Ви є тут

Головна

Прізвище: Лозовенко

Ім'я: Оксана

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0838-6879

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): S-6741-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57191035027

Обліковий запис науковця (Google Scholar): KCw5yOYAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізькій державний університет, фізичний факультету, 2001 рік, спеціальність за дипломом – «фізика», кваліфікація за дипломом – «магістр фізики, викладач»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 13.00.02 — Теорія та методика навчання (фізика):
  «Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки у класах фізико-математичного профілю», рік захисту – 2009 рік, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}

Наукові інтереси:

 • Підготовка абітурієнтів до вивчення фізики у технічному університеті
 • Навчання фізики студентів технічних спеціальностей
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • загальна фізика
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: наукових праць - 77, з них патентів – , монографій – , навчальних посібників – 8.

Index Copernicus International  (2015 рік ICV = 70.57)

Даценко І.П., Лозовенко О.А., Мінаєв Ю.П., Критичне і понятійне мислення: чи не є це різними назвами для вищого рівня розвитку мислення? // Збірник наукових праць Кам’янець-По¬дільського на¬ціо¬наль¬ного уні¬вер¬си¬тету імені Іва¬на Огієн¬ка. Серія пе¬дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман¬чук (го¬лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я¬нець-По¬дільсь¬кий на¬ціо¬нальний універ¬ситет імені Івана Огієнка, 2016. – Випуск 22. – С. 131-134.

2016 Impact Factor = 0.614

Datsenko I., Lozovenko O., Minaiev Y. Comment on ‘The optimal shape of an object for generating maximum gravity field at a given point in space’ // European Journal of Physics, 2016, 37 (5), 058003.

Index Copernicus International (Papers of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University: Pedagogical Series — ICV-2013 = 5.84)

Мінаєв Ю.П., Лозовенко О.А., Даценко І.П. Виховання критичного мислення студентів-фізиків на міждисциплінарній основі // Збірник наукових праць Кам’янець-По­дільського на­ціо­наль­ного уні­вер­си­тету імені Іва­на Огієн­ка. Серія пе­дагогічна / [редкол.: П.С.Атаман­чук (го­лова наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’я­нець-По­дільсь­кий на­ціо­нальний універ­ситет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 19. – С. 221-223.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

20-та Міжнародній конференція з інтерактивного навчання — «Teaching and Learning in a Digital World», Óbuda University (Будапешт, Угорщина),  27-29 вересня 2017 року, секція «Remote and Virtual Laboratories», співавтори М.А. Поляков, С.В. Морщавка, тема доповіді: «Training in Research on Cognitive Control Systems».

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі», м. Херсон, 26-28 червня 2014 року, співавтори: Мінаєв Ю.П., Калугін Д.І., тема доповіді: «Щеплення проти хибного тлумачення електростатичної теореми Гаусса».

Міжнародна наукова конференція «Інноваційні технології управління кістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю», м. Кам’янець-Подільський, 1-2 жовтня 2013 року, співавтори: Мінаєв Ю.П., Даценко І.П., тема доповіді: «Формування критичного мислення майбутніх учителів фізики на міждисциплінарній основі».

Міжнародна науково-практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики. 2012», м. Чернігів, 21-23 червня 2012 року, співавтори: Мінаєв Ю.П., Рогалєв Д.Д., тема доповіді: «Завдання для майже самостійного виведення розподілів молекул ідеального газу за швидкостями і кінетичними енергіями».

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі", м. Херсон, 13-15 вересня 2012, співавтор: Мінаєв Ю.П., тема доповіді: «Перспектива створення електронного посябника для організації самостійної роботи учнів із засвоєння математичного апарату профільного курсу фізики».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-дослідна ро­бота в системі під­готовки фахів­ців-пе­дагогів у при­род­ничій та тех­но­логічній га­лузях», 14-16 вересня 2011 р., Бердянський державний педагогічний університет, співавтори: Ю.П. Мінаєв, Н.І. Тихонська, тема доповіді: «Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізики під час створення комп’ютерних засобів навчання»

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота від департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, як переможець (разом зі співавторами Ю.П. Мінаєвим та І.П. Даценко) обласного конкурсу на кращі методичні матеріали з науково-технічного напряму позашкільної освіти 2014 року за навчальну програму «Математичний апарат фізики» (наказ ДОН №0699 від 11.11.2014 р.).
 • Подяка від МОН України за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2007-2009 рр.

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, англійська Level C (Aptis, British Council, 11/2016), російська

Контакти:

адреса: Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 328
тел.: +380(61)7698490
e-mail: loks@zntu.edu.ua
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}