Ви є тут

Головна

Прізвище: Лазнева

Ім'я: Ірина

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур: вчена рада ЕГІ НУ"ЗП", технічна рада НУ"ЗП"

Науковий ступінь: кандидат наук

Вчене звання: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4414-7437

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=KKFuI0sAAAAJ&hl=uk

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарний факультет, 2003, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 07.030403 «Міжнародні економічні відносини»,  кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічних відносин»;

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «історія України»: «Українсько-бразильське співробітництво: становлення та розвиток (1991-2004 рр.)», рік захисту – 2011, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

Наукові інтереси:

 • Міжнародна електронна торгівля;
 • Офшорний бізнес;
 • Страхування та кредитування міжнародних операцій;
 • Конкурентні стратегії у міжнародному бізнес-середовище;

Дисципліни, які викладає:

 • «Міжнародний бізнес»;
 • «Інформаційний бізнес»;
 • «Міжнародний офшорний бізнес»;
 • «Основи страхування»;
 • «Страхування у міжнародній діяльності»;

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лазнева І.О. Україна-Бразилія: становлення і розвиток зовнішньополітичної взаємодії / І.О. Лазнева // Гуманітарний журнал. – 2005. - № 3(27). – С. 116-121;
 • Череп, А.В., Методи управління витратами виробництва продукції та їх порівняльний аналіз / А. В. Череп, І. О. Лазнева // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №11. - C. 67-72;
 • Лазнева І.О. Ґенеза договірно-правових засад політичного співробітництва України та Бразилії / І.О. Лазнева // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. - №1. - С.38-45;
 • Ройтман А.Б. Украина и Бразилия: Реализация совместных проектов: монография / А.Б. Ройтман, И.А.Лазневая. - Днепропетровск: ДНУ, 2007 – 328 с.;
 • Лазнева І.О. Ґенеза договірно-правових засад політичного співробітництва України та Бразилії / І.О. Лазнева // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2007. - №1. - С.38-45;
 • Лазнева І.О. Розвиток науково-технічного співробітництва України та Бразилії на межі ХХ-ХХІ ст./ І.О. Лазнева, М.В. Дєдков // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2008. - №2. – С.151-158;
 • Лазнева І.О. Україна-Бразилія: співпраця в економічній сфері на межі ХХ-ХХІ ст. / І.О. Лазнева // Вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. - №3. – С. 247-252;
 • Лазнева І.О. Українсько-бразильське співробітництво в галузі освіти, науки та культури на межі ХХ-ХХІ ст. / І.О. Лазнева // Гуманітарний журнал. – 2008. - № 3-4. – С. 37-41;
 • Лазнева І. Україна-Бразилія: співпраця в науково-освітній та медичній галузях на межі ХХ-ХХІ століть / І. Лазнева // Схід. – 2009. - №8(99). – С.  44-48;
 • Лазнева І.О. Українсько-бразильське співробітництво: становлення та розвиток (1991-2004 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 / Лазнева Ірина Олександрівна. - Дніпропетровськ, 2011. – 19 с.;
 • Лазнева І.О. Становлення та проблеми реалізації концепції громадянства Європейського Союзу ( 1957-2004 рр) / І.О. Лазнева // Схід. – 2012. – №2. – с. 36-44;
 • Лазнева І.О. Залучення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування у регіональній моделі розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Схід. - 2012. - №4. - С. 48-53;
 • Лазнева І.О. Основні етапи розвитку соціальної політики ЄС / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження, Донецьк: ДонНУ, 2013. - №1(51). - С. 246-251;
 • Лазнева І.О. Передумови впровадження соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство, Донецьк: Донецький держ. ін-т штучного інтелекту, 2013. - №4. - С. 117-122;
 • Лазнева І.О.  Джерела до вивчення соціальної політики Євросоюзу / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство. - 2013. – №2. – С.16 – 22;
 • Лазнева І.О. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці / І.О. Лазнева, О.В. Побочій // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100;
 • Лазнева І.О. Дослідження соціальної політики Європейського Союзу у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження. - № 54. - 2014. – С. 43-48;
 • Лазнева І.О. Аналіз видів Forex юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні [Електронний ресурс] /І.О.Лазнева, А.В. Бренер // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - №10. – Режим доступу:.....;
 • Лазнева І.О. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 16. - С. 81-86;
 • Лазнева І.О. Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров. Б.О. Жеронкін // Науковий вісник Ужгородського національного університету . – Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. - Вип. 12. – Ч.1. – С. 107-111;
 • Лазнева І.О. Банківський союз як один із заходів врегулювання макроекономічних дисбалансів та стабілізації Єврозони [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 17;
 • Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста міжнародника: навчальний посібник [Текст] / А.І. Мелещенко, Е.В. Прушківська, О.А. Кулабнєва, І.О. Лазнева, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький, М.М. Ситников – навч.посіб. – вид. 2- ге, допов. і перероб. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 376 с.;
 • Лазнева, І.О.  Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання [Текст] /І.О. Лазнева, Ю.О. Подолян //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 26. - Ч.2. - С. 39-43;
 • Лазнева, І. О. Розвиток електронної торгівлі у  структурі інформаційної економіки України [Текст] /І.О. Лазнева, М.В. Долгополова //Інфраструктура ринку. - 2019. - Вип. 31. - С. 31-37;
 • Лазнева І.О. Інтелектуальне підприємництво як форма реалізації інтелектуального капіталу на промислових підприємствах України [Текст] /І.О. Лазнева, В.В. Малов //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2020. - Вип. 34. - С. 6-9;
 • Лазнева, І.О. Світова практика застосування інструментарію інтернет-маркетингу на ринках В2В [Текст] /І.О. Лазнева, С.О. Гнатенко //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2020. - Вип. 32. - С. 5-9;

