Ви є тут

Головна

Прізвище: Чорнобородов

Ім'я: Михайло

По батькові: Петрович

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1230-9374

Обліковий запис науковця (Scopus): 35762538500

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, радіоприладобудівний, 1999, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 070901 «Радіотехніка», кваліфікація – радіоінженер
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»:
  «Метод компенсації імпульсних завад для когерентно-імпульсних РЛС», рік захисту – 2009, Харківський національний університет радіоелектроніки

Наукові інтереси:

 • радіолокація
 • цифрова обробка сигналів
 • бази даних
 • воєнна доктрина

Дисципліни, які викладає:

 • Пристрої генерації, формування та передавання радіосигналів
 • Пристрої прийому та обробки сигналів
 • Теорія радіотехнічних систем
 • Системи та мережі радіо та ТБ мовлення

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Chasovsky V. A. Digital System of Asynchronous Pulse Noise Cancellation / V. A. Chasovsky, M. P. Chernoborodov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. - Vol. 59. - No 1&2. – P. 151-159.
 2. Чернобородов М. П. Оценка эффективности цифровой системы компенсации импульсных помех // Збірник наукових праць СВМІ ім. П. С. Нахімова "Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніка ВМС України, Севастопіль: СВМІ. – 2004. – № 1 (4). – С. 103-106.
 3. Чернобородова Н. П., Чернобородов М. П. Цифровая система компенсации несинхронных импульсных помех // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2004. – № 2. – С. 49-54.
 4. Пиза Д. М. Усовершенствование метеоканала аэродромного радиолокационного комплекса "Днепр-А" [Текст] / Д. М. Пиза, Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2007. - № 2. - С. 16-20.
 5. Чорнобородов М. П. Підвищення тактико-технічних характеристик РЛС 79К6 (80К6) "Пелікан" [Текст] / М. П. Чорнобородов // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 1. – С. 64-67.
 6. Чорнобородова Н. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є [Текст] / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2008. - № 2. – С. 159-162.
 7. Чорнобородова Н. П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. - № 4. – С. 91-95.
 8. Чорнобородова Н. П. Синтез оптимальних вагових функцій для ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2011. – Вип. 2. – С. 64-67.
 9. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Бугрова Т. І. // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 2. – С. 178-182.
 10. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Т. І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.

Всього наукових праць: 25, з них патентів – 1

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. ІІІ науково-технічна конференція "Стан і розвиток ВМС Збройних Сил України на сучасному етапі", Севастополь: Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова, 2003.
 2. ІІ международный радиоэлектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития", Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2005.
 3. І-Х науково-технічні конференції Харківського університету Повітряних Сил (Харків, 2005-2014).
 4. IV-VII міжнародні науково-практичні конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2008, 2010, ..., 2014.
 5. Науково-технічна конференція "Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії Сухопутних військ", Львів: Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2014.
 6. Мороз Г.В., Чорнобородов М.П. Синтез ансамблів псевдовипадкових послідовностей//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.13-14.- ISBN 978-617-529-223-5.
 7. Чорнобородов М.П., Новітченко В.С. Нові кодові послідовності для фазової маніпуляції //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.19-21.- ISBN 978-617-529-223-5.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063;
аудиторія (кабінет): 37;
тел.: +380(61)7643281.
e-mail: chornobm@zntu.edu.ua