Ви є тут

Головна

Прізвище: Нечипоренко

Ім'я: Нiна

По батькові: Олександрiвна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат  фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3708-9777

Освіта: вища

Одеський державний університет імені І.І. Мечникова; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; шифр спеціальності  2104; рік закінчення – 1976.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Обчислювальна математика, шифр спеціальності  01.01.07. Тема кандидатської дисертації:  «Оптимальні за точністю алгоритми відновлення функцій та деяких функціоналів», рік захисту дисертації 1988, захищено дисертацію у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченко.

 

Наукові інтереси:

 • Задачі оптимального за точністю  відновлення функцій  

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. –  2016. – №1. – С. 165-173. EIR ZNTU
 • Нечипоренко, Н.О. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування [Текст] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – № 2. – С. 102-106. EIR ZNTU
 • Н.О. Нечипоренко, Н.І. Біла, Л.О. Бондаренко. Про регуляризацію чисельного диференціювання.  // Радиотехника. Информатика. Управление. – 2008, №1, С. 36-40.
 • Нечипоренко Н.А., Белая Н.И. Об оптимальном вычислении интегралов от быстро-осциллирующих функций. // Радиотехника. Информатика. Управление. – 2004, №1, С. 76-80. EIR ZNTU
 • Нечипоренко Н.О., Біла Н.І.   О восстановлении монотонной функции с линейными ограничениями на ее значения. – Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2001, т 1. – с. 320-328.

Участь у конференціях:

 • Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 • Нечипоренко, Н.О. Про відновлення функції, що має задане число екстремумів [Текст] / Н.О. Нечипоренко // Aktualni vymozenosti vedy-2018: XIV mezinarodna vedecko-prakticka konference, July 3-12, 2018: conference materials. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2018. – V.9. – P. 68.
 • Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении логистических зависимостей [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Conduct of modern science: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., 30 ноября -7 декабря 2016 г.: материалы конф. – Шеффилд, Великобритания : Science and education ltd., 2016. – V.18. – P. 51-52.
 • Нечипоренко, Н.А. Об одной задаче восстановления монотонных функций / Н.А. Нечипоренко, Н.И. Белая (каф.Системний аналіз та обчислювальна математика) // Materialy XI mazinarodni vedeckopraktika konference “Moderni vymozenosti vedy-2015”: Matematika. Fyzika. Moderni informacni technologie. Vystavba a architektura. - Praha: Publishing House “Education and science”, 2015. – Dil.14.– PP. 8-13. EIR ZNTU
 • Нечипоренко, Н.А. Численное дифференцирование сеточных функций, заданных с погрешностью [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Н.И. Белая // Современные научные достижения - 2013: материалы IX междунар. наук.-практ. конф., 2013. – вып.68. – С. 12-15. EIR ZNTU
 • Нечипоренко Н.О., Біла Н.І.  Про чисельне диференціювання за методом нев'язки. – Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXIII)». – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007. – с. 223-224.
 • Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении логистических зависимостей [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Conduct of modern science: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., 30 ноября -7 декабря 2016 г.: материалы конф. – Шеффилд, Великобритания : Science and education ltd., 2016. – V.18. – P. 51-52.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Знак "Відмінник освіти України"
 • Нагрудний знак "За бездоганну працю ІІІ ступеню"

Рік початку діяльності в університеті: 1976

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)769-82-66
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua

До перегляду розділу кафедри прикладної математики