Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора ЗНТУ № 410 від 10.10.2016 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр ЗНТУ та оприлюднено на засідання Вченої ради 25.04.2017р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності :

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр ЗНТУ.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 3 20 12 2
Будівельного виробництва та управління проектами 2 29 53 14 23 23
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 3 38 45 28 4 19
Машин і технології ливарного виробництва 4 13 21 10 11 4
Журналістики 5 17 5 28 23 15
Фізичного матеріалознавства 6 10 38 3 8 1
Міжнародних економічних відносин 7 36 49 28 17 38
Менеджменту 8 11 33 26 18 14
Обробки металів тиском 9 38 36 27 23 40
Політології та права 10 39 14 28 23 34
Управління персоналом та економіка праці 11 30 41 12 22 20
Управління фізичною культурою та спортом 12 2 46 4 23 6
Фізики 13 26 27 25 23 27
Автомобілів 14 38 54 28 23 49
Системного аналізу та обчислювальної математики 15 38 20 7 24 18
Міжнародного туризму 16 38 50 21 23 46
Соціальної роботи 17 32 35 28 23 43
Обліку і аудиту 18 31 2 26 23 21
Теорії та практики перекладу 19 17 10 23 23 17
Електроприводу та автоматизації промислових установок 20 3 51 16 14 9
Транспортних технологій 21 4 30 28 13 13
Кримінального, цивільного та міжнародного права 22 22 12 28 23 24
Мікро- та наноелектроніки 23 32 7 24 23 25
Електричних та електронних апаратів 24 38 25 15 10 16
Психології 25 36 22 28 23 45
Маркетингу 26 28 42 28 20 42
Металорізальних верстатів та інструментів 27 21 44 17 19 22
Електропостачання промислових підприємств 28 9 29 30 5 11
Радіотехніки та телекомунікацій 29 38 13 8 9 8
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 30 38 47 28 21 51
Технології машинобудування 31 14 23 19 1 5
Двигунів внутрішнього згорання 32 19 39 28 23 41
Загальноправових та політичних наук 33 36 59 28 23 55
Філософії 34 39 6 28 23 44
Захисту інформації 35 15 19 28 23 33
Механіки 36 39 34 28 3 32
Фінансів і кредити 37 25 8 13 16 12
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 38 38 43 5 23 36
Економічної теорії та підприємництва 39 39 26 28 23 50
Інформаційних технологій в туризмі 40 39 56 28 23 56
Теоретичної і загальної електротехніки 41 39 60 9 15 39
Прикладної математики 42 39 18 28 23 48
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 43 39 11 28 6 26
Приватної охоронної діяльності 44 39 40 28 23 54
Фізичної реабілітації та рекреації 45 5 37 28 23 37
Програмних засобів 46 12 9 1 7 3
Вищої математики 47 39 31 28 23 53
Технології авіаційних двигунів 48 32 28 2 2 7
Інформаційних технологій електронних засобів 49 15 4 28 23 31
Електричних машин 50 19 32 18 23 35
Іноземної мови професійного спілкування 51 39 17 28 23 52
Українознавства та загальної мовної підготовки 52 8 24 22 23 29
Комп'ютерних систем та мереж 53 6 15 6 22 10
Охорони праці і навколишнього середовища 54 26 16 28 23 47
Хімії та екології 55 39 48 28 23 57
Конституційного, адміністративного та трудового права 56 22 1 20 23 28
Іноземних мов 57 39 58 28 23 59
Дизайну 58 35 55 28 23 58
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 59 1 52 11 23 30
Військової підготовки 60 39 57 28 23 60

Патентно-інформаційний відділ