Всього наукових праць: наукові публікації - 47; монографій – 1; навчальний посібник - 1.

 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 • Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International Scientific-Practical Conference “Modern Transfornation of Economics and Management in the Era of Globalization”: Conference Proceedings, January 29, 2016. – Klaipeda: Baltija Publishing. - С. 287-290;
 • Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International Scientific Conference “Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms”: Conference Proceedings, April 29, 2016. – Tbilisi, Georgia. - С.19-22;
 • Лазнева, І.О. Європейський досвід мінімізації впливу офшорів та його значення для України [Текст] / І.О. Лазнева, К.С. Бабенко (ГФ-213) // The global competitive environment: development of modern social and economic systems : internat. scient. conf., April 2, 2017 : materials of conf. – Chisinau: Baltija Publishing. – P. 4-6 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 • Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Сучасні тенденції розвитку світових фінансів : міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня 2017 р. : матеріали конф. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16 (англ.,рос.,укр.);
 • Лазнева, І.О. Українські реалії впровадження системи електронних торгів [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1247-1248. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 • Лазнева І.О. Сучасні процеси злиття та поглинання на страховому ринку Великобританії [Текст] / І.О. Лазнева // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.147-149;
 • Лазнева І.О. Стартап як інноваційна форма агробізнесу [Текст] / І.О. Лазнева, М.О. Гордик // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.126-128;
 • Лазнева І.О. Місце франчайзингу в генеруванні інновацій інклюзивного розвитку [Текст] / І.О. Лазнева, А.А. Кайбулаєва // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (16–17 жовтня 2019 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. - С.131-133;
 • Лазнева І.О. Роль інтернет-маркетингу в розвитку сучасних підприємств [Текст] / І.О. Лазнева, С.О. Гнатенко // Problems of management and marketing in the context of globalization: Ⅳ міжн. наук.-практ. конф. (27 березня 2020 р., м. Клайпеда, Литва) : матер. конф. - Клайпеда: Klaipeda University, 2020. - С.78-81;
 • Лазнева І.О. Особливості оподаткування молодіжних стартапів: європейський та національний досвід [Текст] / І.О. Лазнева, Н.С. Венгерська, О.О. Савенко // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : VI міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (10 грудня 2020 р., м. Київ) : зб. матер. конф. - Київ: КНЕУ, 2020. - С.486-488;

 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2011

Мови спілкування: українська -вільно, російська -вільно, англійська -вільно;

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 277-а

тел.: +380(61)7-698-253

e-mail: iris@zntu.edu.ua