Ви є тут

Головна » Факультети » Економіки та управління

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Науково-дослідна робота кафедри категорія: держбюджетна

05321

 Назва НДР «АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Науковий керівник к.е.н., доц. Шарова С.В.

Строки виконання: 01.09.2021    - 30.06.2024р.р

 Назва етапу №1 “Теоретико-методологічні основи дослідження антикризового управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України”

Строки виконання НДР: 01.09.21  30.06.22р.р

Очікувані результати і форма звітності у поточному році: Результати виконання етапа ( методики, дослідна установка, стаття, семінари, конференції та інше).Інформаційний звіт.

Назва етапу №2 “Особливості організації антикризового управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України”

Строки виконання НДР: 01.09.2 -  30.06.23р.р

Очікувані результати і форма звітності у поточному році Результати виконання етапа ( методики, дослідна установка, стаття та інше).Інформаційний звіт

Назва етапу №3“Удосконалення антикризового управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання”

Строки виконання НДР01.09.23 -  30.06.24р

Результати виконання НДР ( теорії, методи, технологія, устаткування, прилади, програмні продукти та інше).Статті, дисертації та інше.

Анотований звіт. Остаточний звіт.

Монографії:
 
2023 рік
2019 рік
 1. Андросова О. Ф. Стратегія формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в умовах мінливого середовища: монографія / О. Ф. Андросова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 383 с.
2018 рік
 1. Шарова С.В. Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя:СТАТУС, 2018. – 200с.
2017 рік
 1. Андрющенко І. Є. Формування життєздатності промислових підприємств : монографія / І. Є. Андрющенко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 329 с.
 2. Фатюха Н.Г. Статистичне забезпечення ідентифікації транспортно-логістичних протокластерів : монографія Н.Г.Фатюха. - Запоріжжя:СТАТУС, 2017. – 156с.

2016 рік

 1. Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія/ за ред.. С.В.Шарової, Н.М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. 
2015 рік
 1. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія/за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К.Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т. - Д.:НГУ,2015. - 455 с.
2014 рік
 1. Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи: [колективна монографія / за редакцією Ж.К.Нестеренко, Н.М.Левченко ], ЗНТУ. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. - 432с.: іл.,табл.
 
Навчальний посібник: 
 
2017 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г., Катан Л. І.,Демчук Н. І. ,Журавльова Т. О. Банківська система / навч. посіб. / В. Г. Бабенко-Левада, Л. І. Катан, Н. І. Демчук, Т. О. Журавльова. - Дніпро : Пороги, 2017. - 444 с.
2015 рік
 1. Андросова О. Ф.,Череп А. В., Христофорова І. Б. Проектне фінансування. Навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» / О. Ф. Андросова, А. В. Череп, І. Б. Христофорова. - Запоріжжя : ЗНУ, – 2015. 201 с.
2014 рік
 1. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
2012 рік
 1. Андросова О. Ф.Бізнес-планування на промислових підприємствах.Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення/ О. Ф. Андросова ISBN 978-966-599-403-9. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа].–Запоріжжя 2012 – 268 стор.116-148
 2. Андросова О. Ф.Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування/ О.Ф.Андросова, А.Ярковий , ФК -101 // Креативне управління фінансами: теорія і практика. 34-52 стор. ISBN 978966599415-2. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа]. Запоріжжя 2012 – 272 стор.34-52
2007 рік
 1. Андросова О. Ф., Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія. – К.: Кондор , 2007. – 356 с.
 2. Череп А. В. , Андросова О.Ф. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. – 410 с.
2023 рік
 
Фахове видання:
 
 1. Фатюха Н. Г., Мануковська В. В Проблематика підвищення рівня енергетичної безпеки України в умовах війни. Ефективна економіка №9, 2023. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.9.17. Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2156/
 2. Шарова С.В. Характеристика основних факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів підвищення прибутку. Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем № 1. Запоріжжя 2023. - С.121-133./
 3. Inna Zhuk, Oleksii Zakharkin, Iryna Vishka, Svitlana Sharova, Iuliia Nabatova. Mechanisms of Public Finance Digitalization and Methods of Implementing in the Public Administration System in Ukraine: European Experience. Economic Affairs, Vol. 68, No. 03, pp. 1697-1707, September 2023. DOI: 10.46852/0424-2513.3.2023.35. Режим доступу: https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n4z9.pdf/
 
Нефахове видання:
 
 1. Фатюха Н.Г. Доходи об’єднаних територіальних громад . Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.15-17 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf//
 2. Фатюха Н.Г., Калєдіна О.Д. Необхідність проведення вертикального та горизонтального аналізу в економічному аналізі підприємства Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.36-37 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf//
 3. Фатюха Н.Г., Дмитрук Є.Р. Управління місцевими фінансами та їх формування в умовах воєного часу. Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.37-40/
 4. Фатюха Н.Г. Система фінансового моніторингу в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.17-18 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 5. Фатюха Н.Г., Лотарьова С.О. Розвиток ринку цінних паперів в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.34-35 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 6. Шарова С.В., Волков М.С. Управління рентабельністю та конкурентоспроможністю підприємства як суб’єкта економічної діяльності країни. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 7. Шарова С.В., Жуков М.А. Підвищення рівня життя населення України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 8. Шарова С.В. Методи підвищення рівня боргової безпеки України. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Шарова С.В., Сілка С.І. Ризики державного боргу та їх вплив на боргову безпеку країни. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 10. Шарова С.В., Шубін В.В. Використання міжнародного досвіду забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 11. Шарова С.В., Чернявський А.Д. Вибір методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 375 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 12. Шарова С.В., Христова-Поспєлова О.М. Аналіз фінансового стану підприємства в контексті відновлення економіки України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 
2022 рік
 
Фахове видання:
 
Нефахове видання:
 1. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Аналіз податкових надходжень Державного бюджету України // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 526-533. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv//
 2. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Зміцнення податкових надходжень в доходах Державного бюджету України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 750-758. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-12-2022-boston-ssha-arhiv//
 3. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Сьогочасний стан цукрової галузі в контексті стабілізації продовольчої безпеки України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 554-560. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv//
 4. Фатюха Н. Г., Фесик Я.А. Аналіз формування дохідної бази місцевих бюджетів України за 2019-2021 роки // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2022. Pp. 876-882. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-11-2022-toronto-kanada-arhiv//
 5. Шарова С.В. Стан фінансового сектору України та заходи НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-360-7/
 
2021 рік
 
Фахове видання:
 1. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Дослідження прямих іноземних інвестицій у розрізі регіонів України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (дата звернення: 24.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91/
 2. Фатюха Н.Г., Прищепа В.І. Аналіз структури та структурних зрушень фінансових результатів підприємств, які одержали прибуток за видами економічної діяльності Запорізької області // «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMEN» : X міжнар. науч.-практ. конф., 12-14 груд. 2021 р. Мадрид. Іспанія. С. 755-758. Режим доступу :https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-12-14.12.21.pdf/
 3. Фатюха Н. Г., Міхова М.Р. Прогнозування обсягу доходів бюджету м. Запоріжжя. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9708 (дата звернення: 28.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72/
 4. Пахомова І.Г., Зублевська Я.Ю. Методи виявлення банкрутства підприємства в сучасних умовах. Економічні студії. 2021. № 4. – URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2021/4(34)_2021.pdf (дата звернення: 27.09.2022)./
 5. Viktoriia Babenko-Levada (2021). Development of the insurance market in Ukraine and forecasting its crises. Investment Management and Financial Innovations, 18(3), 385-396. doi:10.21511/imfi.18(3).2021.32/
 6. Oleh Skorba, Tetyana Pasko, Viktoriia Babenko-Levada and Tetiana Tereshchenko (2021). Dynamics of tax revenues in the budget of Ukraine and their forecast during the crisis period. Public and Municipal Finance, 10(1), 106-118. doi:10.21511/pmf.10(1).2021.09/
 7. Бабенко-Левада В. Г., Скорба О. А. Прогнозування розвитку страхового ринку України: індетерміністський підхід. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9752 (дата звернення: 27.02.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.101/
 8. О. А. Скорба, В. Г. Бабенко-Левада Динаміка обсягу податкових надходжень в Україні у період кризи. Механізм регулювання економіки №4, 2021. https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.08/
 9. Koval O. Dnieper Hydroelectric Station (DniproHES). The Story of the Largest Investment in the Electricity Industry in Europe in the Early XX Century / O. Koval, V. Koval, S. Radoguz et al./2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). 26-28 August 2021, p.604-607
Нефахове видання:
 1. Фaтюхa Н. Г. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Фaтюхa Н. Г., Гуленкова А.С. Показники безпеки грошового ринку та інфляційних процесів. Їх характеристика в Україні. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Фaтюхa Н. Г., Клименко А.Д. Значення прямих іноземних інвестицій для розвитку економічної та інвестиційної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Фaтюхa Н. Г., Коваленко О.Є. Склад та структура сектору загального державного управління відповідно до вітчизняних і міжнародних методологічних засад статистики. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Фaтюхa Н. Г., Мануковська В.В. Характеристика статистичних показників при оцінці рівня бюджетної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua//
 6. Фaтюхa Н. Г., Сілка С.І. Аналітична сутність індексу вартості життя. Спільні та відмінні риси між індексом споживчих цін та індексом вартості життя. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Фатюха Н.Г. Методологія статистики прямих іноземних інвестицій [Text] / Н.Г. Фатюха, І. А. Рябченко// Удосконалення механізмів регулювання фінансово-економічної системи: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 липня 2021 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2021 С.78 – 82./
 8. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Прямі іноземні інвестиції Запорізької області за видами економічної діяльності 2018-2021 рр. // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.271-273. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Проблеми бюджетної безпеки України та шляхи підвищення її рівня // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 266-269. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана/
 10. Фатюха Н. Г., Міхова М. Р. Аналіз формування доходів м. Запоріжжя // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 11. Фатюха Н. Г., Прищепа В.І.. Інформаційна база статистичного дослідження фінансового стану підприємств // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 269-271. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 12. Шарова С.В., Козир К.А. Банкострахування - як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./
 13. Шарова С.В., Міхова М.Р. Сучасний стан національної безпеки України в глобальному середовищі. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./
 

_____________________________________________________________________________________________

Список наукових публікацій кафедри фінансів, банківської справи та страхування (2002-2020рр.)

2023 рік
 1. Фатюха Н.Г. Доходи об’єднаних територіальних громад . Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.15-17 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf//
 2. Фатюха Н.Г., Калєдіна О.Д. Необхідність проведення вертикального та горизонтального аналізу в економічному аналізі підприємства Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.36-37 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf//
 3. Фатюха Н.Г., Дмитрук Є.Р. Управління місцевими фінансами та їх формування в умовах воєного часу. Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.37-40/
 4. Фатюха Н.Г. Система фінансового моніторингу в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.17-18 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 5. Фатюха Н.Г. Система фінансового моніторингу в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.17-18 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 6. Фатюха Н.Г., Лотарьова С.О. Розвиток ринку цінних паперів в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.34-35 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 7. Шарова С.В., Волков М.С. Управління рентабельністю та конкурентоспроможністю підприємства як суб’єкта економічної діяльності країни. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 8. Шарова С.В., Жуков М.А. Підвищення рівня життя населення України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Шарова С.В. Методи підвищення рівня боргової безпеки України. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 10. Шарова С.В., Сілка С.І. Ризики державного боргу та їх вплив на боргову безпеку країни. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 11. Шарова С.В., Шубін В.В. Використання міжнародного досвіду забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 12. Шарова С.В., Чернявський А.Д. Вибір методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 375 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 13. Шарова С.В., Христова-Поспєлова О.М. Аналіз фінансового стану підприємства в контексті відновлення економіки України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
2022 рік
 
 1. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Аналіз податкових надходжень Державного бюджету України // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 526-533. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv//
 2. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Зміцнення податкових надходжень в доходах Державного бюджету України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 750-758. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-12-2022-boston-ssha-arhiv//
 3. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Сьогочасний стан цукрової галузі в контексті стабілізації продовольчої безпеки України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 554-560. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv//
 4. Фатюха Н. Г., Фесик Я.А. Аналіз формування дохідної бази місцевих бюджетів України за 2019-2021 роки // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2022. Pp. 876-882. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-11-2022-toronto-kanada-arhiv//
 5. Шарова С.В. Стан фінансового сектору України та заходи НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-360-7/
2021 рік
 1. Фaтюхa Н. Г. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Фaтюхa Н. Г., Гуленкова А.С. Показники безпеки грошового ринку та інфляційних процесів. Їх характеристика в Україні. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Фaтюхa Н. Г., Клименко А.Д. Значення прямих іноземних інвестицій для розвитку економічної та інвестиційної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Фaтюхa Н. Г., Коваленко О.Є. Склад та структура сектору загального державного управління відповідно до вітчизняних і міжнародних методологічних засад статистики. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 5. Фaтюхa Н. Г., Мануковська В.В. Характеристика статистичних показників при оцінці рівня бюджетної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua//
 6. Фaтюхa Н. Г., Сілка С.І. Аналітична сутність індексу вартості життя. Спільні та відмінні риси між індексом споживчих цін та індексом вартості життя. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 7. Фатюха Н.Г. Методологія статистики прямих іноземних інвестицій [Text] / Н.Г. Фатюха, І. А. Рябченко// Удосконалення механізмів регулювання фінансово-економічної системи: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 31 липня 2021 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2021 С.78 – 82./
 8. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Прямі іноземні інвестиції Запорізької області за видами економічної діяльності 2018-2021 рр. // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.271-273. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Проблеми бюджетної безпеки України та шляхи підвищення її рівня // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 266-269. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана/
 10. Фатюха Н. Г., Міхова М. Р. Аналіз формування доходів м. Запоріжжя // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 11. Фатюха Н. Г., Прищепа В.І.. Інформаційна база статистичного дослідження фінансового стану підприємств // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 269-271. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 12. Шарова С.В., Козир К.А. Банкострахування - як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./
 13. Шарова С.В., Міхова М.Р. Сучасний стан національної безпеки України в глобальному середовищі. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./

