Ви є тут

Головна

Прізвище: Переверзєва

Ім'я: Анна

По батькові: Василівна

 

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

 

Участь у роботі рад і державних структур:

 • Член Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертаційних робіт Д 52.051.06 Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8391-6636

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, економічний факультет, 2007 р., Економічна кібернетика, магістр з економічної кібернетики
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»: «Інституціональне середовище розвитку людського капіталу в умовах глобалізації», 2012 р. – 2012 р., Класичний приватний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка»: «Комплексний розвиток людських ресурсів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: регіональний вимір», 2019 р. – 2019 р., Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Наукові інтереси:

 • Управління людськими ресурсами
 • Бізнес-стратегії на міжнародних ринках
 • Особливості діяльності експортоорієнтованих фірм

Дисципліни, які викладає:

 • Кон’юнктура економіки зарубіжних країн
 • Експортоорієнтована діяльність фірм
 • Бізнес стратегії європейського бізнесу
 • Кон’юнктура світових товарних ринків

Основні наукові роботи (публікації):

 • Pereverzieva A. V. A methodical approach to the assessment of human resources` interactons. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovaton (JEMI). 2019.  Т. 15.  № 1.  C. 171-204.  (Web of Science, Index Copernicus).
 • Pereverzieva A. V., Volkov  V. P. The Method of Comprehensive Development Assessment based on Multy-Component. Analysis. International Journal of Economics & Business Administration. 2019.  Т. 7.  № 4.  C. 483-503.  (SCOPUS).
 • Pereverzieva A. V., Volkov V. P. Assessment method of social enterpreneurships nature and its development. Management and entrepreneurship: trends of development. 2020. Т. 1. № No11. C. Pp. 113-131. URL: DOI 10.26661/2522-1566/2020-1/11-08.1. https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/12. (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, ROAD, WorldCat, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals, Google Scholar, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor indexing, Open Access, ISSN-L: 2617-7064 ).
 • Переверзєва А. В., Волков В. П. Дослідження моделі соціального підприємництва як інноваційної форми бізнесу. Вісник Одеського національного економічного університету. 2020. Т. 1-2. № №274-275. С.28-40. (Index Copernicus, CrossRef, ROAD, Ulrichsweb).
 • Pereverzieva A. V., Осаул А. О., Gavrilova K. . Social entrepreneurship and classical entreprise with social responsibility analysis: advantages and disadvantages. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences. 2020. Т. 3. № №47. C. 46-50.  URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1407. (Index Copernicus).
 • Переверзєва А. В., Садомський О. О. Проблеми виходу українських підприємств на європейські ринки. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. С.70-78.
 • Переверзєва А. В., Мержинський Є. К. Цифровізація економіки в країнах ЄС: досвід для України. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. С.80-89.

Всього наукових праць: більше 120 наукових праць, з них патентів – 1, свідоцтв про реєстрацію авторського права - 7, монографій – 2, навчальних посібників – 20.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Переверзєва А. В., Чупилка Д. Україна в міжнародному поділі праці: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  C. 109-110.
 • Переверзєва  А. Формування енергетичного потенціалу регіону на основі взаємодії людських ресурсів громад. Екофорум-2019: зб. тез доп. ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму Запоріжжя: ЗТПП,  2019.  C. 237-239.
 • Переверзєва А. В. Кількісна оцінка впливу ресурсного потенціалу колективу на підвищення результатів діяльності суб'єкта господарювання. Балтійський симпозіум-конференція «Інтелектуальна економіка, управління та освіта» Вільнюс: Вільнюський технологічний університет ,  2019.  C. 109-111.
 • Переверзєва А. В., Волков В. П. Особливості організації процесу вивчення китайської мови. IV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» Київ: Гельветика, 2020. C. С.45-50.
 • Переверзєва А. В., Курдупа В. Студентські інкубатори як інноваційна форма розвитку соціального підприємництва в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C.48-51.
 • Переверзєва А. В., Волков В. П. Вплив соціального підприємництва на зміни навколишнього середовища. Еко-форум Запоріжжя: ТПП, 2020.  С.50-53.
 • Переверзєва А. В., Волков В. П. Поняття та розвиток середнього класу в Китаї та світі. XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» Київ: Гельветика, 2020.  С.40-45.
 • Онлайн-опитування як спосіб дослідження ринку: переваги і недоліки. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 51-53.
 • Переверзєва А. В., Школовий К. Цифрова економіка як новий етап розвитку суспільства. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 80-83.
 • Переверзєва А. В., Гуцман А. Розвиток молодіжного сільського підприємництва за досвідом ЄС. Міжнародна науково-практична інтернет- конференція учнів, студентів, аспірантів, молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства Луцьк: Луцьк, 2020. C. 68-71.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Диплом переможця Обласного конкурсу для обдарованої молоді, 2018 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження голови ради № 257-н від 03.08.2020 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 2010

Мови спілкування: українська, російська, польська (B2), китайська (HSK2)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277а
тел.: +380(61) 7698253
e-mail: annapereverzeva069@gmail.com