Ви є тут

Головна

Міжнародні та Всеукраїнські конференції

 1. Bezhenov, S. Reduction of detonation effects in gasoline internal combustion engines using water injection [Текст] / S. Bezhenov, R. Sukhonos, S. Rusylo // Modernity and current problems of society regarding the development of science : XXX International science conf., July 31– August 02, 2023 : Proceedings. – Graz, Austria. – Pp. 150–151.
 2. Беженов, С. О. Моделювання деградації матеріалів ковальськоштампувального обладнання в умовах багатоциклової втоми [Текст] / С. О. Беженов, В. В. Широкобоков, А. А. Ленок // Інновації, моделювання, технології в машинобудуванні та металургії : ХІІ Міжнарод. наук-техн. конф., 28-29 жовтня 2021 р., Харків : Матеріали. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – С. 8–9.
 3. Беженов, С.О. Оцінювання граничного стану матеріалів авіаційних гтд в умовах багатоциклової втоми за інформативними параметрами акустичної емісії. [Текст] / С.О. Беженов, В.Ю. Коцюба, С.М. Пахолка // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.19–20.
 4. Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. Определение характеристик сопротивления усталости изделий из сплавов титана в рамках акустоэмиссионной модели циклической деградации конструкционных материалов /Титан-2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя 3-4 листопада 2016 року); ЗНТУ, АО «Мотор-Сич». – Запоріжжя, 2016. – С. 125-127.
 5. Беженов С.А., Пахолка С.Н. Влияние технологических методов повышения ресурса ответственных деталей ГТД на акустоэмиссионные характеристики конструкционных материалов при их циклическом нагружении /Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А.Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов»: Сборник материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2016. – С. 28 - 29.
 6. Беженов С.А. Особенности применения акустоэмиссионной модели циклической деградации конструкционных материалов при наличии существенного разброса результатов испытаний на усталость /Деформация и разрушение материалов и наноматериалов: сборник материалов VI международной конференции (Москва 10-13 ноября 2015 года). – М.: ИМЕТ РАН, 2015. – С. 854 - 855.
 7. Беженов С.О. Акустоемісійна модель циклічного деградування виробів з конструкційних металевих матеріалів /Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції (Тернопіль 21-24 вересня 2015 року); МОН України, ТНТУ ім. Івана Пулюя. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – С. 64 - 67.
 8. Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. Возможности метода АЭ для оценки прочностных свойств ответственных деталей ГТД /Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов Междунар. н.-т. конф. – АО «Мотор-Сич». – Запорожье, 2014. – С. 109 - 111.
 9. Беженов С.О. Оцінювання впливу технічного стану поверхні лопаток ГТД зі сплаву ВТ8 на характеристики опору втомі за результатами АЕ – контролю /Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 151 - 153.
 10. Беженов С.А. Возможности метода АЭ для оценки дефектности поверхностного слоя и прогнозирования прочностных свойств конструкционных материалов, испытывающих циклические нагрузки /Международные Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А.Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов»: Сборник материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2014. – С. 78 - 79.
 11. Беженов С.А. Прогнозирование долговечности лопаток ГТД по их АЭ характеристикам /Проблеми динаміки і міцності в турбомашинобудуванні: Тези допов. 5-ї Міжнародної науково-техн. конф.; під. ред. А.П.Зіньковського. – К.: Ін-т проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, 2014. – С. 11 - 12.
 12. Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н., Беженов А.И. Об оценке характеристик сопротивления усталости конструкционных материалов по их АЭ характеристиками /Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов Х Междунар. н.-т. конф. – АО «Мотор-Сич». – Запорожье, 2013. – С. 32 - 33.
 13. Беженов С.А. Применение АЭ контроля для оценки характеристик сопротивления много-цикловой усталости конструкционных материалов в условиях неоднородного напряженного состояния /Втома та термовтома матеріалів і елементів конструкцій: Тези допов. Міжнародної науково-техн. конф.; під. ред. В.О.Стрижало. – К.: Ін-т проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, 2013. – С. 12 - 14.
 14. Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н., Беженов А.И. Оценка влияния различных видов поверхностного упрочнения на долговечность изделий из сплава ВТ8 /Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов ІХ Междунар. н.-т. конф. – АО «Мотор-Сич». – Запорожье, 2012. – С. 52 - 54.
 15. Беженов С.О. Прогнозування за результатами АЕ-контролю ресурсу виробів, що експлуатуються в умовах багато циклової втоми /Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов ІХ Междунар. н.-т. конф. – АО «Мотор-Сич». – Запорожье, 2012. – С. 18 - 22.
 16. Беженов С.А. Применение акустической эмиссии для определения механических свойств конструкционных материалов в условиях многоцикловой усталости /Научные чтения им. чл.-корр. РАН И.А.Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов»: Сборник материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2012. – С. 93 - 95.
 17. Беженов С.А. Модель многоцикловой усталости конструкционных металлических материалов /Деформация и разрушение материалов и наноматериалов: сборник материалов IV международной конференции. – М.: ИМЕТ РАН, 2011. – С. 877 - 878.
 18. Беженов С.А. Об определении положения полюса кривых многоцикловой усталости конструкционных металлических материалов /Проблеми динаміки і міцності в турбомашинобудуванні: Тези допов. 4-ї Міжнародної науково-техн. конф.; під. ред. В.Т.Трощенка і А.П.Зіньковського. – К.: Ін-т проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, 2011. – С. 17 - 18.
 19. Беженов С.А. Некоторые аспекты теории многоцикловой усталости металлических материалов /Міцність матеріалів та елементів конструкцій: Тези допов. Міжнародної науково-техн. конф.; відп. ред. В.Т.Трощенко (в 2х томах). – К.: Ін-т проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України, 2010. – Т.1. – С. 31 - 32.
 20. Беженов С.А. Кинетика деградации конструкционных металлических материалов в условиях многоцикловой усталости /Деформация и разрушение материалов и наноматериалов – DFM2009: сборник материалов III международной конференции под общей редакцией академика Д.А.Банных (в 2х томах). – М.: Интерконтакт Наука, 2009. – Т.1, С. 30.
 21. Беженов С.А., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н., Беженов А.И. К вопросу определения характеристик сопротивления усталости металлических материалов /Deformation & Fracture of materials – DFM2006: Book of articles, ed. by Yu.K.Kovneristiy et al. – Moscow: Interkontakt Nauka, 2006. – С. 62 - 65.
 22. Беженов С.А., Беженов А.И. Некоторые аспекты упрочнения углеродистых конструкционных сталей /Фракталы и прикладная синергетика 2005: Сб статей. – М.: Интерконтакт Наука, 2005. – С. 273 - 274.
 23. Беженов С.А., Беженов А.И., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. К вопросу упрочнения углеродистых сталей /Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – С. 110 - 112.
 24. Беженов С.А. Исследование кинетики процессов деформирования и разрушения конструкционных металлических материалов методом акустической эмиссии /Прочность неоднородных структур: Тез. докл. II Евразийской научно-практ. конф. (г. Москва, 20-22 апреля 2004) – М.: МИСиС, 2004. – С. 164.
 25. Беженов А.И., Беженов С.А., Костенко А.Г. Исследование несущей способности жаропрочных сплавов в условиях действия циклических нагрузок /Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – С. 66-67.
 26. Беженов С.А., Беженов А.И., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. К вопросу оценки несущей способности конструкционных углеродистых сталей в условиях многоцикловой усталости /Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – С. 19-21.
 27. Sergey Bezhenov To the problem of investigation of the fatigue process of Ni-alloy via acoustic emission /Aims for future of engineering science: IV Int. sci. conf. (Igalo, Montenegro, July 2-8). – Abstracts. : Gaudeamus, 2003. – P. 21.
 28. Беженов С.А., Беженов А.И., Коцюба В.Ю. Исследование связи между процессами деформации и разрушения сплава никеля при разных условиях нагружения /Современные проблемы механики сплошной среды. Труды VIII Международной конференции, г. Ростов-на-Дону, 14-18 окт. 2002 г. – Т.2. – Ростов-на-Дону: «Новая книга», 2003. – С. 20-23.
 29. Беженов С.А., Беженов А.И., Коцюба В.Ю., Пахолка С.Н. Исследование акустико-эмиссионных характеристик углеродистых сталей с различной технологической наследственностью /Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок: Мат. II междунар. н.-т. конф. (г. Алушта, 23- 28 сент. 2002) – Запорожье: ЗНТУ, 2002. – С. 122 - 124.
 30. Беженов А.И., Беженов С.А. Об одном подходе к оценке технического состояния деталей машин в условиях циклического деформирования с использованием акустической эмиссии /Современные проблемы механики сплошной среды. Труды VII Международной конференции, г. Ростов-на-Дону, 20-24 окт. 2001 г. – Т.1. – Ростов-на-Дону: изд-во СКНЦВШ, 2002. – С. 34-37.
 31. Беженов С.О. До проблеми прогнозування працездатності лопаток ГТД методом акустичної емісії /Нові технології, методи обробки та зміцнення деталей енергетичних установок: Збірник наукових праць Міжнародної конференції . – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С. 13-15.
 32. Беженов С.А., Коба Д.С. К вопросу оценки качества металлопродукции методом акустической эмиссии /Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник праць IX Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – С. 69-71.
 33. Беженов С.А. К вопросу определения напряженно-деформированного состояния материала с учетом пластической зоны у вершины трещины /Современные проблемы механики сплошной среды. Труды V Международной конференции, г. Ростов-на-Дону, 12-14 окт. 1999 г. – Т.1. – Ростов-на-Дону: изд-во СКНЦВШ, 2000. – С. 27-31.
 34. Беженов О.І., Беженов С.О. До проблеми ідентифікації лопаток ГТД, що мають низькі характеристики опору втомі /Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. наук. праць ЗДТУ. –Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – С. 47-48.
 35. Беженов А.И., Беженов С.А. Применение метода акустической эмиссии для контроля влияния неметаллических включений на прочность конструкционных сплавов /Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: Сб. тр. VIII н.-т. конф. (Запорожье, 9-11 сент. 1997 г.). – Запорожье: ЗГТУ, 1997. – С. 42-44.
 36. Беженов С.А. Оценка эффективности модификации сплавов методом акустической эмиссии /Неметаллические включения и газы в литейных сплавах: Сб. тр. VIII н.-т. конф. (Запорожье, 9-11 сент. 1997 г.). – Запорожье: ЗГТУ, 1997. – С. 95-97.
 37. Беженов А.И., Беженов С.А. Использование АЭ-эффекта для контроля трещинообразования в сплавах никеля /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Мат. VI Междунар. конф. (г. Запорожье, 27 - 29 сент. 1995) – Ч.1. – Запорожье: ЗГТУ, 1995. – С. 53 - 54.
 38. Беженов С.А. К вопросу о разработке критериев оценки технического состояния конструкционных материалов /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Мат. VI Междунар. конф. (г. Запорожье, 27 - 29 сент. 1995) – Ч.1. – Запорожье: ЗГТУ, 1995. – С. 51 - 52.
 39. Беженов С.А. О комплексном подходе к описанию процессов разрушения, связанных с особенностями изготовления деталей машин /Механика и новые технологии: Тез. докл. н.-т. конф. (г. Севастополь, 5 -10 сент.1995) – Севастополь: СевГТУ, 1995. – С. 11-13.
 40. Беженов С.А. К вопросу реализации ресурса деталей ГТД по их техническому состоянию с применением метода акустической эмиссии /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Мат. V н.-т. конф. (г. Запорожье, 23- 25 сент. 1992) – Запорожье: ЗМИ, 1992. – С. 34 - 35.
