Ви є тут

Головна
 • Губарь О.В. Сучасний стан розвитку науки в Україні: реалії та перспективи / О.В. Губарь // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р.) / відпов.ред. Ю. М. Внуков – Т.2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 39-41.
 • Губарь О.В. Стратегія «блакитних океанів»: сутність і актуальність для українського ринку // Тиждень науки-2012: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-12 квіт. 2012 р.) – Т.3. –– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С.267-268.
 • Губарь О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіону// Тиждень науки – 2011: Зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. – Т. 2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 198-199.
 • Губарь О.В. Нормативно-правове регулювання як складова економічного механізму управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості // Материалы ІІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научных исследований – 2007». 15-30 июня 2007 г. – Том 1. Экономические науки. – Днепропетровск: Наука и образование. – С. 51–52.
 • Губарь О.В. Удосконалення важелів управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової галузі // «Теория и практика экономики и предпри-нимательства» / Материалы IV Международной научно-практической конференции. Алушта, 10-12 мая 2007. – Симферополь, 2007. – С. 172–173.
 • Губарь О.В. Аналіз інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (на прикладі Запорізької області) // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємства в умовах сталого розвитку»: Тези доповідей. – К.: НУХТ, 2007. – С. 18.
 • Губарь О. В. Інформаційне забезпечення як складова економічного механізму управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості // «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» / Материалы V Международной научно-практической конферен-ции. Алушта, 28-30 сентября 2006 года. – Симферополь, 2006. – С. 82–83.
 • Крупицька О.В. Економічні важелі як складова механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості // ДНІ НАУКИ: Зб. Тез доповідей: В 4 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 5-6 жовтня 2006; Ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – Т. 1. – С. 132–133.
 • Крупицька О.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості // «Теория и практика предпринимательства» / Материалы III Международной научно-практической конферен-ции. Алушта, 11-13 мая 2006 года. – Симферополь, 2006. – С. 161–162.
 • Крупицька О.В. Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості як передумова трансформації промислового комплексу України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження – 2006». 20-28 лютого 2006 р. Том 22. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 55–57.
 • Крупицька О.В. Інвестиції як економічна категорія: проблеми і суперечності дефініції // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 25-28 квітня 2005 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відповід. ред.) та інш. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2005. – С. 221–222.
 • Крупицька О.В. Проблеми інвестиційного забезпечення промислового комплексу України: регіональний аспект // Тиждень науки. Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. 19-23 квітня 2004. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – С. 172–173.