Ви є тут

Головна

Історія України XX століття – «новий Апокаліпсис, нове «Дантове пекло», як писав у своєму «Щоденнику» Олександр Довженко. «Коли подумаю, що сталося і що робиться, скільки страждань, кривди, смерті, жорстокості нелюдської, неземної, пекельних мук, нечуваної люті, катувань, неправди, прихованих скорбот, лжі, заслань і розстрілів. Скільки нелюбові до народу і боязні його невсипущого духу! Боже мій… Скільки розбитих духовно і фізично сердець. П'ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців. Я не знаю нічого страшнішого у світі» (22.IX.1945. О.П. Довженко. «Щоденник»).

У кінці листопада згідно Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 року № 431) вшановується пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Пропонуємо витяги з деяких документів, опубліковані у збірнику документів «Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів» (К., 1990):

 

№ 11
ІЗ ПОСТАНОВИ БЮРО КИЇВСЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У
ПРО РОБОТУ ЩОДО ЗБИРАННЯ НАСІННЄВИХ ФОНДІВ

18 лютого 1932 р.

 

Директиву ЦК КП(б)У та Раднаркому в справі насіннєвих фондів прийняти до неухильного керівництва та виконання.

Доручити секретаріату протягом одної доби скласти на основі директиви ЦК КП(б)У і Раднаркому відповідну телеграфну директиву всім райпарткомам області в справі негайного розгортання більшовицької роботи по збиранню насіннєвих фондів, щоб повністю забезпечити весняну засів-кампанію, відзначивши про негайне припинення будь-яких розмов про насіннєву допомогу з центру і скеруванням всієї уваги парторганізації на збирання насіннєвих фондів на місці, на мобілізацію всіх внутрішніх ресурсів та вказавши РПК, що вся ця робота по збиранню насіннєвих фондів повинна провадитися поруч з хлібозаготівлею, ні в якому разі не відбиваючись на зменшенні темпів такої. Доручити Агітмасвідділу відповідно проінструктувати товаришів, що працюють на районах в справі хлібозаготівлі, що поруч з хлібозаготівлею належить розгорнути більшовицьку роботу по забезпеченню весняної засівкампанії насіннєвими фондами.

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - С. 120.

 


 

№ 12
ЛИСТ ГОЛОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦВК
Г.І. ПЕТРОВСЬКОГО ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ПРОДОВОЛЬЧІ ТРУДНОЩІ В РЯДІ РАЙОНІВ
ВІННИЦЬКОЇ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ,
ОДЕСЬКОЇ ТА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ І ЗАХОДИ
ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ

Не раніше 23 лютого 1932 р.

 

Политбюро ЦК КП(б)У тов. Косиору

 

Ввиду того, что уже сейчас продовольственное положение начинает тяжело складываться для ряда районов Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской и Винницкой областей, и не только для села, но и для некоторых рабочих городов, я считаю необходимым:

1. Написать обстоятельную записку ЦК ВКП(б) на основе обмена мнений на посевкомиссии от 23 февраля в присутствии секретарей обкомов и тех материалов, какие по этому вопросу у нас имеются, о фактах острого недостатка продовольствия для населения и кормов для скота.

2. Просить ЦК ВКП(б) издать постановление о прекращении хлебозаготовок на Украине и объявлении свободной торговли, согласно закону.

3. Поручить тт. Петровскому, Войцеховскому и Горлинскому собрать коммунистов общественных организаций: профорганизаций, "Друг детей", Красного креста для принятия ряда мер по оказанию помощи детям в районах, находящихся в тяжелом продовольственном положении.

4. Заготовительным организациям, республиканским и кооперативным организациям обсудить вопрос возможности в некоторых районах децентрализованных заготовок на помощь тяжелым в продовольственном отношении районам.

 

Г. Петровский

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - С. 121.

 


 

№ 13
ПОСТАНОВА ХЕРСОНСЬКОГО МІСЬККОМУ КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

1 березня 1932 р.

 

а) Відмітити, що майже всі сільради за останню десятиденку лютого припинили зовсім хлібозаготівлі.

б) Констатувати, що це спричинилось у зв'язку з повною демобілізацією сільпарторганізації та уповноважених МПК і міськради.

в) Констатувати, як ганебне явище, що контрактанти виконали річне завдання лише на 68%, а плановики на 76%.

г) Вважати за потрібне надалі поруч з підготовкою до весняної засівної кампанії посилити роботу щодо виконання плану хлібозаготівель.

