Ви є тут

Головна

Прізвище: Буканов

Ім'я: Григорій

По батькові: Миколайович

Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-5398-5953

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID)AAH-8913-2019

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Em_4kgQAAA

Обліковий запис науковця (SCOPUS): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58854313200 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1992, спеціальність за дипломом –«історія», спеціалізація – «історія України», кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Запорізький державний університет, 1995, практична психологія», спеціалізація – «шкільний практичний психолог», кваліфікація за дипломом – «дитячий практичний психолог в системі освіти»
 • Запорізький національний технічний університет, правознавство, 2007, спеціальність за дипломом – 7.060101 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 

Дисертації:

 • на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності  23.00.02 - політичні інститути та процеси: «Політична інституціоналізація ліберально – демократичного руху в Україні», рік захисту – 2013, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління: «Формування та реалізація державної екологічної політики на регіональному рівні», рік захисту – 2021, Класичний приватний університет.

Наукові інтереси:

Політична спрямованість та юридична особливість політичних партій України

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Bukanov Gregory M., Kupin A. P. / Forms of interaction of law enforcement agencies with governmental authorities and public authorities concerning public order // Colloquium-journal – Warszawa, 2017. – № 11. – С. 49-51.

Буканов Г. М., Купін А. П. Проблема історії розвитку акцизного податку / Г. М. Буканов, А. П. Купін // Науковий вісник ХДУ. Випуск 1. – Т. 2. – 2017. - С. 12-15.

Буканов Г. М. Засоби захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією Україні : проблеми і перспективи / Г. М. Буканов //the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 30. – С. 102-108.

Буканов Г. М. Проблема визначення поняття екологічної безпеки/ Г. М. Буканов //the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 24. – С. 18-25.

Буканов Г. М. Особливості правового статусу фахівців сільськогосподарських підприємств / Г. М. Буканов //Национальный юридический журнал : теория и практика – 2016. - С. 64-66.

Буканов Г. М. Актуальні аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні / Г. М. Буканов //the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 30.– С. 22-28.

Буканов Г. М. Проблемні питання визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля/ Г. М. Буканов //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки- 2015. - № 1. С. 113-120.

Буканов Г. М. Актуальні проблеми встановлення видових об’єктів злочинів проти довкілля/ Г. М. Буканов //Право і суспільство - № 4. – Ч. 2. – 2015. - С. 155-160.

Буканов Г. М. Правове регулювання державного управління з питань безпечності та якості продукції в Україні / Г. М. Буканов //Национальный юридический журнал : теория и практика – 2015. - С. 45-48.

- Hryhorii Bukanov, Alla Kolesnyk, Oksana Tashkinova, Viacheslav Kotlubai, Viktor Koval. Social marketsng sn public administratson of social service inststution. Revista Gênero & Direito. Centro de Ciências Jurídicas. Universida de Federal da Paraíba. 2019. V. 8. 457–468.  

- H. Bukanov, S. Skakovska, V. Kulbaka, O. Sytnichenko, O. Kulbaka. Training and implementation of the environmental, economic, and legal development policy of the regions: main practice oriented approaches. Cuestiones Políticas. 2020. Vol. 38. Р. 200–214.

- H. Bukanov. Instruments for implementing environmental policy at the regional level. Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. Wydawni ctwo Adam Marszałek. Quarterly. 2020. № 3(13). Р.13–28.

- Mykhailo A. Anishchenko, Hryhorii M. Bukanov, Angelina I. Myrna, Dmytriy P. Myrnyi, Volodymyr O. Taran. The impact of medical and social rehabilitation on the adaptation of the elderly to modern social and legal processes. Teikyo medical  journal. Volume 44, Issue 04, June, 2021. С. 941-947.

-  Dmytro Arabadzhyiev, Arnold Kupin, Hryhorii  Bukanov, Iryna Pasichna, Zoriana Buryk. The efficiency of parliamentary activity organization: evropean and national factors. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Volume 11, Issue 02, Special  Issue XXII., Magnanimitas, Hradec Kralove, the Czech Republic. 2021. pp. 12-16.  

- Harkusha, A.H., Koretsky, O.P., Pokataiev, P.S., Bukanov, H.M., Biliuk, A.V. Amazonia Investiga, 2021. Volume 10 – Issue 45: 158 - 174 / September, 2021.

 

Всього наукових праць: 102 публікації, з них 85 наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі: наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, – 7; у наукових фахових виданнях з переліку МОН України – 54 та монографія.

Участь у конференціях:

Відзнаки та нагороди:

 • За особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу та з нагоди 115-ї річниці заснування Запорізького національного технічного університету був нагороджений почесною грамотою (2015); за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів і з нагоди 10 - річчя від дня заснування Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету – Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження № 95-к від 10.05.2017 р.); за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію, відданість обраній справі та вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців і соціально – економічний розвиток Запорізької області – Грамота Запорізької обласної ради (Розпорядження голови обласної ради від 11.10.2021 року № 418-н).

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com