Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузькін

Ім'я: Олексій

По батькові: Феліксович

 

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3160-1285

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-6945-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57189389684

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua

 

Освіта: вища

 

 • 2401 «Організація перевезень і управління на транспорті», кваліфікація за дипломом – «інженер з організації і управління»
 

Дисертації:

 • кандидатська дисертація зі спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами»: «Моделі і алгоритми планування і організаційного управління у транспортно-складському комплексі металургійного підприємства», рік захисту – 2003, Національний транспортний університет (м. Київ).
 • докторська дисертація зі спеціальності 05.22.01 «Транспортні системи» : «Теоретичні основи організації транспортних процесів в системах міських масових пасажирських перевезень», рік
  захисту – 2020, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (м. Харків).

Наукові інтереси:

 

 • Методи дослідження операцій в системах міських, вантажних та пасажирських перевезень
 • Міські транспортні системи 
 • Організація пасажирських перевезень 

Дисципліни, які викладає:

 1. Загальний курс транспорту
 2. Дослідження операцій в транспортних системах
 3. Пасажирські перевезення
 4. Міські транспортні системи

Основні наукові роботи (публікації):

 • Rossolov A. Emergency supplies purchase patterns during COVID-19 outbreak in the developing economy: frequency and stockpiling drivers’ assessment / Rossolov A., Kuzkin O., Rossolova H.  // Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2021.
 • Turpak S. Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.
 • Bashynska I. Conducting a sociological survey to improve tariff policy in urban passenger transport / I. Bashynska, O. Kuz’kin, V. Biskup, G. Shapoval // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11. – Issue 7. – pp. 111-128.
 • Bashynska I. Improving Management Decisions in Urban Passenger Transport Based on the Sociological Study / I. Bashynska, V. Biskup, O. Kuz’kin, L. Hryzovska, G. Shapoval // International Journal of Industrial Engineering and Production Research. – 2020. – Vol. 31. – No. 4. – pp. 491-498.
 • Кузькін О.Ф. Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система TRANSІT» / О.Ф. Кузькін // А. с. 89877 Україна, заяв. Запорізький національний технічний університет; заявл. 18.06.19 [Текст].
 • Kuzkin O. Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route / O. Kuzkin // Technology audit and production reserves. — 2018. — №2/2(40). — P. 34-42.
 • Kuz’kin O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-Europian Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4).
 • Kuz’kin O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30).
 • Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних процесів і систем / О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін, С.В.Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 • Лащених О.А. Методи і моделі оптимізації транспортних процесів і систем / О.А.Лащених, О.Ф.Кузькін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 435 с.

Всього наукових праць: 52, з них патентів – 2, навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз змінювання обсягів продажу приватних автомобілів та рівня автомобілізації в україні / Кузькін О.Ф. // Транспортні технології та безпека дорожнього руху. Збірник тез доповідей Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 13–14 квітня 2021 р., Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. :С.М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С.59-61.
 • Кузькін О.Ф. Дослідження закономірностей формування попиту на перевезення на приміських та міжміських автобусних  маршрутах загального користування / О.Ф. Кузькін // LXXVІ Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету (м. Київ, 13-15 травня 2020 р.) : тези доповідей. - К. : НТУ, 2020. - С. 270.
 • Кузькін О.Ф. Дослідження закономірностей змінювання обсягу перевезень пасажирів пільгових категорій на міських автобусних маршрутах міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками та напрями їх розв’язання» (м. Львів, 28–30 березня 2019 р.). — Львів : НУ «Львівська політехніка», 2019. - С. 61–63.
 • Кузькін О.Ф. Дослідження впливу надійності автобусного розкладу на тривалість очікування пасажирів / Кузькін О.Ф. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана
 • Babushkin G. Formalization of micro-logistic industrial transportations control system / G. Babushkin, O. Kuz’kin, A. Kaplunovska // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severo-donetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – С. 24-25.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», 2020 р.
 • грамота Верховної Ради України, 2020 р.
 • почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2019 р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2011 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2010.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2008.
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, 2007.
 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, 2006.
 • Премія програми підтримки вчених та обдарованої молоді Запорізької міської ради і АКБ «Індустріалбанк», 2004.

Рік початку діяльності в університеті: 1995.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно).

Контакти:

 
адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 301 
тел.: (061) 769-84-40