299 Інфраструктура ЕР
Заболотний А.П.
 
 
     
II 234 Техніка висок. напруги
Літвінов Д.О.
       
 
III 286 Електротехн.установки
Яримбаш Д.С.
299 Основи енергозбер.
Заболотний А.П.
 
 
     
 
Субота

04 жовтня 2014 року
18 жовтня 2014 року

01 листопада 2014 року
15 листопада 2014 року
 

I 296 Експлуатація ЕУ
Авдєєв І.В.
368 Економіка за вид.діял.
Варинська Л.О.
 
 
     
II 368 Економіка за вид.діял.
Варинська Л.О.
286 Основи енергоменедж.
Попов В.В.
   
 
   
III 298 Електропостачання
Дяченко В.В.
   
 
 
     

 

Дата

Пара

Ауд.

Ез-113, Ез-513

Субота

27 вересня 2014 року

11 жовтня 2014 року
25 жовтня 2014 року

08 листопада 2014 року
 

I 535 Правознавство
Кириченко В.М.
547а Психологія
 
II 547а Філософія
Бондаревич І.М.
348 Іноземна мова
 
III 209 Вища математика
Засовенко А.В.
 
 
 
Субота

04 жовтня 2014 року
18 жовтня 2014 року

01 листопада 2014 року
15 листопада 2014 року
 

I 326 Загальна фізика
Лущін С.П.
 239 Теоретичні основи електротехніки
Афанасьєва І.О.
II 359 Обючислювальна техніка та алгоритмічні мови
Романіченко Г.В.
    
 
III 298 Українська мова (за проф. спрямуванням)
Бондарчук К.С.
 
 
 

 

Дата

Пара

Ауд.

Ез-112, 122

Ауд.

Ез-512

Субота

27 вересня 2014 року

11 жовтня 2014 року
25 жовтня 2014 року

 

I 234 Електричні машини
Літвінов Д.О., Лєвєнков І.В.
528 ТАК
Андріяс І.А.
137 ТМО
Касіч-Пилипенко С.В
II 294 Електричні апарати
Климко О.М..
524 Мікропроц. техніка
Кулинич Е.М.
137  СВ РТЕ
Цокотун П.В.
III     294 Вимірювальна техніка
Климко О.М.
 
 
     
 
Субота

04 жовтня 2014 року
18 жовтня 2014 року

01 листопада 2014 року

 

I 160 Електротехнічні матеріали
Денісов Д.Л.
 
 
     
II 239 ТОЕ
Романіченко Г.М.
286 ПП в ЕС
Яримбаш Д.С
208  Українська мова (за проф. спрямуванням)
Бондарчук К.С.
III 535 Соціологія
Безрукова О.А.
 
 
     

 

Графік консультацій на осінній семестр 2013/2014 навчального року, для студентів денної та заочної форми навчання.

П.І.П. викладача

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Ауд.

Метельський В.П.

 

 

11.55 – 13.15

 

 

 

292

Авдєєв І.В.

13.35 – 14.55

13.35 – 14.55

 

 

 

 

296

Байша О.І.

13.35 – 14.55

 

13.35 – 14.55

 

 

387б

Попов В.В.

 

 

13.35 – 14.55

13.35 – 14.55

 

 

298б

Климко О.М.

 

 

 

 

13.35 – 14.55

 

298б

Махлін П.В.

 

 

13.35 – 14.55

 

13.35 – 14.55

 

387в

Даус Ю.В.

 

10.05 – 11.25

14.55- 16.25

 

 

 

286

Дяченко В.В.

 

 

 

 

11.55 –13.15

 

13.35 – 14.55

298

Прихно В.Л.

 

 

13.35 – 14.55

 

11.55 –13.15

 

298

Шрам О.А.

 

 

 

13.35 – 14.55

13.35 – 14.55

 

299

Заболотний А.П.

 

 

11.55 –13.15

13.35 – 14.55

 

 

299

Братковська К.О.

 

 

 

 

 

387б

Кулагін Д.О.

15.05-16.25

 

 

 

 

 

298б

Федоша Д.В.

 

 

 

11.55 –13.15

13.35 – 14.55

 

292а

Немикіна О.В.

 

13.35 – 14.55

 

 

 

13.35 – 14.55

292а

 

Консультації за розділом "Охорона праці"

Група

День тижня

Час проведення

Спеціаліст

Е–119

Е–129

Е–519

вівторок

з 13.30 до 15.00

Лавренко А.С. доцент,к.т.н.

четвер

з 12.00 до 13.30

Ез–118

Ез–128

Ез–518

вівторок

з 10.00 до 12.00

Журавель М.О. ст.викладач

четвер

з 12.00 до 14.00

Е–110

Е–120

Е–130

Ез–120

Ез–130

вівторок

з 10.00 до 12.00

Журавель М.О. ст.викладач

четвер

з 12.00 до 14.00

Е–510

вівторок

з 10.00 до 12.00

Курков О.Б. ст.викладач

четвер

з 12.00 до 14.00

Консультації за розділом "Економіка" *

Група

День тижня

Час проведення

Спеціаліст

Е–119

вівторок

з 10.00 до 12.00

Варинська Л.О., доцент к.т.н.

Е–110

Е–120

Е–130

Ез–120

Ез–130

середа

з 12.00

Е–519

вівторок

з 12.00

Бобровнікова Р.Г., доцент к.е.н.

Е–510

Ез–520

середа

з 12.00

Е–129

Ез–118

Ез–128

вівторок по чисельнику

з 10.00 до 12.00

Сердюк Є.М. асистент

пятниця

з 13.30

* Консультації проводяться в аудиторії 368

 

 

Сторінки