д) Запропонувати уповноваженим МПК і секретарям сільпартосередків поруч з дальшим розгорненням масової роботи серед колгоспників і контрактантів вжити найрішучіших заходів адміністративно-фінансового натиску до злісних нездавців хліба.

є) Доручити фракції РКС перевірити по колгоспах виконання директиви партії про заготівлю лишків хліба у колгоспників.

ж) Запропонувати фракції міськради дати директиву про відкриття в районі всіх млинів.

з) Доручити прокуратурі й нарсуду прискорити розгляд справ по хлібозаготівлях, розглядаючи їх по селах у показовому порядку.

і) Заслухати на бюро доповіді уповноважених по хлібозаготівлі таких сел: Білозерки, Ц. Дар, П. Покровського, Музиківки й Станіславу.

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - С. 122.

 


 

№ 14
ДИРЕКТИВНИЙ ЛИСТ ЦК КП(б)У ОБКОМАМ ПАРТІЇ,
МОЛДАВСЬКОМУ ОБЛАСТКОМУ, МІСЬККОМАМ
ТА РАЙКОМАМ ДОНБАСУ ПРО ХІД ЗБИРАННЯ
НАСІННЄВИХ ФОНДІВ

6 березня 1932 р.

 

Первое. Ввиду медленного темпа сбора семенных фондов и наличия в ряде районов среди колхозников слухов и опасений, что будто бы собранные семена пойдут на хлебозаготовки - ЦК предлагает опубликовать в местной печати от имени областных районных органов такое постановление: "Ввиду необходимости сосредоточения всего внимания на посев-кампании и сборе семян прекратить хлебозаготовки и отозвать всех уполномоченных по хлебозаготовкам". Наше решение, чтобы этих уполномоченных перебросить в другие села по мобилизации семян, остается [в] силе.

Второе. Немедленно опубликуйте постановление, воспрещающее перемол яровой пшеницы и необходимости всю яровую пшеницу обратить на посев. Имеющиеся [в] отдельных колхозах излишки яровой пшеницы обменять на озимую.

 

Секретарь ЦК КП(б)У С. Косиор

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - С. 123.

 


 

№ 15
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ВІННИЦЬКОГО ОБКОМУ ПАРТІЇ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У ПРО ПІДГОТОВКУ
ДО ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ ТА ЗБИРАННЯ
НАСІННЄВОГО ФОНДУ

7 березня 1932 р

 

ЦК КП(б)У т. Косиору

 

Сбор посевного материала проходил и проходит медленно, по-моему, по следующим причинам:

1. Поздняя затяжка хлебозаготовок.

2. В ряде районов в колхозах был взят посевной материал в счет хлебозаготовок (Плисковский, Тульчинский и др. районы).

3. Перекручивания, имевшие место в ряде районов во время хлебозаготовок, заключавшиеся в изъятии всего находившегося зерна также и у выполнивших план контрактации.

4. Необеспеченность во многих колхозах посевным материалом объясняется тем, что многие колхозы раздали значительную часть зерна в качестве авансов и на трудодни, не обеспечив себя необходимым количеством зерна для хлебозаготовок, а потому вынуждены были впоследствии оставленный посевной материал сдавать в счет хлебозаготовок, в надежде собрать необходимое количество для посева у колхозников, что во многих случаях не дало положительных результатов.

5. Сбор в индивидуальном секторе идет медленно, главным образом потому, что абсолютное большинство районов области по индивидуальному сектору плана хлебозаготовок не выполнили, а требование районов о сдаче посевного материала в обобществленные амбары без проведения разъяснительной работы создавало опасность, что это зерно пойдет в счет невыполненного плана хлебозаготовок.

6. К этому надо добавить искривление, имевшее место в ряде районов по отношению к индивидуальникам и организации красных токов.

Хлеб для обмолота свозился в одно место, обмолоченный хлеб свозился в общие амбары, часть шла на выполнение плана хлебозаготовок, а другая часть распределялась поровну независимо от материального участия отдельных хозяйств.

7. Установка на то, чтобы индивидуальники сеяли массивами.

Так было раньше, а кое-где и в настоящее время начали это же делать (Томашполь).

Делается это не на добровольных началах, а на основании постановления простого, иногда случайного большинства присутствовавших на собраниях.

Такое постановление является обязательным для всех.

Землю всю разбивают на массивы по культурам, а в массивах земля обезличивается.

Также и снимают урожай, не каждый со своей площади, а по нарядам производственного товарищества.

Урожай после выполнения плана хлебозаготовок распределяется по трудодням.

В Томашпольском районе в ряде сел индивидуальные хозяйства не получили ни одного кило от собранного урожая, а в с. Александровна такой массив засевали "виконавці", они же собирали урожай по 1,5 ц с гектара.

В с. Самгород в таком массиве высеяли 200 пудов гороха, а собрали 70 пудов, а соя так и осталась вполне не убранной.

К сожалению, это имело место не только в Томашполе.

Несмотря на такие плачевные результаты, на текущую кампанию опять дана такая же установка добиться во всех селах обработки земли массивами и почти во всех селах добились таких постановлений, зато посевматериал совершенно не поступает.

Есть разговоры: раз землю забрали у мае и значит землю у них отобрали, а отсюда они сеять не будут.

В одном из сел этого же Томашпольского района додумались и до того, что отобрали у индивидуальных хозяйств лошади, постановили лишить их права собственности на лошадей.

Это же отрицательно действует и на ход коллективизации - коллективизировано всего 48,5 % (Томашпольский район).

После переключения с хлебозаготовок на сбор посевного материала наступила некоторая реакция, местный актив устроил себе передышку, массовый отзыв из районов работников, бывших на хлебозаготовке, недооценка трудностей в сборе посевного материала со стороны районного актива.

9. Самый главный дефект в работе по подготовке к посевной кампании и особенно сбору посевного материала - полное отсутствие массовой разъяснительной работы как среди колхозников, так и индивидуального сектора, соцсоревнование и ударничество, за самым редким исключением, не развертываются.

10. Расчеты в колхозах за 1931 хозяйственный год на 1 марта далеко не закончены.

Из 3793 колхозов области произвели расчет 2204 колхоза или 58,1%, есть районы, где еще к расчетам совершенно не приступали (таких 8 районов).

Расчеты МТС с колхозами также еще не везде закончены.

В ряде случаев эти расчеты запутаны (задолженность Титусивской МТС - Казатин - 58 тыс. руб., Монастырище - 90 тыс. руб. и т.п.).

11. Необходимо также отметить, что уход за лошадьми в целом ряде районов поставлен совершенно неудовлетворительно, почему погибла значительная часть лошадей в области.

Количество погибших лошадей никому неизвестно.

По части районов имеем следующие сведения (за время с декабря месяца): Казатин - 1000 лошадей, Плиски - 820, Погребище - 1103, Оратов - 800, Монастырище - 600, Умань - 1250, Ободовка - 1000, Полонное - 2 тыс. лошадей переработала на своей колбасной фабрике (колбасу отправляли в Киев).

Основная причина падежа это обезличка ухода за лошадьми и полная безответственность, как районных руководящих работников, так и сельсоветов и правлений колхозов.

Прокуратурой проведено ряд процессов, и несколько процессов предполагается провести в ближайшие дни.

12. Вопросы коллективизации до последнего времени не находились в поле внимания как районных организаций, так и областных.

Рост коллективизации в области с 20 января по 1 марта выразился в 1,5% по количеству хозяйств и 2,9% по площади, с 60,5% до 62% по хозяйствам и 61,1% по площади.

Только в 10 районах увеличение коллективизации за этот период составляет от 5 до 17%.

В то же время по данным облЗУ в ряде районов имеет место значительное уменьшение процента коллективизации, в отдельных районах доходящее до 20% (Бабанки 7,5%, Грицев - 21,1%, Плисков - 9,7%, Славута - 9,7%, Погребище - 4,4%, Полонное - 4,3%, Тульчин - 5,4%, Томашполь - 3%).

Анализа причин уменьшения процента коллективизации не имеется.

Запрошены районные партийные комитеты и даны указания о необходимости уделения внимания вопросам коллективизации.

За последнее время увеличиваются антисоветские настроения среди отдельных групп колхозников и индивидуальников.

Кулачество и антисоветский элемент развивают контрреволюционную деятельность среди колхозников и бедняцко-середняцких прослоек, использовывая имевшие место искривления и во многих случаях еще не выправленные, что отрицательно отражается на подготовке к посевной кампании.

Это имеет тем больший успех в тех селах и колхозах, где имеются продовольственные затруднения.

Среди колхозников имеет место ряд случаев групповых требований выдачи хлеба и при неудовлетворении массовый отказ от выходов на работу.

В колхозе с. Кисляки Гайсинского района положение настолько осложнилось, что для ухода за лошадьми нанят единоличник, так как и конюхи на работу не являются; аналогичные явления имеют место в Проскуровском и других районах.

