Ви є тут

Головна
 1. Часовский В. А. Цифровая система компенсации несинхронных импульсных помех / В. А. Часовский, Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов, Д. М Пиза // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – № 1. – С. 34-38.
 2. Чернобородова Н. П. Моделирование цифровой системы компенсации несинхронных импульсных помех / Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2003. – № 2. – С. 74-78.
 3. Chasovsky V. A. Digital System of Asynchronous Pulse Noise Cancellation / V. A. Chasovsky, M. P. Chernoborodov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2003. - Vol. 59. - No 1&2. – P. 151-159.
 4. Чернобородов М. П. Оценка эффективности цифровой системы компенсации импульсных помех // Збірник наукових праць СВМІ ім. П. С. Нахімова "Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніка ВМС України, Севастопіль: СВМІ. – 2004. – № 1 (4). – С. 103-106.
 5. Чернобородова Н. П., Чернобородов М. П. Цифровая система компенсации несинхронных импульсных помех // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління, Запоріжжя: ЗНТУ. – 2004. – № 2. – С. 49-54.
 6. Пиза Д. М. Усовершенствование метеоканала аэродромного радиолокационного комплекса "Днепр-А" [Текст] / Д. М. Пиза, Н. П. Чернобородова, М. П. Чернобородов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2007. - № 2. - С. 16-20.
 7. Чорнобородов М. П. Підвищення тактико-технічних характеристик РЛС 79К6 (80К6) "Пелікан" [Текст] / М. П. Чорнобородов // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2008. – Вип. 1. – С. 64-67.
 8. Чорнобородова Н. П. Синтез вагових функцій з малим рівнем міжфільтрового просочування для дискретного перетворення Фур’є [Текст] / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2008. - № 2. – С. 159-162.
 9. Чорнобородова Н. П. Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малокрапкових ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2011. - № 4. – С. 91-95.
 10. Чорнобородова Н. П. Синтез оптимальних вагових функцій для ДПФ / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління, 2011. – Вип. 2. – С. 64-67.
 11. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Бугрова Т. І. // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 2. – С. 178-182.
 12. Чорнобородова Н. П. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6 / Н. П. Чорнобородова, М. П. Чорнобородов, А. С. Сіренко, Т. І. Бугрова // Системи озброєння та військова техніка. – Х.: ХУПС, 2012. – Вип. 1. – С. 143-146.