Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 25.04.2017р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності :

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Конституційного, адміністративного та трудового права 56 22 1 20 23 28
Обліку і аудиту 18 31 2 26 23 21
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 3 20 12 2
Інформаційних технологій електронних засобів 49 15 4 28 23 31
Журналістики 5 17 5 28 23 15
Філософії 34 39 6 28 23 44
Мікро- та наноелектроніки 23 32 7 24 23 25
Фінансів і кредити 37 25 8 13 16 12
Програмних засобів 46 12 9 1 7 3
Теорії та практики перекладу 19 17 10 23 23 17
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 43 39 11 28 6 26
Кримінального, цивільного та міжнародного права 22 22 12 28 23 24
Радіотехніки та телекомунікацій 29 38 13 8 9 8
Політології та права 10 39 14 28 23 34
Комп'ютерних систем та мереж 53 6 15 6 22 10
Охорони праці і навколишнього середовища 54 26 16 28 23 47
Іноземної мови професійного спілкування 51 39 17 28 23 52
Прикладної математики 42 39 18 28 23 48
Захисту інформації 35 15 19 28 23 33
Системного аналізу та обчислювальної математики 15 38 20 7 24 18
Машин і технології ливарного виробництва 4 13 21 10 11 4
Психології 25 36 22 28 23 45
Технології машинобудування 31 14 23 19 1 5
Українознавства та загальної мовної підготовки 52 8 24 22 23 29
Електричних та електронних апаратів 24 38 25 15 10 16
Економічної теорії та підприємництва 39 39 26 28 23 50
Фізики 13 26 27 25 23 27
Технології авіаційних двигунів 48 32 28 2 2 7
Електропостачання промислових підприємств 28 9 29 30 5 11
Транспортних технологій 21 4 30 28 13 13
Вищої математики 47 39 31 28 23 53
Електричних машин 50 19 32 18 23 35
Менеджменту 8 11 33 26 18 14
Механіки 36 39 34 28 3 32
Соціальної роботи 17 32 35 28 23 43
Обробки металів тиском 9 38 36 27 23 40
Фізичної реабілітації та рекреації 45 5 37 28 23 37
Фізичного матеріалознавства 6 10 38 3 8 1
Двигунів внутрішнього згорання 32 19 39 28 23 41
Приватної охоронної діяльності 44 39 40 28 23 54
Управління персоналом та економіка праці 11 30 41 12 22 20
Маркетингу 26 28 42 28 20 42
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 38 38 43 5 23 36
Металорізальних верстатів та інструментів 27 21 44 17 19 22
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 3 38 45 28 4 19
Управління фізичною культурою та спортом 12 2 46 4 23 6
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 30 38 47 28 21 51
Хімії та екології 55 39 48 28 23 57
Міжнародних економічних відносин 7 36 49 28 17 38
Міжнародного туризму 16 38 50 21 23 46
Електроприводу та автоматизації промислових установок 20 3 51 16 14 9
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 59 1 52 11 23 30
Будівельного виробництва та управління проектами 2 29 53 14 23 23
Автомобілів 14 38 54 28 23 49
Дизайну 58 35 55 28 23 58
Інформаційних технологій в туризмі 40 39 56 28 23 56
Військової підготовки 60 39 57 28 23 60
Іноземних мов 57 39 58 28 23 59
Загальноправових та політичних наук 33 36 59 28 23 55
Теоретичної і загальної електротехніки 41 39 60 9 15 39

Патентно-інформаційний відділ