Ви є тут

Головна

2018 рік

1. Пожуєв В.І. Застосування біполярної системи координат до моделювання динаміки двох коаксіальних оболонок у пружному середовищі / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк // ж-л Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 1. – С. 97-108

2. Пожуєв В.І. Моделювання динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі за допомогою біполярної системи координат / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк // ж-л Проблеми обчислюваної механіки та міцності конструкцій. – Дніпро, 2018. – Вип. 29. – С. 168-182

3. Fasoliak A.V. Application of the Bipolar Coordinate System to Modeling of the Cylindrical Shell Dynamic in Elastic Medium with Free Surface / A.V. Fasoliak, V.I. Pozhuev // International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol. 06, Issue 06. – P. 1820–1825

4. Фасоляк А.В. Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пружному середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Фасоляк Антон Володимирович. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.

2017 рік

1. Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантаженнях / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв // ж-л Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – 2017. – Вип. 26. – С. 142-152

2. Фасоляк А.В. Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках / А.В. Фасоляк, В.И. Пожуєв // ж-л Техническая механика. – 2017. – № 1. – С. 91-99

3. Пожуєв В.І. Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному інерційному середовищі / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // ж-л Техническая механика. – 2017. – № 3. – С. 90-99

4. Пожуев В.І. Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк // ж-л Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2017. – № 1. – С. 84-91

5. Пожуев В. І. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А. В. Фасоляк, В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв // ж-л Вісник Дніпровського національного університету (Серія: Механіка неоднорідних структур). – Дніпро: ДНУ ім. О. Гончара, 2017. - № 2(21) – С. 148-165

6. Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // ж-л Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 2. – С. 277-289

2016 рік

1. Пожуєв В.І, Пожуєв А.В., Фасоляк А.В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі з вільною поверхнею // ж-л Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – № 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 119-126

2. Пожуєв А.В., Фасоляк А.В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією навантажень, що розшиються // ж-л Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 200-213

3. Пожуєв В.І, Пожуєв А.В., Фасоляк А.В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень // ж-л Вісник Запорізького національного університету (Серія: Фізико-математичні науки). – № 2. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 201-213

2015 рік

Фасоляк А.В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень // ж-л Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – № 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 108-114