Ви є тут

Головна

Прізвище:   Коцур

Ім'я:   Ігор

По батькові: Михайлович

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6394-7849

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-6346-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57202439769

Обліковий запис науковця (Google Scholar): 1tiN29IAAAAJ

 

Освіта: вища

 • {назва вищого навчального закладу, який закінчив}, {назва факультету}, {рік закінчення}, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «{спеціальність за дипломом}», спеціалізація – «{спеціалізація за дипломом}», кваліфікація за дипломом – «{кваліфікація за дипломом}»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.14.05 «Теоретичні основи теплотехніки»:
  «Оптимизация режимов сушки электроизоляции активной части силовых трансформаторов в парах теплоносителя», рік захисту – 1989, Ордена Трудового Красного Знамени Институт тепло- массообмена им. А.В. Лыкова АН БССР

Наукові інтереси:

 • САПР Електричних машин
 • ...

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • Коцур, И.М.Особенности режимов работы модифицированной системы импульсного регулирования асинхронного двигателя с фазным ротором[Текст] / И.М. Коцур, П.Д, Андриенко, М.И. Коцур, Н.Н. Олейниченко // Електро-механічні і енергозберігаючі системи. –Кременчуг: КрНУ, 2012. –№3/2012 (19). – С. 163–165.
 • Коцур М. И. Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором [Текст] / М. И. Коцур, И. М. Коцур, А. В. Близняков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –2015. – №1/8(73). – С.27-30

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Коцур, І.М. Визначення термомеханічної стійкості короткозамкненої обмотки ротора асинхронного двигуна в динамічних режимах роботи [Текст] / І.М. Коцур, М.І. Коцур, П.Д. Андрієнко, М.В. Чернишов // Материалы Международной научно-технической конференции «Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах», - Севастополь. – 2010
 • Коцур І.М. Моделювання термомеханічних напруг коротко-замкнених роторів кранових асинхронних двигунів в повторно-короткочасних режимах роботи // Збірник тез доповідей регіональної НПК «Тиждень науки-2011», 11-15 квітня 2011 р. ЗНТУ, Запоріжжя.
 • Коцур, И.М. Моделирование электромагнитных, энергетических и тепловых процессов в асинхронном электроприводе [Текст] / И.М. Коцур, М.И. Коцур // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2012, С. 60-62
 • Коцур І.М. Побудова імітаційної моделі кранового  асинхронного двигуна з фазним ротором [Текст] / І.М. Коцур // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 9-13 квітня 2012 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 408 с., том №1, С. 75
 • Коцур, И.М. Особенности теплового состояния асинхронного двигателя с модифицированной системой импульсного регулирования в повторно-кратковременных режимах работы [Текст] /И.М. Коцур,  М.И. Коцур // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: Материалы международной научно-технической конференции. - Севастополь: СевНТУ, 2013, С. 54-56
 • Коцур І.М. Особливості теплового стану асинхронного двигуна з модифікованою системою імпульсного керування в повторно короткочасних режимах роботи [Текст] / І.М. Коцур // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м Запоріжжя. 14-18 квітня 2014 р. ЗНТУ/ редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.  
 • Андриенко, Д.С. Преобразователь для электропривода соглассованного вращения асинхронных двигателей с фазным ротором [Текст] /Д. С. Андриенко, П. Д. Андриенко, М. И., И. М. Коцур // Энергосбережение, Энергетика, Энергоаудит: матеріали  XX Міжнародної НТК "Силова електроніка та енергоефективність", м.Одеса, 15-19 вересня 2014р– Харьков.: ХПИ, 2014, №9(128), Т2. – С. 37 – 42.
 • Коцур, И.М. Особенности ударного теплового воздействия на асинхронный двигатель с модифицированной системой импульсного регулирования в условиях частых пусков [Текст] / И.М. Коцур, М.И. Коцур //Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электроэнергетических системах: материалы Международной научно – технической конференции,. – Севастополь: СевНТУ, 2014. – С. 35 – 37.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: