Ви є тут

Головна

Прізвище: Беженов

Ім'я: Сергій

По батькові: Олександрович

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: Секретар вченої ради машинобудівного інституту, член вченої ради транспортного факультету, вчений секретар семінару для попередньої експертизи дисертацій зі спеціальності 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-7329-356X

Обліковий запис науковця (Scopus): 6506750600

Обліковий запис науковця (Web of Science): F-8519-2018

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом – «Машини і технологія обробки металів тиском», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  «Використання акустичної емісії для оцінювання міцності та руйнування зразків і деталей авіаційних ГТД при статичному і динамічному навантажуванні», рік захисту – 1993.

Наукові інтереси:

 • Розробка та вдосконалення методів ефективного оцінювання працездатності конструкційних матеріалів в умовах багатоциклової втоми.

Дисципліни, які викладає:

 • Гідравліка, гідро- та пневмопривід.
 • Основи газової динаміки.
 • Теорія тепло- і масоперенесення в матеріалах.
 • Технічна механіка рідини та газу.
 • Гідрогазодинаміка.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Беженов С.А. Оценка циклической деградации конструкционных материалов с применением метода АЭ //Вісник Запорізького національного університету: фізико-математичні науки. – 2015. – № 3. – С. 28 - 35.
 • Беженов С.А. Применение АЭ-контроля для оценки характеристик сопротивления многоцикловой усталости конструкционных материалов в условиях неоднородного напряженного состояния //Надійність і довговічність машин і споруд. – 2015. – Вип. 40. – С. 60 - 68.
 • Беженов С. Застосування методу акустичної емісії для оцінювання впливу поверхневого зміцнення на характеристики опору багатоцикловій втомі залізовуглецевих сплавів //Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – № 3 (71). – С. 204 - 214.

Всього наукових праць: 46, з них патентів – 4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Беженов, С.О. Оцінювання граничного стану матеріалів авіаційних гтд в умовах багатоциклової втоми за інформативними параметрами акустичної емісії. [Текст] / С.О. Беженов, В.Ю. Коцюба, С.М. Пахолка // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.19–20.
 • Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. Определение характеристик сопротивления усталости изделий из сплавов титана в рамках акустоэмиссионной модели циклической деградации конструкционных материалов /Титан-2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя 3-4 листопада 2016 року); ЗНТУ, АО «Мотор-Сич». – Запоріжжя, 2016. – С. 125-127.
 • Беженов С.А., Пахолка С.Н. Влияние технологических методов повышения ресурса ответственных деталей ГТД на акустоэмиссионные характеристики конструкционных материалов при их циклическом нагружении /Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А.Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов»: Сборник материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2016. – С. 28 - 29.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота виконкому Запорізької міської ради, грудень 2019
 • Почесна грамота департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, листопад 2016
 • Почесна грамота Запорізького міського голови, 2014
 • Нагрудний знак ЗНТУ «За бездоганну працю» III ступеня, 2013
 • Почесна грамота Жовтневої райадміністрації, вересень 2012
 • Почесна грамота ЗНТУ, грудень 2008

Рік початку діяльності в університеті: 1984

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (вільно)

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, І навчальний корпус ЗНТУ
аудиторія (кабінет): 137