Ви є тут

Головна

Прізвище: Мелещенко

Ім'я: Анатолій

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент кафедри МЕВ

Участь у роботі рад і державних структур: .....

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент кафедри ділової іноземної комунікації

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-002-7693-328

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов (спеціальність: французька та німецька мова), 1980 р. , диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом: 10.02.05 - французька філологія, спеціалізація: французька та німецька мова, кваліфікація за дипломом: вчитель французької та німецької мови;
 • Дніпропетровський національний університет та французький центр по навчанню управління підприємствами FNEGE, факультет післядипломної освіти 1994 - 1995 рр., спеціалізація: міжнародний менеджмент, кваліфікація за дипломом: спеціаліст з міжнародного менеджменту;

ДисертаціЇ:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  10.02.05 - французька філологія, тема: «Текстоутворюючи функції прикметників у сучасній французькій мові», рік захисту: 1992 рік, Московський державний педагогічний університет;

Наукові інтереси:

 • Світова економіка;
 • Міжнародний рух прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації;
 • Економічні ризики у міжнародних транзакціях;
 • Злиття та поглинання ТНК на сучасному етапі;
 • Світовий ринок дериватив та операції з ними на світових біржах;
 • Світовий нафтогазовий ринок та умови формування справедливої світової ціни на нафтопродукти;
 • Перехідні економічні системи;
 • Міжнародні банки та їх функції на сучасному етапі;

Дисципліни, які викладає:

 • Світова економіка;
 • Перехідні економічні системи;
 • Світове фінансове середовище;
 • Управління фінансовими ризиками;
 • Механізми функціонування світових фондових бірж;
 • Міжнародні фінанси;
 • Економічні ризики у міжнародних транзакціях;
 • Фінансові ринки та біржова діяльність;

Основні наукові роботи (публікації):

 • Мелещенко А.І. Міжнародні особливості світового руху капіталу у до кризовий (2007-2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації/ А.І. Мелещенко, І.О. Лазнєва // Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - грудень 2017. - №23 - С.34-38;
 • Мелещенко А.І. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку не державного пенсійного страхування в сучасних умовах / А.І. Мелещенко, А.В. Бренер, К.А. Воровська// Вісник Одеського національного університету. Том 21. Випуск 4(46). Економіка. Тематичний розділ: Гроші, фінанси і кредит. – Одеса: ОНУ, 2016. -– С.159- 163;
 • Мелещенко А.І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації/ А.І. Мелещенко// Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - 2016. - №7. - С.55-59;
 • Мелещенко А.І. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації/ А.І. Мелещенко, Ю.В. Цимбал// Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - 2016. - №1. - С.19-24;
 • Мелещенко А.І. Конкуренция транснациональных банков Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики / А.І. Мелещенко // Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - 2015. - №5. - С.56-58;
 • Мелещенко А.І. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж: навчальний посібник / А.І. Мелещенко, Гамов М.С. – Запоріжжя: ЗНТУ – 2014. - 161 с;
 • Мелещенко А.І. Современные тенденции движения и перераспределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики/ А.І. Мелещенко// Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - 2012. - №9. - С.20-21;

Всього наукових праць: 57, навчальних посібників – 2

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Мелещенко А.І., Лазнєва І.О. (2017), “Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах”. Тези міжнародної наукової конференції. Економіка та менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації ІІ частина. Університет Клайпеди, факультет менеджменту. Клайпеда, Латвія 27 березня 2017р. - С.145-147;
 • Мелещенко А.І. (2017) “Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи” , Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. Том 2 Запорізький національний технічний університет, факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Запоріжжя, 2017 р. - С.301-305;
 • Мелещенко А.І. (2012) “Региональные тенденции распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике после кризиса 2005-2007 гг”. Тезисы международной научно-практической конференция молодых ученых, аспирантов и студентов. Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях. Симферополь, 6-7- апреля 2012 г.: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. - С. 205-207;

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Відзнака всеукраїнської громадської організації, української асоціації економістів-міжнародників в номінації «За підготовку високоякісних навчально-методичних матеріалів» від президента УАЕМ проф. А.С. Філіпенко, січень 2016р.;

Рік початку діяльності в університеті: 2004

Мови спілкування: українська - вільно; російська - вільно; французька - вільно; німецька - зі словником; англійська - зі словником;

Контакти:

адреса:  м. Запоріжжя, 69063, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 277-а
тел.: +38 066-302-29-12, +38 (061) 7-698-253
e-mail:  bschool2000@gmail.com
URL: .....