Ви є тут

Головна
  1. ІІІ науково-технічна конференція "Стан і розвиток ВМС Збройних Сил України на сучасному етапі", Севастополь: Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова, 2003.
  2. ІІ международный радиоэлектронный форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития", Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2005.
  3. І-Х науково-технічні конференції Харківського університету Повітряних Сил (Харків, 2005-2014).
  4. IV-VII міжнародні науково-практичні конференції "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2008, 2010, ..., 2014.
  5. Науково-технічна конференція "Перспективи розвитку ракетних військ і артилерії Сухопутних військ", Львів: Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2014.
  6. Мороз Г.В., Чорнобородов М.П. Синтез ансамблів псевдовипадкових послідовностей//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.13-14.- ISBN 978-617-529-223-5.
  7. Чорнобородов М.П., Новітченко В.С. Нові кодові послідовності для фазової маніпуляції //Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.19-21.- ISBN 978-617-529-223-5.