Ви є тут

Головна

Згідно наказу МОН України №1281 від 09.09.2013 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н.р.» у березні-квітні 2014 року базовими ВНЗ України проводяться підсумкові конференції конкурсів. Кожен студент-переможець І етапу конкурсу мав змогу надіслати до базового університету результати своїх наукових досліджень у вигляді наукової роботи. Щороку базові ВНЗ збирають представників студентства та наукової спільноти з багатьох регіонів, тому що доповіді учасників конференцій цікаві та викликають жвавий інтерес у слухачів під час дискусій. Виступи супроводжуються графічними матеріалами та комп'ютерними презентаціями, що покращує сприйняття матеріалу. Основні положення кращих конкурсних робіт рекомендуються до впровадження у практичну діяльність, а також у навчальний процес.

13-14 березня 2014 р. у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Зварювання». На підсумкову конференцію конкурсу були запрошені автори кращих робіт, серед яких були студенти групи ІФ-310 Денис Воронін та Анатолій Бусов (науковий керівник обох студентів – Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ). Денис підготував доповідь за темою роботи «Температура та будова частинок при плазмовому напиленні струмоведучим дротом» та був відзначений Грамотою. Анатолій виступив з доповіддю «Вплив стану поверхні твердого тіла на характеристики змочування його розплавом» та за підсумками конкурсної комісії був нагороджений Дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Зварювання».

14 березня 2014 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка транспорту та зв'язків». Цього року 92 студенти з 25 ВНЗ України надіслали на конкурс 80 наукових робіт. Серед претендентів у переможці, які були запрошені на підсумкову конференцію, виступила студентка ЗНТУ Інна Корейба (гр. МТУ-210) з роботою «Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу України» (науковий керівник – Василичев Денис Вікторович, доцент кафедри УПіЕП), у якій було розглянуто: теоретичну сутність формування освітнього рівня трудового потенціалу; проведено аналіз освітнього розвитку фахівців галузі транспорту та зв'язків України; запропоновано шляхи підвищення освітнього рівня трудового потенціалу майбутніх фахівців галузі транспорту та зв'язків України. За вдалу доповідь Інна була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка транспорту та зв'язків».

14-15 березня 2014 року у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (м. Луцьк) відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Юридичні науки». На підсумкову конференцію конкурсу були запрошені автори кращих робіт, серед яких були двоє студентів ЗНТУ: Тетяна Нікітіна (гр. ГП-110) та Владислав Квітко (гр. ГП-112). Тетяна підготувала доповідь за темою наукової роботи «Кримінально-правова характеристика порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер» (науковий керівник – Шиян Дмитро Сергійович, доцент кафедри «Правознавство») і була відзначена Грамотою. Владислав виступив з доповіддю на тему «Відповідальність за невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» (науковий керівник – Філей Юрій Володимирович, завідувач кафедри «Правознавство»). За ґрунтовну та логічну доповідь журі конкурсу нагородило Владислава Дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Юридичні науки».

Щиро вітаємо студентів та їх наукових керівників з перемогами і бажаємо подальших успіхів та нових наукових досягнень!

Лабораторія доаспірантської підготовки
та роботи з обдарованою молоддю