Ви є тут

Головна

2020 рік

 1. Переверзєва А. В., Волков В. П. Особливості організації процесу вивчення китайської мови. IV Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» Київ: Гельветика, 2020. C. С.45-50.
 2. Переверзєва А. В., Волков В. П. Соціальне підприємництво як інноваційна форма бізнесу. Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених Одеса: ОНЕУ, 2020. C. 30-35.
 3. Переверзєва А. В., Курдупа В. Студентські інкубатори як інноваційна форма розвитку соціального підприємництва в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C.48-51.
 4. Переверзєва А. В., Волков В. П. Вплив соціального підприємництва на зміни навколишнього середовища. Еко-форум Запоріжжя: ТПП, 2020. С.50-53.
 5. Переверзєва А. В., Волков В. П. Вплив соціального підприємництва на зміни навколишнього середовища. Еко-форум Запоріжжя: ТПП, 2020.  С.50-53.
 6. Волков В. П., Переверзєва А. В. Вплив економіки на зростання викидів СО2 та зміну клімату. Еко-форум Запоріжжя: ТПП, 2020.  С. 55-59.
 7. Переверзєва А. В., Волков В. П. Поняття та розвиток середнього класу в Китаї та світі. XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» Київ: Гельветика, 2020.  С.40-45.
 8. Волков В. П., Переверзєва А. В. Витрати середнього класу. XIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» Київ: Гельветика, 2020. С. 60-66.
 9. Переверзєва А. В. Роль соціального підприємництва в умовах економічної нестабільності. Матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем» Харків: ХНТУСГ, 2020. С.19-21.
 10. Переверзєва А. В., Шпунтова А. Розвиток співробітництва між Китаєм та Україною. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С.40-43.
 11. Онлайн-опитування як спосіб дослідження ринку: переваги і недоліки. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 51-53.
 12. Переверзєва А. В., Школовий К. Цифрова економіка як новий етап розвитку суспільства. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 80-83.
 13. Переверзєва А. В. Імплементація європейських цінностей в практику землекористування. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» Тернопіль: ЗУНУ, 2020. C. 163-164.
 14. Переверзєва А. В., Гуцман А. Розвиток молодіжного сільського підприємництва за досвідом ЄС. Міжнародна науково-практична інтернет- конференція учнів, студентів, аспірантів, молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства Луцьк: Луцьк, 2020. C. 68-71.
 15. Переверзєва А. В., Бондаренко А. Г. Європейський досвід підтримки молодіжного бізнесу. Міжнародна науково-практична інтернет- конференція учнів, студентів, аспірантів, молодих вчених «Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства Луцьк: Луцьк, 2020. C. 90-93.
 16. Переверзєва А. В., Волков В. П. Особливості ділової комунікації в Китаї. IV Конгрес сходознавців Київ: Гельветика, 2020. C. 56-60.

2019 рік

 1. Переверзєва А. В., Данильченко Д. Місце Китаю у глобальних процесах інклюзивного розвитку. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019 року)  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,  2019.  C.  110-112.
 2. Переверзєва А. В., Бондаренко М. . Розвиток сімейного бізнесу в Україні на основі використання зарубіжного досвіду. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019 року) Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,  2019.  C. 143-145.
 3. Переверзєва А. В., Грес Ф. Аутсорсинг як інноваційна форма організації міжнародного бізнесу. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019року)  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка»,  2019.  C. 146-147.
 4. Переверзєва А. В., Шершньов Ю. Розвиток агропромислового сектору в умовах сучасних глобальних викликів. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.  Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С.,  2019.  C. 48-49.
 5. Переверзєва  А., Грес Ф. Переваги та недоліки аутсорсингу в умовах сучасних глобальних викликів. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.  Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В.С.,  2019.  C. 276-277.
 6. Переверзєва А. В., Єрохін А. Т. Сільський туризм як напрямок диверсифікації економіки. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях» Одеса: ОНПУ,  2019.  C. 145-148.
 7. Переверзєва  А., Татунова  В. Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств України. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференція «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорівнях» Одеса: ОНПУ,  2019.  C. 60-63.
 8. Переверзєва  А., Ільченко  Д. Шляхи підвищення ефективності використання ресурсів у аграрному секторі України. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Zaporizhzhya: ЗНУ,  2019.  C. 33-34.
 9. Переверзєва  А., Кушнір В. . Розвиток металургійної промисловості України. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  C. 52-53.
 10. Переверзєва  А., Маліновська  Є. Митно-тарифне регулювання в умовах лібералізації торгівлі. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  C. 50-51.
 11. Переверзєва А. В., Чупилка Д. Україна в міжнародному поділі праці: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  C. 109-110.
 12. Переверзєва  А., Міразізян Е. Розвиток альтернативної енергетики в Україні та світі. Збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ,  2019.  C. 106-107.
 13. Переверзєва  А. Формування енергетичного потенціалу регіону на основі взаємодії людських ресурсів громад. Екофорум-2019: зб. тез доп. ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму Запоріжжя: ЗТПП,  2019.  C. 237-239.
 14. Переверзєва А. В. Кількісна оцінка впливу ресурсного потенціалу колективу на підвищення результатів діяльності суб'єкта господарювання. Балтійський симпозіум-конференція «Інтелектуальна економіка, управління та освіта» Вільнюс: Вільнюський технологічний університет ,  2019.  C. 109-111.

2018 рік

 1. Переверзєва А. В. Особливості управління людським капіталом в сучасних умовах. The formation of a modern  competitive  environment:  integration and globalization Greenwich: Baltija  Publishing,  2018.  C. 18–21.
 2. Переверзєва А. В. Роль  експортної стратегії у діяльності підприємства на  міжнародному ринку. Eastern European Studies: Economics, Education and Law Burgas: Publishing House FLAT Ltd Burgas,  2018.  C. 19–22.
 3. Переверзєва А. В. Вплив рівня взаємодії людських ресурсів на розвиток об’єднаних територіальних громад. Емерджентність  економічних систем у сфері управління  суспільним  розвитком Черкаси: СУЕМ,  2018.  C. 42–43.
 4. Переверзєва А. В. Влияние ментальности на отраслевую структуру занятости (на примере объединенных территориальных общин). Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы Варна: Издательство «Наука и экономика»,  2018.  C. 112-116.
 5. Переверзєва А. В., Сідельникова Д. . Функціонування та розвиток міжнародних ТНК на національному ринку. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва Харків: ХНАДУ,  2018.  C. 316-317.
 6. Переверзєва А. В., Тельбух К. . Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україін. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва Харків: ХНАДУ,  2018.  C. 318-319.

2017 рік

 1. Переверзєва А.В., Мала К.С. Аналіз маркетингового середовища на ринку сільськогосподарської продукції. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Запоріжжя : Запорізький національний університет, квітень 2017. С. 62-63.
 2. Переверзєва А.В., Матвієнко С.Є. Особливості формування конкурентної стратегії підприємства на міжнародному ринку. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». – Запоріжжя : Запорізький національний університет, квітень 2017. С. 78-79.

2016 рік

 1. Переверзєва А.В., Хлепітько В. Сучасний стан та проблеми реформування спільної аграрної політики країн ЄС. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Запоріжжя : Запорізький національний університет, квітень 2016. С. 307–308.
 2. Переверзєва А.В. Сталий розвиток в умовах формування нової моделі економіки України. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 20–21 жовтня 2016 р. С.56-57.