Ви є тут

Головна

Прізвище: Фасоляк

Ім'я: Антон

По батькові: Володимирович

 

Посада: старший викладач "кафедри "Вища метаматика"

Участь у роботі рад та державних структур: відповідальний за ведення сторінки «Кафедра вищої математика» на сайті НУ «Запорізька політехніка», член конференції трудового колективу університету

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5874-1368

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний факультет, 2014, [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «математика», спеціалізація – «алгебра та теорія чисел», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 

Дисертації:

 • кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04 «механіка твердого деформівного тіла»:
  «Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пружному середовищі», рік захисту – 2018, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • механіка деформівного твердого тіла

Дисципліни, які викладає:

 • вища математика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 34, з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 0.

 • Пожуєв А.В., Пожуєв В.І., Фасоляк А.В. Математичні моделі та методи розрахунку нестаціонарної динаміки циліндричних оболонок у тривимірному пружному середовищі // Запоріжжя: СТАТУС, 2019. – 152 с.
 • Fasoliak A.V. Application of the Bipolar Coordinate System to Modeling of the Cylindrical Shell Dynamic in Elastic Medium with Free Surface / A.V. Fasoliak, V.I. Pozhuev // International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol. 06, Issue 06. – P. 1820–1825
 • Пожуєв В.І. Моделювання динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі за допомогою біполярної системи координат / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк // ж-л Проблеми обчислюваної механіки та міцності конструкцій. – Дніпро, 2018. – Вип. 29. – С. 168-182
 • Пожуев В. І. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А. В. Фасоляк, В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв // ж-л Вісник Дніпровського національного університету (Серія: Механіка неоднорідних структур). – Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2017. – № 2(21) – С. 148-165
 • Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // ж-л Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 2. – С. 277-289
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Пожуєв А.В. Моделювання нестаціонарної динаміки підземних циліндричних об’єктів із використанням біполярної системи координат / А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк, О.М. Міхайлуца // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій: матеріали IV міжнародної науково-технічної конф., 20-21 червня 2019 р.: тези доп. – Тернопіль, 2019. – С. 52-53
 • Фасоляк А.В. Напружено-деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях / А.В. Фасоляк, Т.О. Штефан // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2019), м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 80
 • Пожуєв В.І. Нестаціонарна динаміка підземного трубопроводу неглибокого залягання / В.І. Пожуєв, А.В. Фасоляк // Математичні проблеми технічної механіки: матеріали міжнародної наукової конф., м. Кам’яньске, 16-19 квітня 2018 р. – С. 73
 • Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // міжнародна науково-технічна конф. «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок), м. Запоріжжя, 25-28 травня 2017 р.
 • Фасоляк А.В. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, нескінченно довгої циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // матеріали наукової конф. «Актуальні проблеми математики та інформатики». – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 116-117
 • Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2017), м. Дніпро, 28-30 березня 2017 р. - Дніпро: НМетАУ, 2017.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь,за роками
 

Відзнаки та нагороди

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216; 209
тел.: +38(061)7698-446; +38(061)7698-243
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua