Ви є тут

Головна » Інститути » Машинобудівний інститут » Машинобудівний факультет

Кафедра технології машинобудування

Наукові школи

За період 2004-2017р. аспірантурою керували проф. Яценко В.К., проф. Богуслаєв В.О.,

проф. Внуков Ю.М.

Напрями наукових досліджень

На кафедрі виконувались такі держбюджетні теми:

ДБ 01213 «Комплексна розробка інтегрованих технологій підвищення якості виготовлення деталей відповідального призначення шляхом зменшування вібрацій при різних видах обробки»;

ДБ 01216 «Розробка технологічних прийомів пригнічення вібрацій при обробці різанням тонкостінних елементів деталей авіаційних газотурбінних двигунів».

Також, на кафедрі виконувались госпдоговірні науково-дослідні роботи:

«Дослідження та вибір міжлопаточних сумішей, що застосовуються для фрезерування лопаток моноколіс ГТД»;

«Розробка рекомендацій по удосконаленню технології підготовки та нанесення в’язкопружного середовища на моно колеса ГТД для фінішного фрезерування лопаток»;

01212 «Дослідження причин збудження коливань при різноманітних видах обробки різанням та визначення засобів їх ефективного гасіння»;

01215 «Розробка технологічних прийомів пригнічення вібрацій при обробці різанням тонкостінних елементів деталей авіаційних газотурбінних двигунів».

Наукова робота зі студентами

У 2013 р. студент гр. М-118 Дядя Є.С. зайняв друге місце в університетському конкурсі кращих наукових робіт в сфері технічних наук.

Студент гр. М-119 Концур Я.О. зайняв 1 місце на всеукраїнській олімпіаді з тримірного моделювання у м. Краматорськ.

У 2014р. студент гр. М-110 Деменко Д.М. зайняв третє місце в університетському конкурсі кращих наукових робіт в сфері технічних наук. 

У листопаді 2015р. студентка гр. М-111м Черновол Н.М зайняла 1 місце в університетському конкурсі кращих наукових робіт в сфері технічних наук.

У квітні 2016 року студентка гр.М-121м Черновол Н.М. (науковий керівник Козлова О.Б.) зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт у галузі наук «Обробка матеріалів у машинобудуванні», м. Житомир. З жовтня 2016 року проходила стажування у Бельгійському католичному університеті KU Leuven, де підготувала та захистила магістерську роботу з програмування постпроцесорів для високошвидкісного фрезерування. У 2017 році у тому ж навчальному закладі проходив стажування студент гр. М-122м Стариков В. 

Студент гр. М-112 Перевала Г.А. зайняв 1 місце на всеукраїнській олімпіаді з «Технології машинобудування» в м.Одеса в номінації «Використання САПР».

Студент гр. М-122 Плевака К.С. (керівник Гончар Н.В.) у листопаді 2016р. брав участь у конкурсі на кращу наукову студентську роботу та посів третє місце.

У 2017р. участь у конкурсі кращих наукових робіт брали участь студенти гр. М-114 Лелях І. та Колодяжний В., гр. Мз-113 Шерстюк Ю., гр. Мз112м – Кудрицька І.

1. Применение технологических сред при фрезеровании тонкостенных деталей : монография / Ю. Н. Внуков, А.И. Гермашев, В.Ф. Мозговой и др. – Запорожье : ЗНТУ, 2016. – 187 с.

Рассмотрен процесс использования технологических сред при концевом фрезеровании лопаток моноколес ГТД, который позволяет во многих случаях повысить качество обработанной поверхности тонкостенных деталей и производительность их обработки. Для эффективного использования специальных технологических сред в производстве разработана технология подготовки и заполнения межлопаточного канала средами, технологическая оснастка для заполнения моноколеса ГТД материалом среды, а также специальная конструкция фрезы, предназначенная для обработки деталей, окруженных технологическими средами. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1866

 

2. Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей [ Электронный ресурс] : монография / [Внуков Ю. Н., Дядя С. И., Козлова Е. Б и др.] ; под ред. Ю. Н. Внукова. – Электрон. данные. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 12 см. – Название с тит. экрана.

