Ви є тут

Головна

2018 рік

  1. Мелещенко, А.І. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз [Текст]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Інвестиції практика та досвід. - 2018. - №11. - С.55-59.
  2. Мелещенко, А.І. Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]/А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - №22. - Режим доступу:...

2017 рік

  1. Мелещенко А.І. Міжнародні особливості світового руху капіталу у до кризовий (2007-2009 рр.) та посткризовий періоди в умовах глобалізації/ А.І. Мелещенко, І.О. Лазнєва // Науково-практичний журнал “Інвестиції практика та досвід”. - грудень 2017. - №23 - С.34-38.

2016 рік

  1. Мелещенко А.І., Цимбал Ю.В. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій світову і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізаці. // Инвестиции: практика и опыт. - №1. – 2016. - С. 19-23.
  2. Мелещенко А.І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації. // Инвестиции: практика и опыт. - №7. – 2016. - С. 55-59.
  3. Мелещенко А.І., Бренер А.В., Воровська К.Л. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах. // Вісник Одеського національного університету. Том 21, випуск 4(46). Економіка - 2016. – С. 159-163.

2015 рік

  1. Мелещенко, А.И. Современные транснациональные банки Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации экономики  / А.И. Мелещенко // Инвестиции: практика и опыт. – 2015. - №5. – С. 54-56.

2014 рік

  1. Мелещенко А.І., Гамов М.С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж: навчальний посібник, МОН / Мелещенко А.І., Гамов М.С.: - Запоріжжя; ЗНТУ-2014, С.144.

2012 рік

  1. Мелещенко А.И. Современные тенденции движения и перераспределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики // Инвестиции: практика и опыт. - №9. – 2012. - С. 20-21.