Также были случаи (Казатин, Плиски и др.) разбора собранного картофеля и попытки разбора посевного материала, не организованное отходничество, также в ряде мест ведется агитация против контрактации посевов.

О политическом настроении в районах и об отрицательных явлениях, имеющих место, имеется подробный материал ГПУ и в спецсводке "О ходе подготовки к весенней посевной кампании на 15 марта 1932г.".

Задание по сбору посевного материала в колхозном секторе, установленное Укрколхозцентром и Наркомземом ничем не обосновано, как, например, установлено по всем культурам задание по колхозному сектору 1 млн. 464 тыс. ц при 62% коллективизации.

По данным же облЗУ необходимо для обоих секторов 1 млн. 533 тыс. ц.

Это задание Наркомзема объясняется тем, что Колхоз-центр предполагал на основании представленных в свое время материалов районами коллективизировать 85 - 90% площади в Винницкой области, что является политически совершенно неверным.

Кроме этого Наркомземом в своих планах сбора посевного материала по области дано задание в среднем по 1,4 ц по всем культурам.

Учитывая наличие в области большой площади посева кукурузы, выражающееся в 223 тыс. га с нормой высева в 0,29% ц на гектар, что и дает значительное уменьшение потребности общего фонда посевного материала по области.

Отсюда имеет место значительное расхождение процента обеспечения собранного посевного материала в колхозном секторе, так, например, исходя из фактического процента коллективизации нами собрано посевного материала на 10 марта - 81,5% по установленной норме Наркомзема 70,5%.

Мы имеем все основания полагать, что посевной материал в колхозном секторе будет нами собран полностью, за исключением гороха, которого, как правило, колхозы не имеют, так как в прошлом году его почти ничего не собрали, а что было собрано - отдано в счет хлебозаготовок.

Также мы не сможем собрать установленное для нас количество яровой пшеницы для переброски в другие области, так как посева яровой пшеницы в Винницкой области почти нигде не производили в прошлом году и не запланировано Наркомземом к посеву в текущем году.

Ко всему ранее изложенному считаю необходимым добавить и наши специфические трудности.

1) Медленное комплектование советского аппарата, и особенно земельных органов, так, например, облЗУ начал комплектоваться с 21 февраля, облтрактор - 25 февраля, а зав. облколхозсоюза приехал в Винницу 16 марта, причем наиболее плохо укомплектованы как ответственными партработниками, так и специалистами эти же организации.

К тому же отсутствие в них каких бы то ни было материалов, характеризующих проведенную подготовительную работу к посевной кампании украинскими организациями.

Также совершенно неудовлетворительная связь с районами.

2) Районный актив в значительной части районов настолько слаб, что не обеспечивает необходимого руководства, тем более, что у нас в значительной части районов проводится еще и в больших размерах специальное строительство, расположение в районах крупных воинских частей, что требует более высокого политического уровня руководства, чего мы, к сожалению, не имеем, а значительная часть районов, не говоря уже о качестве, неукомплектована целым рядом как партийными, так и советскими районными работниками.

3) Перед областью стоит задача немедленного максимального укрепления районов. Мы же в этом отношении сделали пока мало и из районов взяли в несколько раз больше работников для укомплектования как партийных, так и советских областных организаций, чем послали в районы. Мы вынуждены это делать потому, что за счет Винницкой организации (где вся партийная организация вместе с кандидатами составляет 2100 человек, по качеству своему ничем не отличающаяся от любого сельского района) укомплектовать областные советские организации, а также и укреплять районы совершенно невозможно. Из ознакомления с другими районами (бывшими окружными центрами) выявили, что в 1931г. большая часть бывшего окружного актива была взята на укрепление других районов, учебу и проч. Наркоматы и др. украинские организации в вопросе укомплектования своих областных организаций сделали слишком мало, некоторые совсем ничего не сделали.

Отсюда вполне естественно, что комплектование областного партийного и советского аппарата в Винницкой области не может идти нормально как в количественном, так и в качественном отношении из-за отсутствия необходимых партийных работников, так же и специалистов. Дальнейшее же снятие работников с района, вместо их укрепления, считаю недопустимым, тем более учитывая создавшуюся сложную обстановку в настоящее время в нашей области.

Поэтому я очень прошу дать распоряжение орготделу и отделу кадров о немедленном направлении в Винницу несколько десятков работников на партийную, советскую и хозяйственную работу, как для областных отделов, так и для укрепления районов области.

Неполучением в самые ближайшие дни значительного количества работников мы будем поставлены в чрезвычайно тяжелые условия.

 

С комприветом Алексеев

 

Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - С. 123 - 129.