 41. Беженов С.А. О применении метода акустической эмиссии для оценки характеристик сопротивления усталости /Технологич. проблемы прочн. несущих конструкций: Труды Всесоюзн. конф. (г. Запорожье, 24-26 сент.1991) – Запорожье, 1991. – Т.2, Ч.2. – С. 242-247.
 42. Беженов С.А. О применении акустико-эмиссионного контроля для анализа усталостного разрушения материалов /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Сб. научн. тр. – К.: УМК ВО, 1991. – С. 28-29.
 43. Ройтман А.Б., Беженов С.А. Исследование кинетики усталостного разрушения методом акустической эмиссии /Трещиностойкость материалов и элементов конструкций: Тез. докл. III Всесоюзн. симп. по механике разрушения (г. Житомир, 24-26 окт.1990) – К.: ИПП АН УССР, 1990. – Ч.1. – С. 106.
 44. Беженов А.И., Ройтман А.Б., Беженов С.А. Определение стадий усталостного разрушения методом акустической эмиссии /XXIII Всесоюзн. совещание по проблемам прочности двигателей: Тез. докл. – М., 1990. – С. 21-22.
 45. Беженов С.А. Исследование влияния состояния поверхностного слоя никелевого сплава на его долговечность в условиях циклического нагружения /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Мат. IV Всесоюзн. конф. (г. Запорожье, 27- 29 сент. 1988) – Запорожье: ЗМИ, 1988. – С. 31 - 32.
 46. Беженов С.А., Куземко В.А. Исследование малоцикловой усталости в условиях вибрации методом акустической эмиссии /Повышение надежн. и долговечн. машин и сооруж.: Тез. докл. III республ. н.-т. конф. (г. Запорожье 23-35 окт.1988) – К.: ИПП АН УССР, 1988. – Ч.2. – С. 6.
 47. Беженов С.А. К вопросу разработки критерия выбора оптимального режима поверхностного упрочнения материала /Тез. докл. обл. научно-практ. конф. (г. Запорожье, 12-15 сент. 1986) – Запорожье: ЗМИ, 1986. – С. 9.
 48. Беженов С.А. Упрочнение сплава ЭИ437БВД с позиций стадийности процесса разрушения /Новые констр. стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий: Мат. III Всесоюзн. конф. (г. Запорожье, 27- 29 сент. 1986) – Запорожье: ЗМИ, 1986. – С. 65 - 66.

Тиждень науки

 1. Беженов, С. О. Про деякі результати акустоемісійного моніторингу матеріалів в умовах періодичних навантажень [Електронний ресурс] / С. О. Беженов, С. М. Пахолка // Тиждень науки-2023. Транспортний факультет : наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : тези доп. / Редкол.: В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 67–68.
 2. Корнійчук, Д. Ф. Аналіз параметрів ефективності процесу нагрівання термічно масивних виробів з високовуглецевих сталей [Електронний ресурс] / Д. Ф. Корнійчук, С. О. Беженов // Тиждень науки-2023. Транспортний факультет : наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : тези доп. / Редкол.: В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 68–70.
 3. Русило, С. В. Про зменшення детонаційних ефектів в бензинових комбінованих двигунах внутрішнього згорання шляхом впорскування води [Електронний ресурс] / С. В. Русило, С. О. Беженов, Р. Ф. Сухонос // Тиждень науки-2023. Транспортний факультет : наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : тези доп. / Редкол.: В. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 70–71.
 4. Беженов, С. О. Аналіз параметрів ефективності процесу нагрівання термічно масивних виробів з середньовуглецевих сталей [Електронний ресурс] / А. І. Сокольський, С.О. Беженов // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.134–136.
 5. Беженов, С. О. Про організацію та деякі результати випробувань на втому матеріалів різних класів у різному технічному стані з використанням АЕ моніторингу [Електронний ресурс] / С.О. Беженов, С.М. Пахолка // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.136–137.