Рассмотрен процесс использования технологических сред при концевом фрезеровании лопаток моноколес ГТД, который позволяет во многих случаях повысить качество обработанной поверхности тонкостенных деталей и производительность их обработки. Для эффективного использования специальных технологических сред в производстве разработана технология подготовки и заполнения межлопаточного канала средами, технологическая оснастка для заполнения моноколеса ГТД материалом среды, а также специальная конструкция фрезы, предназначенная для обработки деталей, окруженных технологическими средами. Для студентов технических университетов, аспирантов, инженерно-технических и научных работников, специалистов в области металлообработки, технологии машиностроения.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2305

 

3. Степанов Д.Н. 3D-моделирование взаимодействия полимерно-абразивных щеток и образца с помощью ANSYS/LS DYNA [Электронный ресурс] : монография // Д.Н. Степанов, Н.В. Гончар, М.В. Кучугуров. – Электрон. данные. – Запорожье : ЗНТУ, 2017. – 67 с. 

Монография посвящена моделированию взаимодействия полимерно-абразивных щеток с образцом посредством конечно-элементного анализа модуля ANSYS/LS DYNA. В работе рассматривается кинематика движения отдельных волокон и сектора инструмента, а также определение напряженно-деформированного состояния инструмента и обрабатываемого образца.

Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2672

1. Кучугуров М.В., Внуков Ю.Н., Дядя С.И. Способ определения сдвига фаз волн на поверхности резания ψ при точениии
Рассмотрены методики экспериментального определения сдвига фаз волн на поверхности резания при токарной обработке. Представлен способ измерения фазового сдвига волн на поверхности резания путем анализа совмещенных осциллограмм и вывода режущего инструмента из зоны обработки при точении. 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmom_2013_14_11
 
2. Внуков Ю.Н., Кучугуров М.В., Дядя С.И., Зинченко Р.Н., Гончар Е.А. Способ и устройство для исследования регенеративных автоколебаний при точении 
В статье предложена схема, описывающая динамический процесс резания металла при колебательном движении режущего инструмента. На ее основе разработана методика экспериментального исследования, позволяющая изучать регенеративные колебания при токарной обработке. Представлена конструкция устройства, позволяющего проводить данный вид исследований в широком диапазоне изменения статических и динамических характеристик упругой системы резца.
Режим доступу:http//nbuv.gov.ua/UJRN/rits_2013_83_8
 
3. Дядя С.И., Козлова Е.Б., Кондратюк Э.В., Шевченко А.В. Конструкция экспериментальной концевой цилиндрической фрезы с изменяемыми углами винтовых режущих кромок
Описана конструкция и технология заточки экспериментальной концевой цилиндрической фрезы с изменяемыми углами винтовых режущих кромок.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2014_1_16
 
4. Внуков Ю.Н., Дядя С.И., Козлова Е.Б., Логоминов В.А., Шевченко А.В. Влияние угла наклона винтовой режущей кромки концевой цилиндрической фрезы на уровень возбуждения регенеративных автоколебаний при обработке тонкостенной детали
В статье представлены результаты исследования влияния различного угла наклона режущих кромок концевой цилиндрической фрезы на возбуждение автоколебаний.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rits_2014_84_7
 
5. Внуков Ю.Н., Гермашев А.И., Дядя С.И. Влияние свойств упругой системы тонкостенной детали на эффективность и качество обработки при концевом фрезеровании
В статье приведена схема и результаты исследования размерной точности при концевом фрезеровании тонкостенной детали
Режим доступу: http://.stankin-journal.ru/ru/articles/1034
 
6. Внуков Ю.Н., Гермашев А.И., Каморкин П.А., Козлова Е.Б. Оценка эфективности и качества обработки токостенных деталей при концевом фрезеровании

Рассмотрена методология экспериментального измерения условий срезания припуска и формирования параметров качества обработки тонкостенных деталей при концевом фрезеровании

 
7. Внуков Ю.Н. , Гермашев А.И.,  Дядя С.И., Козлова Е.БМетодика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании
В статье описана методика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании, которая позволяет определять точки входа и выхода фрезы из зацепления с припуском, а также участки выхода инструмента при прохождении дуги его контакта с деталью. Показано изменение вида контактирования зуба фрезы с тонкостенной деталью при увеличении скорости вращения шпинделя.

Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2205
 
8. Внуков Ю.Н.,  Дядя С.И., Кучугуров М.В., Кондратюк Э.ВУстройство для исследования автоколебаний при токарной обработке
В статье описано устройство для исследования автоколебаний при токарной обработке
Режим доступу:  http://docplayer.ru/35024196-Ustroystvo-dlya-issledovaniya-avtokolebaniy-pri-tokarnoy-obrabotke.html
 
9. Внуков Ю.Н.,  Натальчишин В.В.,  Гермашев А.И., Кучугуров М.В.,  Дядя С.И.  Применение модуляции скорости главного движения фрезерного станка для гашения регенеративных автоколебаний при фрезеровании тонкостенных деталей
Рассмотрены возможности подавления автоколебаний тонкостенной детали в процессе концевого фрезерования путем использования модуляции скорости главного движения станка. Представлены экспериментальные данные возможностей привода станка, на котором проводились исследования, осуществлять модуляцию частоты вращения шпинделя. Показано экспериментальное сравнение автоколебаний детали в процессе обработки с постоянной и переменной частотой вращения шпинделя. На основании полученных данных сделаны выводы и намечены перспективные пути развития в данном направлении.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_mash_2014_3_4
 
10. Внуков Ю.Н., Дядя С.И., Козлова Е.Б., Черновол Н.Н. Анализ условий контактирования зубьев концевой цилиндрической фрезы с деталью
В работе получены теоретические формулы для определения времени резания одним зубом и времени холостого хода, в момент вращении фрезы, когда предыдущий зуб вышел из зоны резания, а последующий еще не вошел. Соотношение этих времен во многом определяет динамические условия процесса фрезерования. Проанализировано влияние размеров и геометрии инструмента, а также режимов фрезерования на время резания одним зубом и время холостого хода. Показано, что при изменении размеров и геометрии фрезы, а также режимов фрезерования отношение времени резания одним зубом к и времени холостого хода может увеличиваться (с увеличением наклона винтовой режущей кромки, радиальной и осевой глубин), уменьшаться (с увеличением диаметра фрезы и количества зубьев) или оставаться практически неизменным (с увеличением частоты вращения шпинделя и подачи на зуб). Результаты анализа позволяют целенаправленно изменять условия возбуждения и релаксации колебаний при фрезеровании тонкостенного элемента, если известна его реальная жесткость и величина периода собственных колебаний.
Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44334
 
11. Внуков Ю.Н., Гермашев А.И., Дядя С.И., Козлова Е.Б., Каморкин П.А. Разработка методики оценки уровня автоколебаний тонкостенной детали при ее концевом фрезеровании 
В статье описана методика определения интенсивности возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенной детали. Приведены экспериментальные зависимости влияния размаха автоколебаний в зоне профилирования – R2 на шероховатость обработанной поверхности – Ra.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stvm_2015_10_3
 
12. Кучугуров М.В., Гермашев А.И., Дядя С.И., Пирожок А.В. Особенности реализации возможностей управления приводами станков на базе стойки с ЧПУ SIMENS 
В статье описана методика программирования стойки числового программного управления Sinumerik 840D, позволяющая задавать синусоидальный закон изменения частоты вращения шпинделя во времени. Рассмотрены особенности реализации данного режима работы осей станка, используя заложенный функционал синхронных действий, позволяющий выполнять корректировку скоростей и положения осей параллельно основной технологической программе обработки.
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20680
 
13. Дядя С. И., Козлова Е. Б., Гермашев А. И., Сердюк А. А. Влияние условий концевого финишного фрезерования на параметры колебаний тонкостенной детали
 Показаны экспериментальные исследования концевого фрезерования тонкостенных деталей. Рассмотрено влияние направления подачи на параметры колебаний детали и качество обработанной поверхности. Оценку колебаний проводили согласно разработанной авторами методике, которая позволяет полностью охарактеризовать поведение детали во время фрезерной обработки. Полученные данные показывают, что при определенных частотах вращения шпинделя выгодным является использование попутного или встречного фрезерования.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nmt_2015_1_10
 
14. Внуков Ю.Н.,  Дядя С.И., Кришталь В.А., Черновол Н.Н. Определение условий фрезерования сферическими и тороидальными фрезами
Получены теоретические формулы для расчета времени резания одним зубом - tрез при фрезеровании сферическими и тороидальными фрезами. По соотношению величины этого времени с периодом свободных колебаний тонкостенного элемента (ТЭ) детали можно определить динамические условия процесса фрезерования на этапе проектирования технологического процесса. Сравнение экспериментальных и расчетных значений показало, что погрешность не превышает 14 %.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nmt_2015_2_7
 
15. Дядя С.И., Козлова Е.Б., Кондратюк Э.В., Зубарев А.В., Кришталь В.А. Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей
Описаны и систематизированы, полученные экспериментально пять скоростных зон с различными видами колебаний тонкостенного элемента детали. Для каждой скоростной зоны получено определяющее соотношение, позволяющее прогнозировать виды возникающих при фрезеровании колебаний
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vidv_2016_1_14
 
16. Внуков Ю.Н., Дядя С.И., Козлова О.Б. Эволюция развития исследований сил при цилиндрическом фрезеровании от статических к динамическим условиям обработки
В статье показано, что при изучении динамики процессов резания необходимо учитывать не только силы резания, но и структурные свойства как инструмента, так и обрабатываемой детали. Проведен анализ методов исследования вибраций. Описаны устройства, позволяющие наблюдать условия появления, развития и вырождения автоколебаний
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23901
 
17. Внуков Ю.Н., Дядя С.И., Козлова О.Б. О влиянии конструктивных и геометрических характеристик концевых фрез на виброустойчивость процесса фрезерования
В статье выполнен анализ конструктивных и геометрических параметров концевых фрез, видов работ, выполняемых концевыми цилиндрическими фрезами. Проанализировано влияние этих параметров на виброустойчивость процесса фрезерования
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24128
 
18. Внуков Ю.Н., Дядя С.И., Кучугуров М.В., Кондратюк Э.В. Устройство для исследования физики явления автоколебаний при токарной обработке 
В статье описано устройство для исследования физики явления автоколебаний при токарной обработке
Режим доступу: http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2_7/pdf/5.pdf
 
19. Кучугуров М.В., Гермашев А.И., Дядя С.И., Пирожок А.В. Особенности реализации возможностей управления приводами станков на базе стойки ЧПУ Siemens
В статье описана методика программирования стойки числового программного управления Sinumerik 840D, позволяющая задавать синусоидальный закон изменения частоты вращения шпинделя во времени. Рассмотрены особенности реализации данного режима работы осей станка, используя заложенный функционал синхронных действий, позволяющий выполнять корректировку скоростей и положения осей параллельно основной технологической программе обработки.
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20680
 
20. Кучугуров М.В. Влияние износа режущего инструмента на особенности динамики процесса резания при токарной обработке 
В статье представлены результаты экспериментального исследования автоколебаний при точении. Рассмотрены особенности изучения динамики процесса свободного прямоугольного резания на примере токарной обработки. Экспериментально показано влияние износа резца на параметры его упруго перемещения в условиях возникновения автоколебаний при точении.
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21968
 
21. Внуков Ю.Н., Кучугуров М.В., Зубарев А.Е. Особенности работы привода главного движения токарного станка в режиме постоянного варьирования скоростью вращения шпинделя 
В статье приведены результаты экспериментального исследования работы привода главного движения токарного станка в условиях девиации частоты вращения шпинделя. Представлены основные математические модели управления фактической частотой вращения шпинделя, используемые для подавления автоколебаний при механической обработке.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stvm_2015_10_4
 
22. Kuchugurov M.V. Research of the possibilities of self-excited vibrations amplitude reducing when turning by the variation of the cutting speed
In this paper the results of research of the possibilities of self-excited vibrations suppression in turning by the cutting speed modulation are presented. The experimental approach to conduct the variative control of lathe main drive is described. The possibilities of main drive working in continuous rotation speed mode are researched.
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23909. 
 
