Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Rossolov A. Emergency supplies purchase patterns during COVID-19 outbreak in the developing economy: frequency and stockpiling drivers’ assessment / Rossolov A., Kuzkin O., Rossolova H.  // Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management. DOI: 10.1108/JHLSCM-02-2021-0016.
 • Turpak S Improving the efficiency of vehicle operation and its environmental friendliness within the controlled crossings / S. Turpak, V. Trushevsky, O. Kuz’kin, S. Gritcay, I. Taran // Transport problems. – Volume 16 Issue 3, 2021. – P. 119–130.   DOI: 10.21307/tp-2021-046.

2020 рік

 • Bashynska, I. Conducting a sociological survey to improve tariff policy in urban passenger transport / I. Bashynska, O. Kuz’kin, V. Biskup, G. Shapoval // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11. – Issue 7. – pp. 111-128 http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7.
 • Bashynska, I. Improving Management Decisions in Urban Passenger Transport Based on the Sociological Study / I. Bashynska, V. Biskup, O. Kuz’kin, L. Hryzovska, G. Shapoval // International Journal of Industrial Engineering and Production Research. – 2020. – Vol. 31. – No. 4. – pp. 491-498 http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1125-en.html.

2019 рік

 • Бабушкин, Г.Ф. Логистическое управление доставкой мелкопартионных материалов и складским хозяйством в условиях промышленных предприятий / Г. Ф. Бабушкин, С. В. Грицай, А. Н. Каплуновская, А. Ф. Кузькин, С. Н. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2019. - № 2. - С. 12-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2019_2_4.
 • Кузькін, О.Ф. Комп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система TRANSІT» / О.Ф. Кузькін // А. с. 89877 Україна, заяв. Запорізький національний технічний університет; заявл. 18.06.19 [Текст]

2018 рік

 • Kuzkin, O. Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route / O. Kuzkin // Technology audit and production reserves. — 2018. — №2/2(40). — P. 34-42.
 • Кузькін, О. Ф. Аналіз маршрутної системи міського громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2018. — №2(243). — С. 132-139 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2018_2_25.pdf.
 • Кузькін, О. Ф. Аналіз розвитку та рівня якості послуг громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. — 2018. — Т. 29(68). — №2. — С. 307-313 http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/54.pdf.

2017 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Выделение и проектирование микрологистических систем управления процессами заводских перевозок / Г.Ф.Бабушкін, О.Ф. Кузькін, А.М. Каплуновська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2017. – С.13-16.

2016 рік

 • Kuz’kin, O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30). — P. 4–9.
 • Kuz’kin, O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4). — P. 19–25.
 • Кузькін, О. Ф. Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2016. — №55. — С. 222–227.

2015 рік

 • Kuzkin, O. Service regularity investigation of fixed-route taxi during on-peak hours / O. Kuzkin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 5, No 3(77) (2015), P.14-22
 • Кузькін, О. Ф. Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — №5/3 (77). — С. 14–22.

2014 рік

 • Кузькін О. Ф. Дослідження роботи маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2014. — №2(69). — С. 145–148.
 • Кузькін, О. Ф. Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2014. — №46. — С. 332–340. (РИНЦ).
 • Кузькін, О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О. Ф. Кузькін, Л. А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.

2013 рік

 • Кузькін О.Ф. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем [Текст] : навчальний посібник / О.Ф. Кузькін, О.А. Лащених, С.М. Турпак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 371с.
 • А. с. 52684 Україна. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу / С.В. Грицай,  О.Ф. Кузькін, О.А. Лащених, С.М. Турпак  // Зареєстр. 19.12.2013. – 1 с.

2012 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 • Кузькін, О. Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №4. — С. 83–89.
 • Кузькін, О. Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О. Ф. Кузькін // Комунальне господарство міст : Науково-тех­нічний збірник. вип. 103. — Х. : ХНАМГ, 2012. — С. 378–388.
 • Кузькін, О. Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан, А. С. Іорданова // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №1/4(55). — С. 58–63.
 • Кузькін, О. Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистичних методів / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2012. — №3(62). — С. 107–110.
 • Кузькін, О. Ф. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України / О. Ф. Кузькін, М. І. Лазуткін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №2/11 (56). — С. 37–39.

2011 рік

 • Лащених О. А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 • Кузькін, О. Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2011. — №6/4(54). — С. 8–12.
 • Кузькін, О. Ф. Статистичний аналіз маршрутної мережі громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. — 2011. — №1. — С. 34–42.

2010 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя / Г. Ф. Бабушкін, В. П. Юдін, О. Ф. Кузькін, О. О. Падченко // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2010.— №1.— С. 144–146.
 • Кузькін, О. Ф. Нормативно-правові аспекти оцінки якості послуг міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2010. — №2(53). — С. 79–84.

2009 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Логістичні проблеми процесу відвантаження готової продукції металургійних підприємств / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту.— 2009.— №1.— С. 338–341.
 • Бабушкін, Г. Ф. Оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів у містах / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, В. Х. Козирев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2009. — №11(141). — С. 25–27.
 • Бабушкін, Г. Ф. Техніко-економічна оцінка оптимального управління процесами доставки дрібнопартіонних неоднорідних вантажів у цехи підприємств / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Т. В. Харченко, А. М. Каплуновська //  Вісті автомобільно-дорожнього університету.— 2009.— №1(8).— С. 36–39.
 • Кузькін, О. Ф. Моделювання пасажирських кореспонденцій у системі міського маршрутного транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — №5(86). — С. 79–82.
 • Кузькін, О. Ф. Моделювання процесів обслуговування пасажирів на зупиночних пунктах у міських транспортних системах / О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. — 2009. — №1. — С. 164–169.
 • Кузькін, О. Ф. Факторний аналіз тривалості очікування пасажиром посадки у системі міського транспорту загального користування / О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського. — 2009. —№6(59). — С. 114–118.
 • Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період [Текст] / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай  // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. –№1. – С. 91-93.

2008 рік

 • Бабушкін, Г. Ф. Врахування якості обслуговування у вартості за проїзд на пасажирському автотранспорті / Г. Ф. Бабушкін, В. Х. Козирев, О. Ф. Кузькін, Ю. О. Стовбур // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2008. — №7(125). — С. 61–63.
 • Кузькін, О. Ф. Оцінка витрат часу на підхід пасажирів до зупинок міського маршрутного пасажирського транспорту / О. Ф. Кузькін, Є. І. Іва­нов // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2008. — №1/4(31). — С. 30–32.
 • Турпак, С. М. Імітаційна модель роботи транспорту металургійного підприємства у зимовий період / С. М. Турпак, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай // Нові матеріали і технології в металургії і машинобудуванні.— 2008.— №1.— С. 91–93.

2004 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Проблемы логистического управления процессами заводских автомобильных певерозок. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин // Сб.научн.трудов. Национального горного университета. №19 / том 5. Днепропетровск, 2004. – С.17-21.  
 • Бабушкин Г.Ф. Современные логистические требования к системам управления заводским транспортом. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.Ф.Козырев, А.Ф.Кузькин // Вісник центрального наукового центру Транспортної академії України. К. – 2004 - №7. – С.15-18.
 • Пулін, В. П. Дослідження енергетичних показників роботи стрічкових конвеєрів / В. П. Пулін, О. Ф. Кузькін //  Підйомно-транспорт­на техніка.— 2004.— №4.— С. 79–84.

2001 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Оптимизация оперативно-календарного плана доставки многономенклатурных мелкопартийных грузов на промышленных преприятиях. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, В.К. Губенко, А.Ф.Кузькин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Вип. №11 – 2001 – С.273-276.

2000 рік

 • Бабушкін Г.Ф. Оперативно-календарне планування доставки дрібно партійних вантажів в умовах металургійного виробництва. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин //Вісник центрального наукового центру транспортної академії України. К. – 2000 - №3. – С.48-49.
 • Бабушкин Г.Ф. Приципы проектирования и совершенствования микрологических систем. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф.Кузькин, В.П.Юдин // Автошляховик Україна. – 2000 - №3 – С.12-18.

1999 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Принципы автоматизации документооборота при централизованной доставке материалов с общезаводских складов в основное производство. [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, А.Ф. Кузькин, А.А. Лащеных, Т.В. Харченко //Зб. докл. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Технічні науки (промисловий транспорт, машинобудування, автоматизація, безпека життєдіяльності). Луганськ: СУДУ, 1999. – с.86-89.

1998 рік

 • Бабушкин Г.Ф. Логистические системы – опыт комбината «Запорожсталь». [Текст] / Г.Ф. Бабушкин, О.Ф.Кошеленко, А.Ф.Кузькин, В.А.Сирко // Логистика. – 1998. - №3. – С.16-19.