 6. Беженов, С. О. Оцінювання роботоздатності авіаційних матеріалів різних класів в умовах багатоциклової втоми на основі методу акустичної емісії [Електронний ресурс] / С. О. Беженов, С. М. Пахолка // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 60.
 7. Беженов, С. О. Аналіз параметрів ефективності процесу нагрівання термічно масивних виробів з маловуглецевих сталей [Електронний ресурс] / С. О. Беженов, В. А. Воробєй // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 61–62.
 8. Беженов, С.О. Аналіз залежностей між інформативними параметрами акустичної емісії та критеріями граничного стану авіаційних матеріалів [Електронний ресурс] / С.О. Беженов, С.М. Пахолка // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 53–54.
 9. Гончаренко, Д.А. Порівняльний аналіз ефективності процесів нагрівання термічно масивних виробів з легованих сталей різних груп [Електронний ресурс] / Д.А. Гончаренко, С.О. Беженов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 54–56.
 10. Беженов, С.О. Аналіз циклічних акустоемісійних характеристик авіаційних матеріалів у різному технічному стані [Електронний ресурс] / С.О. Беженов, С.М. Пахолка // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 75–76.
 11. Набережний, Г.Г. Аналіз факторів, що впливають на ефективність процесу нагрівання термічно масивних виробів з малолегованих манганових сталей [Електронний ресурс] / Г.Г. Набережний, С.О. Беженов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.80–82.
 12. Беженов, С.О. Оцінювання міри пошкодженості конструкційних матеріалів в умовах багатоциклової втоми за параметрами сигналів акустичної емісії [Електронний ресурс] / С.О. Беженов, С.М. Пахолка // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 152.
 13. Петрушенков, А.П. Вплив параметрів русла на стан потоків у відкритих каналах прямокутного перерізу [Електронний ресурс] / А.П. Петрушенков, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 152-154.
 14. Тімченко, П.Ф. Аналіз ефективності процесу нагрівання термічно масивних виробів з хромонікелевих сталей [Електронний ресурс] / П.Ф. Тімченко, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 155-157.
 15. Беженов, С.О. Оцінювання ефективності технологічних методів підвищення ресурсу акустоемісійним методом [Електронний ресурс] / С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.146-147.
 16. Булатов, Є.Г. Аналіз умов виникнення гідравлічного стрибка у відкритих каналах прямокутного перерізу [Електронний ресурс] / Є.Г. Булатов, С.О. Беженов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 147-148.
 17. Беженов С.О. Оцінювання характеристик опору втомі виробів неруйнівним методом за умови суттєвого розсіювання експериментальних результатів [Текст] /С.О. Беженов //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 94-95.
 18. Беженов С.О. Дослідження параметрів процесу нагрівання термічно масивних виробів з хромистих сталей [Текст] /С.О. Беженов, В.В. Рубцов //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 95-97.
 19. Беженов С.О. Оцінювання дефектності поверхневого шару виробів з конструкційних матеріалів за циклічними АЕ характеристиками /С.О. Беженов //Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 208.
 20. Беженов С.О. Аналіз причин та наслідків явища гідроудару в гідросистемах обладнання зварювального виробництва /С.О. Беженов, М.М. Ходус //Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 209.
 21. Беженов С.О. Оцінювання ефекту поверхневого зміцнення залізовуглецевих сплавів за їх статичними та циклічними АЕ-характеристиками //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 68.
 22. Беженов С.О. Застосування АЕ-контролю для оцінювання працездатності виробів з конструкційних матеріалів, що експлуатуються в умовах багатоциклової втоми //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.105.
 23. Беженов С.О. До розробки моделі багато циклової втоми конструкційних металевих матеріалів //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.124-125.
 24. Беженов С.О., Деканов В.О. Дослідження гідроудару в гідросистемах авіаційних двигунів //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 228-229.