Ви є тут

Головна

2021 рік

Фасоляк А.В. Математичне моделювання нестаціонарної динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі / А.В. Фасоляк // Тиждень науки НУ «Запорізька політехніка». Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 89-90

2020 рік

Фасоляк А.В. Математичне моделювання нестаціонарної динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі / А.В. Фасоляк // Тиждень науки НУ «Запорізька політехніка». Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 104-105

2019 рік

1. Фасоляк А.В. Напружено-деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях / А.В. Фасоляк, Т.О. Штефан // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2019), м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 80

2. Фасоляк А.В. Математичне моделювання нестаціонарної динаміки тунелів та трубопроводів неглибокого залягання / А.В. Фасоляк // Тиждень науки ЗНТУ. Машинобудівний факультет: щорічна наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відповід. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 146-148

3. Пожуєв А.В. Моделювання нестаціонарної динаміки підземних циліндричних об’єктів із використанням біполярної системи координат / А.В. Пожуєв, А.В. Фасоляк, О.М. Міхайлуца // Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій: матеріали IV міжнародної науково-технічної конф., 20-21 червня 2019 р.: тези доп. – Тернопіль, 2019. – С. 52-53

2018 рік

1. Пожуєв В.І. Нестаціонарна динаміка підземного трубопроводу неглибокого залягання / В.І. Пожуєв, А.В. Фасоляк // Математичні проблеми технічної механіки: матеріали міжнародної наукової конф., м. Кам’яньске, 16-19 квітня 2018 р. – С. 73

2. Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з двома коаксіальними циліндричними порожнинами, які підкріплені тонкими оболонками / А.В. Фасоляк // Тиждень науки ЗНТУ-2018: щорічна наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відповід. ред.). Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 294

2017 рік

1. Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2017), м. Дніпро, 28-30 березня 2017 р. - Дніпро: НМетАУ, 2017.

2. Фасоляк А.В. Динаміка циліндричної оболонки у пружному півпросторі, під дією нормальних вісесиметричних поверхневих навантажень / А.В. Фасоляк // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 265-266

3. Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // міжнародна науково-технічна конф. «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок), м. Запоріжжя, 25-28 травня 2017 р.

4. Фасоляк А.В. Динаміка циліндричної оболонки у пружному тривимірному середовищі із вільною поверхнею, площина якої перпендикулярна осі оболонки / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв // міжнародна науково-технічна конф. «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій» (Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок), м. Запоріжжя, 25-28 травня 2017 р.

5. Фасоляк А.В. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, нескінченно довгої циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // матеріали наукової конф. «Актуальні проблеми математики та інформатики». – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – С. 116-117

2016 рік

1. Фасоляк А.В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих динамічних навантажень // Тиждень науки-2016. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 74-75

2. Фасоляк А.В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією динамічних поверхневих навантажень // Тиждень науки-2016. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 185-186

2015 рік

Нагорний Ю.І., Фасоляк А.В. Динамічна реакція пластини, що має контурне пружне защемлення // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 277

2014 рік

Фасоляк А.В., Столярчук І.А. Дослідження некласичного підходу до розв’язання алгебраїчних рівнянь з точки зору теорії Галуа // АПМІ-2014: матеріали накової конф. – м. Запоріжжя, 24-25 квітня 2014 р. – С. 80-82

2013 рік

Фасоляк А.В., Столярчук І.А. Застосування властивостей характерів лінійних представлень при дослідженні розкладу представлення на незвідні // АПМІ-2013: матеріали накової конф. – м. Запоріжжя, 25-26 квітня 2013 р. – С. 87-88

2012 рік

Фасоляк А.В., Стєганцев Є.В. Циліндри в псевдоевклідовому просторі // АПМІ-2012: матеріали накової конф. – м. Запоріжжя, 26-27 квітня 2012 р. – С. 57-58