Ви є тут

Головна
Монографії:
 
2019 рік
 1. Андросова О. Ф. Стратегія формування ефективної корпоративної культури підприємств машинобудування: теорія і практика в умовах мінливого середовища: монографія / О. Ф. Андросова. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка, 2019. – 383 с.
2018 рік
 1. Шарова С.В. Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя:СТАТУС, 2018. – 200с.
2017 рік
 1. Андрющенко І. Є. Формування життєздатності промислових підприємств : монографія / І. Є. Андрющенко. – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – 329 с.
 2. Фатюха Н.Г. Статистичне забезпечення ідентифікації транспортно-логістичних протокластерів : монографія Н.Г.Фатюха. - Запоріжжя:СТАТУС, 2017. – 156с.

2016 рік

 1. Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія/ за ред.. С.В.Шарової, Н.М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. 
2015 рік
 1. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія/за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К.Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т. - Д.:НГУ,2015. - 455 с.
2014 рік
 1. Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи: [колективна монографія / за редакцією Ж.К.Нестеренко, Н.М.Левченко ], ЗНТУ. - Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. - 432с.: іл.,табл.
 
Навчальний посібник: 
 
2017 рік
 1. Бабенко-Левада В. Г., Катан Л. І.,Демчук Н. І. ,Журавльова Т. О. Банківська система / навч. посіб. / В. Г. Бабенко-Левада, Л. І. Катан, Н. І. Демчук, Т. О. Журавльова. - Дніпро : Пороги, 2017. - 444 с.
2015 рік
 1. Андросова О. Ф.,Череп А. В., Христофорова І. Б. Проектне фінансування. Навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» / О. Ф. Андросова, А. В. Череп, І. Б. Христофорова. - Запоріжжя : ЗНУ, – 2015. 201 с.
2014 рік
 1. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
2012 рік
 1. Андросова О. Ф.Бізнес-планування на промислових підприємствах.Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави та шляхи їх вирішення/ О. Ф. Андросова ISBN 978-966-599-403-9. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа].–Запоріжжя 2012 – 268 стор.116-148
 2. Андросова О. Ф.Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування/ О.Ф.Андросова, А.Ярковий , ФК -101 // Креативне управління фінансами: теорія і практика. 34-52 стор. ISBN 978966599415-2. Запорізький національний університет, [монографія / за ред. О. Г. Черепа]. Запоріжжя 2012 – 272 стор.34-52
2007 рік
 1. Андросова О. Ф., Череп А. В. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності: Монографія. – К.: Кондор , 2007. – 356 с.
 2. Череп А. В. , Андросова О.Ф. Банківські операції. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. – 410 с.