Ви є тут

Головна
 1. Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 2. Коротунова, О.В. Інтелектуальний аналіз часових рядів на основі нечітких моделей [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 769-770.
 3. Коротунова, О.В. Проблеми дистанційного навчання вищої математики в технічному університеті [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 147-148.
 4. Коротунова, О.В. Особливості дистанційного навчання в вищих навчальних закладах в умовах розповсюдження короновірусної інфекції [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 145.
 5. Коротунова, О.В. Розповсюдження хвиль в пружному циліндрі під дією внутрішнього навантаження [Електронний ресурс] / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 115-116.
 6. Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 7. Коротунова, О.В. Про чисельне розв’язання динамічних задач руйнування конструкцій [Електронний ресурс] / О.В.Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 135-136.
 8. Нечипоренко, Н.О. Про відновлення функції, що має задане число екстремумів [Текст] / Н.О. Нечипоренко // Aktualni vymozenosti vedy-2018: XIV mezinarodna vedecko-prakticka konference, July 3-12, 2018: conference materials. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2018. – V.9. – P. 68.
 9. Нечипоренко, Н.О. Про один алгоритм побудови кривої зносу [Електронний ресурс] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947-949.
 10. Коротунова, Е.В. О восстановлении функции, имеющей заданное число внутренних экстремумов [Електронний ресурс]] / Е.В. Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 642.
 11. Коротунова, Е.В. Алгоритм равномерного восстановления функций, имеющих не более двух точек перегиба [Текст] / Е.В. Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 341-342.
 12. Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении логистических зависимостей [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Conduct of modern science: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., 30 ноября -7 декабря 2016 г.: материалы конф. – Шеффилд, Великобритания : Science and education ltd., 2016. – V.18. – P. 51-52.
 13. Нечипоренко, Н.А. Об одной задаче восстановления монотонных функций / Н.А. Нечипоренко, Н.И. Белая (каф.Системний аналіз та обчислювальна математика) // Materialy XI mazinarodni vedeckopraktika konference “Moderni vymozenosti vedy-2015”: Matematika. Fyzika. Moderni informacni technologie. Vystavba a architektura. - Praha: Publishing House “Education and science”, 2015. – Dil.14.– PP. 8-13. EIR ZNTU
 14. Біла, Н.І. Про один алгоритм побудови логістичної кривої / Н.І. Біла, О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С.397.
 15. Нечипоренко, Н.А. Численное дифференцирование сеточных функций, заданных с погрешностью [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Н.И. Белая // Современные научные достижения - 2013: материалы IX междунар. наук.-практ. конф., 2013. – вып.68. – С. 12-15. EIR ZNTU
 16. Нечипоренко, Н.О. Наближення монотонних функцій [Текст] / Н.О. Нечипоренко, Н.І. Біла // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 1 с.