Ви є тут

Головна

5 квітня 2019 р. на базі кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного технічного університету було проведено II Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології», в якій брали участь близько 100 студентів та молодих учених (аспірантів) різних вищих навчальних закладів України (Запорізький національний технічний університет; Запорізький національний університет; Запорізький державний медичний університет; Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія м. Запоріжжя; Національний Технічний Університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Дніпровський національний університет залізничого транспорту ім. академика В. Лазаряна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Маріупольський державний університет).

Тематичні напрямки конференції:

1. Когнітивно-комунікативна парадигма знання

2. Сучасні проблеми лінгвістики тексту

3. Сучасна дискурсологія та концептологія

4. Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць

5. Розвиток словникового складу сучасних мов

6. Комунікативно-прагматичні аспекти перекладу

7. Особливості перекладу фахових текстів

8. Актуальні питання сучасного термінознавства

9. Лінгвопоетика та інтерпретація літературно-художніх творів

10. Соціальна комунікація. Кроскультурна комунікація

За результатами конференції було складено збірку тез доповідей учасників (PDF, 1,4 MБ)