Ви є тут

Головна

2018 рік

 1. Лазнева, І.О. Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів[Текст]/ І.О. Лазнева // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини і світове господарство. - 2018. - Вип.17. - Ч.1. - С.135-139.
 2. Лазнева, І.О. Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах[Текст]/ І.О. Лазнева, Д.О. Сєдова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародних економічних відносин і світове господарство. - 2018. - Вип.20. - Ч.2. - С. 79-83.
 3. Лазнева, І.О. Злиття та поглинання як метод досягнення стратегічних цілей страхових ТНК [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 17. – Режим доступу:...
 4. Лазнева, І.О. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України[Текст]/ І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.126-134.

2017 рік

 1. Лазнева І.О. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, М.М. Ситников, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 16. - С. 81-86.
 2. Лазнева І.О. Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров. Б.О. Жеронкін // Науковий вісник Ужгородського національного університету . – Сер. «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2017. - Вип. 12. – Ч.1. – С. 107-111.
 3. Лазнева І.О. Банківський союз як один із заходів врегулювання макроекономічних дисбалансів та стабілізації Єврозони [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 17.
 4. Ситников М.М. Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] /М.М. Ситников, І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Вип. 16. - С. 81-86.

2016 рік

 1. Лазнева І.О. Аналіз видів Forex-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.В. Бренер // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 10. - С. 823-828.

2014 рік

 1. Лазнева І.О. Дослідження соціальної політики Європейського Союзу у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників  / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження. - № 54.- 2014. – С. 43-48.

2013 рік

 1. Лазнева І.О. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці  / І.О. Лазнева, О.В. Побочій // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100
 2. Лазнева І.О. Основні етапи розвитку соціальної політики ЄС / І.О. Лазнева // Історичні і політологічні дослідження, Донецьк: ДонНУ, 2013. - №1(51). - С. 246-251.
 3. Лазнева І.О. Передумови впровадження соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство, Донецьк: Донецький держ. ін-т штучного інтелекту, 2013. - №4. - С. 117-122.
 4. Лазнева І.О. Джерела до вивчення соціальної політики Євросоюзу / І.О. Лазнева // Наука. Релігія. Суспільство. - №2. – 2013. – С.16 – 22.

2012 рік

 1. Лазнева І.О. Становлення та проблеми реалізації концепції громадянства Європейського Союзу ( 1957-2004 рр.) / І.О. Лазнева // Схід. – №2. – 2012. – с. 36-44.
 2. Лазнева І.О. Залучення внутрішніх та зовнішніх джерел інвестування у регіональній моделі розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Схід. - 2012. - №4. - С. 48-53.