Ви є тут

Головна

2017 рік

  1. Мелещенко, А.І. Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А.І. Мелещенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 301-303 (англ.,рос.,польск.,укр.);
  2. Мелещенко, А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах [Текст] / А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization : internat. scient. conf., March 24, 2017 : materials of conf. – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 145-147 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
  3. Мелещенко, А.І. Синергетичний ефект реструктуризації ТНК у сучасних умовах функціонування світового господарства [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1252-1254. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
  4. Мелещенко, А.І. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко, М.Д. Баранова (ГФ-212) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1262-1263. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;

2016 рік

  1.  

2015 рік

  1.  

2014 рік

  1. Мелещенко А.І. Современные транснациональные банки Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации экономики / Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 311-313.

2013 рік

  1. Мелещенко А.И. Влияние прямих иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие мировой экономики / Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 154.

2012 рік

  1. Мелещенко А.И. Региональные тенденции распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике после кризиса 2005-2007 гг. // «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях»: Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 6-7- апреля 2012 г.: тези доп. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. - С. 205-207.