Ви є тут

Головна

2019

 • Кузькін О.Ф. Дослідження змінюваності середної відстані поїздки пасажира на міських маршрутах загального користування міста Запоріжжя / О.Ф. Кузькін, Р.С. Монін (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 58-60. 
 • Кузькін О.Ф. Оцінка ефекту узгодження розкладів руху на спільних ділянках міських автобусних маршрутів / О.Ф.Кузькін, К.М. Чеботар (Т-316) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019 – С. 60-62.
 • Кузькін О.Ф. Транспортна доступність як основа сучасної парадигми в транспортному плануванні міст / О.Ф. Кузькін // Транспортні системи та технології : проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей ІІ Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс]/ Редкол.: С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана. - С. 21-24.

2018

 • Babushkin, G. Improvement of micro-logistic control system of transportation process at industrial plants / G. Babuskin, О. Kuz'kin, А. Kaplunovska // These of international scientific conference, 2018.
 • Tarasenko, O. Analysis of causes affecting on road traffic safety / O.Tarasenko, O.Kuz`kin // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, May 2018, Italy / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2018. – P. 115-117.
 • Кузькін О.Ф. Аналіз транспортної рухливості населення міста Запоріжжя / Кузькін О.Ф. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф.: тези доп. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - с. 125-127.
 • Кузькін О.Ф. Дослідження впливу надійності автобусного розкладу на тривалість очікування пасажирів / Кузькін О.Ф. // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2018 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

2017

 • Babushkin, G. Formalization of micro-logistic industrial transportations control system / G. Babushkin, O. Kuz’kin, A. Kaplunovska // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severo-donetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – С. 24-25.
 • Кузькін, О.Ф. До питання вибору пасажирами типу автобусного рухомого складу / О.Ф. Кузькін, І.М. Райда //  International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences», Radom, Republic of Poland, 2017. – С. 146-150.
 • Кузькін, О.Ф. Комплексне обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування в місті Запоріжжі  [Електронний ресурс] / О.Ф. Кузькін // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 111 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Кузькін, О.Ф. Статистичний аналіз швидкості сполучення на міських автобусних маршрутах міста Запоріжжя [Електронний ресурс] / О.Ф. Кузькін, Д.С. Носач, В.С. Фролов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 112-114 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Тарасенко, О. В. Information support of results topographic analysis of road accidents / A.Tarasenko, O.Kuz`kin   // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) - Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severo-donetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – С. 185-187.

2015

 • Бабушкін Г.Ф. Теоретична і практична підготовка фахівців: досвід проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з організації і регулювання / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, І.М. Райда, С.В. Грицай, В.Е. Трушевський // Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі»: ХНАДУ, 2015. – с. 14-15.

2012

 • Кузькін О.Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатичних методів / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Житомирський державний технологічний університет, 22–24 жовтня 2012 р.
 • Кузькін О.Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні проблеми найкрупніших міст», Харківська національна академія міського господарства, 12–16 березня 2012 р.
 • Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузі», Луцький національний технічний університет, 30 травня – 3 червня 2012 р.

2010

 • Бабушкін Г.Ф. Техническое обеспечение микрологистических транспортно-производственных систем в плановом периоде / Г.Ф. Бабушкін, О.Ф. Кузькін, В.П. Юдін, О.О. Падченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». Донецьк- Маріуполь: ДААТ, ПДТУ. – 2010. – С. 271-275.

1999

 • Бабушкин Г.Ф. Ситуационное моделирование процесса управление доставкой материалов в условиях комбината «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин //  Тез. Докладов научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь - 99». – Мариуполь. – 1999. – С.38-39.

1998

 • Бабушкин Г.Ф. Концепция логистики внутризаводских перевозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, Т.В. Харченко //  Збірник статей «Інформаційні технології на транспорті. Стан справ та основні напрямки розвитку» Міжнародна наукова конференція. – К.: УТУ, – 1998. – С.22-25.