_____________________________________________________________________________________________

Тези доповідей на конференціях кафедри фінансів, банківської справи та страхування (2005-2020рр.)

2020 рік 
 
 1. Гавеля А.І. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства як передумова ефективного управління ним: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.І. Гавеля, Т.О. Олйник. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 139 c.
 2. Здорова К.О. Шляхи подолання бідності в Україні: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К.О. Здорова – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 174 с.
 3. Літус П.Р. Управління фінансовою стійкістю підприємства: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / П.Р. Літус, О.А. Коваль. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 153 с.
 4. Малахов В.В. Статистичний аналіз виробництва продукції підприємств Запорізької області: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В. В. Малахов, Н.Г. Фатюха. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 149 c.
 5. Малачевська К.О. Комплексний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / К.О. Малачевська, Ю.О. Набатова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 155 c.
 6. Морозова А.Д. Система пенсійного страхування в Україні: стан, перспективи розвитку: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.Д. Морозова, В.Г. Бабенко-Левада. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 146 c.
 7. Омельченко В. В. Діагностика фінансової діяльності та пошук ефективної моделі управління підприємством: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В.Омельченко, І.Є.Андрющенко. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 170 c.
 8. Потась С.Г. Управління фінансовим потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / С. Г. Потась, І. Є. Андрющенко. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 155 c.
 9. Прищенко І.Р. Управління власним капіталом банку: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / І.Р. Прищенко, О.А. Коваль. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 142 c.
 10. Снєжик В.В. Фінансова стійкість підприємств: сутність і методи оцінки: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Снєжик, С.В. Шарова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 146 c.
 11. Тертиця О.А. Фінанси місцевого самоврядування: стан, перспективи розвитку: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / О. А. Тертиця, Н.Г. Фатюха. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 180 c.
 12. Фурсевич Д.Ю. Страхування кредитних ризиків: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Д.Ю Фурсевич, С.В. Шарова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 129 c.
 13. Харченко В.Ю. Оцінка фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.Ю. Харченко, І.Г. Пахомова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 134 c.
 14. Чернявський А.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємства: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.Д. Чернявський, І.Г. Пахомова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 128 c.
 15. Шаров Д.Ю. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» / Д.Ю. Шаров, О.А. Коваль. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 140 c.

Заочне:

 1. Лащенкова А.М. Оцінка фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.М. Лащенкова, С.В. Шарова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 161 c.
 2. Логвиненко В.В. Управління фінансовими потоками банку в системі забезпечення банківської безпеки: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Логвиненко, Н.Г. Фатюха. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 130 c.
 3. Ходаніч Є.С. Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Є.С. Ходаніч, С.В. Шарова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 161 c.
 4. Червякова В.В. Управління доходами і витратами банку: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.В. Червякова. – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 144 с.
 5. Черній О.П. Розвиток короткострокового кредитування аграрних підприємств: дипломна магістерська робота за спеціальністю 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» / О.П. Черній, С.В. Шарова – Запоріжжя: НУ «ЗП», 2020 – 114 c..
_____________________________________________________________________________________________
 

 

2023 рік
 
Фахове видання:
 
 1. Фатюха Н. Г., Мануковська В. В Проблематика підвищення рівня енергетичної безпеки України в умовах війни. Ефективна економіка №9, 2023. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.9.17. Режим доступу: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2156/
 
Нефахове видання:
 
 1. Фатюха Н.Г., Калєдіна О.Д. Необхідність проведення вертикального та горизонтального аналізу в економічному аналізі підприємства Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.36-37 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf//
 2. Фатюха Н.Г., Дмитрук Є.Р. Управління місцевими фінансами та їх формування в умовах воєного часу. Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.37-40/
 3. Фатюха Н.Г., Лотарьова С.О. Розвиток ринку цінних паперів в Україні Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.34-35 – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. Режим доступа:https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf/
 4. Шарова С.В., Волков М.С. Управління рентабельністю та конкурентоспроможністю підприємства як суб’єкта економічної діяльності країни. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 5. Шарова С.В., Жуков М.А. Підвищення рівня життя населення України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 6. Шарова С.В., Сілка С.І. Ризики державного боргу та їх вплив на боргову безпеку країни. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 7. Шарова С.В., Шубін В.В. Використання міжнародного досвіду забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 8. Шарова С.В., Чернявський А.Д. Вибір методики оцінки виробничих запасів на промислових підприємствах в умовах війни. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 375 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Шарова С.В., Христова-Поспєлова О.М. Аналіз фінансового стану підприємства в контексті відновлення економіки України. «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол.:В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 
2022 рік
 
Фахове видання:
 
Нефахове видання:
 1. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Аналіз податкових надходжень Державного бюджету України // Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 526-533. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-07-2022-tokio-yaponiya-arhiv//
 2. Фатюха Н. Г., Дендеберя В.О. Зміцнення податкових надходжень в доходах Державного бюджету України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 750-758. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-1-3-12-2022-boston-ssha-arhiv//
 3. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Сьогочасний стан цукрової галузі в контексті стабілізації продовольчої безпеки України // Progressive research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2022. Pp. 554-560. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv//
 4. Фатюха Н. Г., Фесик Я.А. Аналіз формування дохідної бази місцевих бюджетів України за 2019-2021 роки // Scientific research in the modern world. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2022. Pp. 876-882. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-scientific-research-in-the-modern-world-9-11-11-2022-toronto-kanada-arhiv//
2021 рік
 
Фахове видання:
 1. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Дослідження прямих іноземних інвестицій у розрізі регіонів України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (дата звернення: 24.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91/
 2. Фатюха Н.Г., Прищепа В.І. Аналіз структури та структурних зрушень фінансових результатів підприємств, які одержали прибуток за видами економічної діяльності Запорізької області // «RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMEN» : X міжнар. науч.-практ. конф., 12-14 груд. 2021 р. Мадрид. Іспанія. С. 755-758. Режим доступу :https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/RESULTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-AND-DEVELOPMENT-12-14.12.21.pdf/
 3. Фатюха Н. Г., Міхова М.Р. Прогнозування обсягу доходів бюджету м. Запоріжжя. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9708 (дата звернення: 28.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72/
 4. Пахомова І.Г., Зублевська Я.Ю. Методи виявлення банкрутства підприємства в сучасних умовах. Економічні студії. 2021. № 4. – URL: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2021/4(34)_2021.pdf (дата звернення: 27.09.2022)./
Нефахове видання:
 1. Фaтюхa Н. Г., Гуленкова А.С. Показники безпеки грошового ринку та інфляційних процесів. Їх характеристика в Україні. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Фaтюхa Н. Г., Клименко А.Д. Значення прямих іноземних інвестицій для розвитку економічної та інвестиційної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Фaтюхa Н. Г., Коваленко О.Є. Склад та структура сектору загального державного управління відповідно до вітчизняних і міжнародних методологічних засад статистики. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Фaтюхa Н. Г., Мануковська В.В. Характеристика статистичних показників при оцінці рівня бюджетної безпеки країни. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua//
 5. Фaтюхa Н. Г., Сілка С.І. Аналітична сутність індексу вартості життя. Спільні та відмінні риси між індексом споживчих цін та індексом вартості життя. «Тиждень науки-2021»: Тези дoпoвiдей нaукoвo-прaктичнoї кoнференцiї, Зaпoрiжжя, 19-23 квiтня 2021 р. Електрoн. дaнi. – Зaпoрiжжя : ЗНТУ, 2021, Укрaїнa. - Режим дoступу: http://www.zntu.edu.ua/
 6. Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Прямі іноземні інвестиції Запорізької області за видами економічної діяльності 2018-2021 рр. // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.271-273. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 7. Фатюха Н. Г., Мануковська В.В. Проблеми бюджетної безпеки України та шляхи підвищення її рівня // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 266-269. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана/
 8. Фатюха Н. Г., Міхова М. Р. Аналіз формування доходів м. Запоріжжя // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. - С.. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 9. Фатюха Н. Г., Прищепа В.І.. Інформаційна база статистичного дослідження фінансового стану підприємств // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (12–13 жовтня 2021року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С 269-271. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана./
 10. Шарова С.В., Козир К.А. Банкострахування - як сучасний метод мінімізації кредитного ризику банку. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./
 11. Шарова С.В., Міхова М.Р. Сучасний стан національної безпеки України в глобальному середовищі. Тиждень науки-2021. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-318-8./

_____________________________________________________________________________________________

Список наукових публікацій студентів (2009-2020рр.)

Сторінки