Ви є тут

Головна

Прізвище: Губарь

Ім'я: Олена

По батькові: Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 2003 р. , дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст».

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)», за темою «Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості», рік захисту – 2008 р. , Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, м. Київ.

23.04.2019 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та підприємництва.

 

Наукові інтереси: інвестиційні процеси в економіці, регіональна економіка.

Дисципліни, які викладає: мікроекономіка, економічна теорія.

Основні наукові роботи (публікації):

1. Губарь О.В. Конкурентоспроможність харчової промисловості України на сучасному етапі / О.В. Губарь // Економічний вісник Національного гірничого університету. – №4 (52), 2015. – С. 82-87.

2. Губарь О.В. Особливості інвестиційної діяльності в харчовій промисловості: національний та регіональний аспект / О.В. Губарь // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: збірник наукових праць МІДМУ "КПУ". – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2015. – Вип. 8 (2). – С. 184-196.

3. Губарь О.В. Теоретико-методичні засади оцінки інвестиційної активності харчової промисловості регіону / О.В. Губарь // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Вип. 10. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk.

4. Прушківська, Е.В., Губарь, О.В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації // Економічний простір. – №132. – 2018. – С.5-14. 

5. Губарь, О.В. Ринок праці України: реалії, проблеми і перспективи розвитку / О.В. Губарь // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – Scientific Educational Center. Warsaw, Poland. - 5 (17), Vol. 1, June 2018. – P. 36-40.

6. Olena Gubar. Management Aspects of Land Leasing: Foreign and Domestic Experience / O. Gubar, V.Grushko, O. Khrystenko, O. Maksymenko// International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) (2018) Р. 544-548. ((IJET) (ISSN 2227-524X) Scopus) Google Scholar, Windows Live Academic / Available at https: // www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27303 Date accessed: 17 February 2019 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27303

Наукові праці Губарь Олени Василівни

Участь у конференціях:

 • Губарь, О.В. Технологічне безробіття – новий виклик для ринку праці України Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
 • Губарь О. В. Інклюзивне економічне зростання: практичні аспекти визначення //«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] /Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 25-27.
 • Губарь, О.В., Гавриленко, В.Г. Сучасні тенденції міграційних процесів на ринку праці України // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя: Мокшанов В. В., 2018. – С.39-40.
 • Губарь, О.В. Прогнози і перспективи розвитку ринку праці України / О.В. Губарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1462-1463.
 • Губарь, О.В., Аш-Шегрі, Л. / студ. / Економічна доцільність використання сонячної енергії в сучасному житті // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1499-1500.
 • Губарь, О.В., Вахненко, Д.В. / студ. / Аналіз інвестиційного клімату підприємства (на прикладі гірничо-добувного комплексу регіону) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1501-1502.
 • Губарь, О.В., Гавриленко, В.Г. / студ. / Аналіз інвестиційного клімату підприємства (на прикладі гірничо-добувного комплексу регіону) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1502-1503.
 • Губарь, О. В. Інклюзивне економічне зростання: практичні аспекти визначення // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 25-27.
 • Губарь О.В. Сучасний стан розвитку науки в Україні: реалії та перспективи / О.В. Губарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р.) / відпов.ред. Ю. М. Внуков – Т.2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 39-41.
 • Губарь О.В. Стратегія «блакитних океанів»: сутність і актуальність для українського ринку // Тиждень науки-2015: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-12 квіт. 2015 р.) – Т.3. –– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.267-268.

 

Тези доповідей Губарь Олени Василівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2003 .

Мови спілкування: українська, російська,англійська, французька (зі словником)

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: elenagubar.zntu@edu.ua