Ви є тут

Головна

2018 рік

 1. Лазнева, І.О. Сучасні процеси злиття та поглинання на страховому ринку Великобританії [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : міжн. наук.-практ. конф., (4–5 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.147-149. - англ., польс., укр., рос.;

2017 рік

 1. Лазнева, І.О. Європейський досвід мінімізації впливу офшорів та його значення для України [Текст] / І.О. Лазнева, К.С. Бабенко (ГФ-213) // The global competitive environment: development of modern social and economic systems : internat. scient. conf., April 2, 2017 : materials of conf. – Chisinau: Baltija Publishing. – P. 4-6 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 2. Мелещенко, А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах [Текст] / А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization : internat. scient. conf., March 24, 2017 : materials of conf. – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 145-147 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 3. Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Сучасні тенденції розвитку світових фінансів : міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня 2017 р. : матеріали конф. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16 (англ.,рос.,укр.);
 4. Лазнева, І.О. Українські реалії впровадження системи електронних торгів [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1247-1248. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 5. Коновальчук, А.Ю. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні [Електронний ресурс] / А.Ю. Коновальчук (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1258-1260. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 6. Цараненко, Д.І. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні [Електронний ресурс] / Д.І. Цараненко (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1264-1265. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 7. Полівода, О.В. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії [Електронний ресурс] / О.В. Полівода (ГФ-223), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1269-1270. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;

2016 рік

 1. Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International scientific-practical conference “Modern transformation of economics and management in the era of globalization”, January 29, 2016, Klaipeda, eng., latv., rus., ukr. - Klaipeda: Baltija Publishing. - P. 287-289.
 2. Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International scientific conference “Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms”, April 29, 2016, Tbilisi, eng., latv., georg., rus., ukr. - Riga: Baltija Publishing. - P. 19-21.
 3. Brener A.V. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation / A.V. Brener, I.O. Lazneva // International scientific-practical conference “Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation”, May 27, 2016, Kaunas, eng., latv., rus., ukr. - Kaunas: Baltija Publishing. - P. 285-287.
 4. Коломоєць К.В. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) / К.В. Коломоєць, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Society: modern foundation for human development”, October 31, 2016, Leipzig, eng., germ., latv., rus., ukr. - Leipzig: Baltija Publishing. - P. 82-84.
 5. Лазнева І.О. Аналіз критичних чинників, що гальмують розвиток економіки України на часових горизонтах 2015-2020 рр. / І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 29-31.
 6. Алпатова Є.Є. Особливості східної дипломатії / Є.Є. Алпатова, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 37-38.
 7. Панченко А.О. Особливості протокольних заходів в країнах Західної Європи / А.О. Панченко, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 46-48.

2015 рік

 1. Лазнева І. О. Нормативно-правове забезпечення факторингових послуг в Україні / І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 22-24.
 2. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П.П. Вельможко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 28-29.
 3. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н.А. Мигловец, И. А. Лазневая// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 31-33.
 4. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є.О. Водоп'янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 33-35.
 5. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії / Д.І. Цараненко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 35-37.

2014 рік

 1. Лазнева І.О. Відображення європейської соціальної моделі в установчих документах перших інтеграційних об’єднань / І.О. Лазнева //Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 313-315.
 2. Лазнева І.О. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства / І.О. Лазнева, К.Р. Сазонова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 321-323.
 3. Лазнева І.О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм / І.О. Лазнева, В.О. Попова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 335-337.

2013 рік

 1. Лазнева І.О. Роль державної політики у загальній стратегії економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 15–19 квітня, 2013 р.: зб. тез доп., Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 144.
 2. Лазнева І.О. Становлення та розвиток соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність, Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 94-97.

2012 рік

 1. Лазнева І.О. Роль МКТЕС у поглибленні торговельно-економічних відносин між Україною та Бразилією /І.О. Лазнева // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. В 4 томах/ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.2. – С. 157-159.