23. Дядя С. И. Исследование формирования обработанной поверхности тонкостенного элемента детали при концевом цилиндрическом фрезеровании с автоколебаниями 
В статье рассмотрены причины образования волн на обработанной поверхности тонкостенного элемента детали после встречного концевого цилиндрического фрезерования с автоколебаниями.
Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31338
 
24. Дядя С.И. Исследование механизма возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенного элемента детали
Приведены результаты экспериментального исследования концевого фрезерования тонкостенных элементов деталей. Рассмотрен механизм формирования автоколебаний при попутном концевом цилиндрическом фрезеровании и его влияние на процесс резания.
Режим доступу: http://nmt.zntu.edu.ua/article/viewFile/114231/108794

 

1. Дядя С.И. Оценка интенсивности износа волокон полимерно-абразивных щеток [Текст] / С.И. Дядя, П.Р. Тришин // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» 01-03 листопада 2017 р., м. Чернигів: СумДУ. – С. 171-173.

2. Гончар Н.В. Силовые исследования при обработке полимерно-абразивными щетками в различных тепловых условиях [Текст] / Н.В. Гончар, П.Р. Тришин, И.А. Кудрицкая // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» 01-03 листопада 2017 р., м. Чернигів: СумДУ. – С. 173-174.

3. Дядя С. И. Метод подавления регенеративных автоколебаний при фрезеровании варьированием скорости вращения шпинделя / С.И. Дядя, М.В. Кучугуров, А.Е. Зубарев //Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво (МОМ – 2017): матеріали тез доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 01 – 03 листопада 2017 р.)   – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 119.

 

2019 рік

1. Гуріна Л.О. «Варіації геометрії профілю поперечного перерізу екструдованої нитки при виготовленні методом пошарового наплавлення (FFF)». Науковий керівник - ст. викл. Вишнепольський Є.В.

2. Пасічник К.В. «Створення плагіну для автоматизації підбору оптимальних режимів різання в CAM системі Siemens NX – NX PLAGIN»Науковий керівник - доц. Логомінов В.О.

3. Прусенко О.О. «Вдосконалення технології холодного і гарячого ізостатичного пресування порошкового титану»го наплавлення (FFF)». Науковий керівник - ст. викл. Степанов Д.М.

4. Блід О.Г. «Дослідження коливального руху тонкостінної деталі при попутному кінцевому циліндричному фрезеруванні та його впливу на якість обробленої поверхні»Науковий керівник - доц. Дядя С.І.

2018 рік

1. Щербина М.А.,  Логінова  В.В. "Дослідження дисипативних властивостей та характеристик поверхневого шару наноструктурованих покриттів пера лопаток ГТД". Науковий керівник роботи – доц.  Пухальська Г.В.

2. Блід К.Г., Пазій А.С. "Дослідження закону коливального руху тонкостінного елемента деталі за допомогою базових фрагментів осцилограми та його вплив на формування обробленої поверхні"Науковий керівник роботи – доц. Дядя С.І.

2017 рік

1. Лелях І.С., Колодяжний В.А.  «Вплив динамічних характеристик оброблюваних матеріалів на якість обробленої поверхні після кінцевого циліндричного фрезерування». Науковий керівник роботи – доц. Дядя С.І.

2. Кудрицька І.О., Шерстюк Ю.Р. «Дослідження та забезпечення працездатного стану щіткових полімерно-абразивних інструментів в різних умовах обробки». Науковий керівник роботи – доц. Гончар Н.В.

Сторінки